Loading...

PRZELEWY

WPŁATY NA KONTO INWESTYCYJNE

Niezbędne informacje:

 1. Wpłat dokonuj tylko z kont bankowych przypisanych do Twojego rachunku maklerskiego DIF (domyślnie – konto bankowe, z którego przyszedł pierwszy przelew zasilający).
 2. Akceptujemy tylko przelewy z banków. Akceptujemy także z Revolut oraz z Wise (z Wise wyłącznie EUR).

  Nie akceptujemy przelewów z:

  • instytucji pozabankowych (np. kantorów internetowych),
  • rachunków bankowych należących do innych osób
  • kont bankowych działalności gospodarczej
 3. Przelew musi pochodzić z konta bankowego, którego jesteś imiennym właścicielem. W przypadku wspólnych rachunków maklerskich, przelewy należy wysyłać ze wspólnego rachunku bankowego.

Wybierz walutę przelewu. Zoptymalizuj koszty bankowe:

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi opłatami związanymi z przelewami w poszczególnych walutach i wybrania najkorzystniejszej opcji.
Możesz nadać przelew w innej walucie niż waluta Twojego rachunku w DIF. Akceptujemy przelewy w PLN, EUR, USD i GBP. Jeśli przelew zostanie nadany w innej walucie, niż waluta rachunku w DIF, dokonamy automatycznego przewalutowania na walutę rachunku po aktualnym kursie międzybankowym (Forex) z prowizją 0,5%. Przewalutowanie zajmuje zazwyczaj jeden dzień roboczy.

UWAGA: Wybierz walutę, którą wysyłasz ze swojego konta bankowego.
Jeśli chcesz wysłać np. PLN (waluta Twojego konta bankowego) na Twój rachunek DIF w USD, wprowadź dane z zakładki PRZELEW W PLN.

PRZELEW W USD
Opłaty: Prowizja naszego banku to 5 EUR, niezależnie od wielkości przelewu. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank nadawcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, z którego będziesz wysyłać przelew. Przykłady szacunkowych opłat banku pośredniczącego dla 3 różnych przelewów USD:
1.Przelew 120 tys. USD – prowizja 150 USD,
2.Przelew 15 tys. USD – prowizja 50 USD,
3.Przelew 4 tys. USD – prowizja 35 USD.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią przelewy z Revolut, których realizacja trwa zazwyczaj do 2 dni roboczych.
Nie obsługujemy przelewów ekspresowych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.
Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Avenida 24 Julho, nº 74 a 76,1200-869 LISBOA
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4552 4610 1670 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal
PRZELEW W EUR
Opłaty: Prowizja naszego banku za przelewy SEPA to 1 EUR, niezależnie od wielkości przelewu.
Czas realizacji: zazwyczaj 1 dzień roboczy.
Nie obsługujemy przelewów ekspresowych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy. Dane do przelewu:
Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Avenida 24 Julho, nº 74 a 76,1200-869 LISBOA
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4543 0644 7150 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal
PRZELEW W PLN
Opłaty: Prowizja naszego banku to 5 EUR, niezależnie od wielkości przelewu. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank nadawcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, z którego będziesz wysyłać przelew.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych.
Nie obsługujemy przelewów ekspresowych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.
Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Avenida 24 Julho, nº 74 a 76,1200-869 LISBOA
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4552 4780 7900 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal
PRZELEW W GBP
Prowizja: Prowizja naszego banku to 18,50 EUR, niezależnie od wielkości przelewu. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank nadawcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, z którego będziesz wysyłać przelew.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych.
Nie obsługujemy przelewów ekspresowych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.
Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Avenida 24 Julho, nº 74 a 76,1200-869 LISBOA
Bank: Santander Totta
Swift: TOTAPTPL
IBAN: PT50 0018 000311161508024 39
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal

WYPŁATY NA KONTO BANKOWE

 • Wypłaty mogą być dokonywane tylko na konta bankowe przypisane do Twojego rachunku maklerskiego (domyślnie – konto bankowe, z którego przyszedł pierwszy przelew zasilający). Składając zlecenie wypłaty można zmienić konto bankowe przypisane do rachunku.
 • DIF Broker nie pobiera opłat za wypłaty, jednak mogą pojawić się koszty bankowe. Zapoznaj się z tabelą kosztów umieszczoną poniżej.
 • Przed złożeniem dyspozycji wypłaty, warto dokładnie zapoznać się z opłatami bankowymi związanymi z przelewami w poszczególnych walutach i rozważyć możliwość przewalutowania. Zlecając wypłatę w EUR, można skrócić czas realizacji przelewu oraz uniknąć wysokich opłat bankowych pobieranych przy transferach w USD, PLN i GBP. DIF Broker oferuje przewalutowanie po aktualnym kursie międzybankowym (Forex) z prowizją 0,5%. Przewalutowanie zajmuje zazwyczaj jeden dzień roboczy.
 • Po sprzedaży papierów wartościowych, proces rozliczenia transakcji trwa dwa dni robocze. Dopiero po tym czasie środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych będą dostępne do wypłaty.

Przelewy wychodzące z DIF to przelew typu BEN, co oznacza, że wszystkie koszty związane z przelewem są ponoszone przez odbiorcę. Kwota otrzymywana przez odbiorcę jest pomniejszona o wartość tych kosztów.

Opłaty bankowe

PRZELEW W EUR (SEPA)*
Opłaty: Opłata naszego banku to 0 EUR.
Czas realizacji: zazwyczaj 2 dni robocze od nadania przelewu. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.
PRZELEW W USD
Opłaty: Opłata naszego banku to 0,2% od wypłacanej kwoty, z minimalną opłatą 32,3 EUR i maksymalną opłatą 122,3 EUR. Opłaty naliczane są w EUR i zostaną przeliczone na USD. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank odbiorcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, do którego przelewasz środki. Kwota otrzymywana przez odbiorcę jest pomniejszona o wartość wszystkich opłat bankowych.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuży się o zazwyczaj jeden dzień roboczy.
PRZELEWY W PLN
Opłaty: Opłata naszego banku to 0,2% od wypłacanej kwoty, z minimalną opłatą 32,3 EUR i maksymalną opłatą 122,3 EUR. Opłaty naliczane są w EUR i zostaną przeliczone na PLN. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank odbiorcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, do którego przelewasz środki. Kwota otrzymywana przez odbiorcę jest pomniejszona o wartość wszystkich opłat bankowych.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.
PRZELEWY W GBP
Opłaty: Opłata naszego banku to 0,25% od wypłacanej kwoty, z minimalną opłatą 47,5 EUR i maksymalną opłatą 146,30 EUR. Opłaty naliczane są w EUR i zostaną przeliczone na GBP. Inne opłaty mogą być naliczane przez bank odbiorcy i banki pośredniczące. Zapytaj o nie w banku, do którego przelewasz środki. Kwota otrzymywana przez odbiorcę jest pomniejszona o wartość wszystkich opłat bankowych.
Czas realizacji: zazwyczaj do 5 dni roboczych. W przypadku przewalutowania czas realizacji przelewu przedłuża się zazwyczaj o jeden dzień roboczy.

* Prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu skonsultowania cennika dotyczącego przelewów innych niż SEPA oraz przelewów SEPA o wartości powyżej 100 tysięcy €.

ZŁÓŻ ZLECENIE WYPŁATY

PRZYPISYWANIE KONT BANKOWYCH DO RACHUNKU MAKLERSKIEGO

Zasady dotyczące przypisywania kont bankowych do rachunku DIF

 • Do każdego rachunku maklerskiego DIF można przypisać maksymalnie dwa konta bankowe
 • Do każdej waluty można przypisać maksymalnie jedno konto bankowe

Dodawanie i zmiana przypisanych kont bankowych do rachunku maklerskiego
Aby dodać lub zmienić konto bankowe przypisane do rachunku DIF/waluty, wyślij e-mail na adres poland@difbroker.com
Tytuł: „Zmiana IBAN [nr konta w DIF]”.

Załącznik: W załączniku wyślij formalny dokument (nie starszy niż 6 miesięcy) z banku potwierdzający, że jesteś właścicielem konta bankowego. Dokument musi zawierać numer IBAN oraz imię i nazwisko (np. potwierdzenie przelewu wychodzącego lub zestawienie transakcji). Nie akceptujemy zrzutów ekranów.
Po zatwierdzeniu zmiany i przypisaniu nowego konta bankowego do rachunku DIF, otrzymasz potwierdzenie zmiany.
Używaj nowozdefiniowanego konta bankowego do kolejnych wpłat i wypłat.