Loading...

WPŁATY I WYPŁATY

 

WPŁATY NA KONTO INWESTYCYJNE

  1. Po nadaniu pierwszego zasilenia konta, prosimy o podesłanie potwierdzenia nadania przelewu na poland@difbroker.com, o tytule: M-IN. Tym samym konto z którego przyszedł przelew, będzie kontem na które będą realizowane wypłaty z konta DIF.
  2. Akceptujemy tylko przelewy z banków, (Revoult posiada licencję bankową, więc akceptujemy)
  3. Przelew może pochodzić tylko z konta bankowego, którego jesteś imiennym właścicielem. (przelew nie może pochodzić z konta działalności gospodarczej)
  4. Przelewy mogą iść w USD, EUR, PLN, GBP (niezależnie od waluty konta w DIF). Jeśli przelew będzie w innej walucie niż waluta konta w DIF automatycznie przewalutujemy na walutę konta po bieżącym kursie Forex + transparentna prowizja 0,5% czyli tyle samo co w kantorach internetowych. Przewalutowanie zazwyczaj zajmuje do 1 dnia roboczego.

PRZELEW W USD

Prowizja naszego banku to 5 euro niezależnie od wielkości przelewu.Przelew idzie zazwyczaj do 5 dni roboczych.
Dodatkowo opłata amerykańskiego banku pośredniczącego, (przykłady prowizji dla 3 przelewów: przelew 120 tys. USD – prowizja 150 USD, przelew 15 tys. USD – prowizja 50 USD, przelew 4 tys. USD – prowizja 35 USD).
Wyjątek stanowią przelewy z Revoult, przelew księgowany jest na następny dzień i nie ma banków pośredniczących.

Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Rua Antonio Cardoso 601 613 Lj 8, 4150-083 Porto
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4552 4610 1670 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal

PRZELEW W EUR

Przelew SEPA 1 euro niezależnie od wielkości przelewu, przelew idzie zazwyczaj 2 dni robocze.

Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Rua Antonio Cardoso 601 613 Lj 8, 4150-083 Porto
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4543 0644 7150 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal

PRZELEW W PLN

Opłata bankowa za transfer przychodzący 5 euro niezależnie od wielkości przelewu, przelew idzie zazwyczaj do 5 dni roboczych.

Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Rua Antonio Cardoso 601 613 Lj 8, 4150-083 Porto
Bank: MILLENNIUM BCP
Swift: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4552 4780 7900 5
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal

PRZELEW W GBP

Opłata bankowa za transfer przychodzący 18,50 euro niezależnie od wielkości przelewu, przelew idzie zazwyczaj do 5 dni roboczych.

Odbiorca: DIF BROKER S.A. – Clients
Adres odbiorcy: Rua Antonio Cardoso 601 613 Lj 8, 4150-083 Porto
Bank: Santander Totta
Swift: TOTAPTPL
IBAN: PT50 0018 000311161508024 39
Tytuł przelewu: nr konta w DIF oraz imię i nazwisko
Kraj: Portugal

 

WYPŁATY Z KONTA INWESTYCYJNEGO

W celu wypłaty środków wyślij zlecenie o wypłatę na adres poland@difbroker.com,
w tytule emaila wpisz M-OUT
w treści e-maila wpisz:

  1. numer konta inwestycyjnego w DIF
  2. kwotę i walutę, w której ma zostać przekazany przelew, 
  3. dane do przelewu, 
  4. potwierdzenie bycia posiadaczem konta bankowego, na który ma zostać zrealizowany przelew np. jakikolwiek wyciąg z banku lub potwierdzenie przelewu.
Wypłaty z DIF:
Opłata za transfer wychodzący w EUR (SEPA) 0€ **
Opłata za transfer wychodzący w USD (przelew typu BEN) 0€ DIF Broker nic nie pobiera, ale istnieją koszty bankowe, jest to 0,01% z minimalną opłatą 32,3€ i maksymalną 122,3€. Te opłaty są w € i będą przewalutowane na USD, aby być odjęte od wartości przelewu. Koszty te nie uwzględniają kosztów banków pośredniczących/korespondujących, które mogą być zaangażowane.
Opłata za transfer w PLN 0€ DIF Broker nic nie pobiera, ale istnieją koszty bankowe, jest to 0,01% z minimum 32,3€ i maksymalnie 122,3 €. Opłaty naliczane przez banki pośredniczące debetowane są na koncie klienta.
Opłata za transfer w GBP koszt po stronie naszego banku 0,25% przy minimalnej prowizji 47,50€ euro i maksymalną 146,30€.

 

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW

Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariusza, ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów Klientów, segregacja aktywów jest regulowana obowiązującym prawem.

DIF Broker jest członkiem Inverter Compensation Scheme (SII) będącym funduszem gwarancyjny dla inwestorów i deponentów. Fundusz gwarancyjny pokryje wartość środków do kwoty 25 000,00 EUR na jednego klienta.

DIF Broker jest regulowany przez portugalską komisję nadzoru finansowego CMVM oraz posiada notyfikację polskiej Komisji Nadzoru Finansowego KNF.