Rollover na Forex


Rolowania pozycji do nowych wartości jest korektą kursu otwarcia (w górę lub w dół).

Obciążenie rollover lub uznanie jest sumą "Swap Points" z niezrealizowanych zysków lub straty.

Pozycje FOREX otwarte od 17h czasu nowojorskiego będą podlegać rolowaniu z nową datą waluty, w oparciu o Tom / następnego kursu. W ramach tego rolowania otwarte pozycje zostaną skorygowane na plus lub na minus o punkty swapowe. Punkty swapowe są obliczane na podstawie informacji zamiany banku Tier1 (banki z globalną ekspozycją  i ponad 50.000 transakcji dziennie), świadczonych przez Saxo Bank, plus spread +/- 0.50% stopy procentowej overnight, z dodatkowym spreadem +/- 0,75% w przypadku otwartych pozycji i niezrealizowanych zysków i strat.

Punkty swapowe są obliczane zgodnie z Saxo Banku zastrzeżonych Tom / Next kursu wymiany, który bierze pod uwagę kilka czynników, w tym różnicy stóp procentowych pomiędzy  walutami a Tom / Next wysokości przewidzianej przez Tier 1 banku. Koszt rolowania występuje podczas dni, kiedy Klient posiada otwarte pozycje.

Jeśli Klient posiada przeciwstawne pozycje, ale ze względu na otwarte pozycje w powiązanych zleceniach, DIF Broker informuje, że koszty rollover będą pobierane na wszystkich otwartych pozycji i nie kompensowania pozycji.

Do obliczenia stopy swap, negatywne stopy Libor będą rozpatrywane, jeśli dotyczy.

Dla par walutowych podlegających specjalnym warunkom rynkowym, Tom Następny stopa stosowana będzie jedna z 8:15 CET.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat inwestycyjnych produktów złożonych w naszym KID (Key Information Documents) strona dokumentu tutaj