Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Przełom w świecie Kryptowalut: SEC zatwierdza pierwsze Fundusze ETP na Bitcoina

Decyzja SEC otwiera drzwi dla inwestorów umożliwiając ekspozycję inwestycyjną na bitcoina poprzez zregulowane konto brokerskie i zregulowany instrument finansowy, taki jakim jest fundusz ETF, na regulowanych giełdach papierów wartościowych. To dodaje kolejną opcję dla inwestorów, ponieważ wcześniej było możliwe jedynie dokonywanie transakcji na rzeczywistym Bitcoinie na platformach kryptowalutowych

Przełom w świecie Kryptowalut: SEC zatwierdza pierwsze Fundusze ETF na Bitcoina

 

W dniu 11 stycznia 2024 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokonała przełomowego kroku, zatwierdzając 10 wniosków dotyczących pierwszych ETF SPOT Bitcoin. Istotą tego jest umożliwienie dostawcom ETP w Stanach Zjednoczonych tworzenia ETF-ów, w których bazowym aktywem jest rzeczywisty bitcoin, a nie jego instumenty  pochodne. Firmy, które otrzymały zielone światło, to między innymi: BlackRock, Grayscale, Ark21Shares, Fidelity, Invesco, VanEck. Decyzja ta stanowi istotny rozwój na rynku kryptowalut, otwierając możliwość inwestorom uzyskania ekspozycji na rzeczywisty Bitcoin poprzez dobrze znany instrument inwestycyjny – fundusze ETF (exchange-traded funds).

Fundusze ETF jako instrument inwestycyjny zdobył popularność dzięki możliwości handlu nim na giełdzie, jak zwykłymi akcjami, niskim kosztom transakcyjnym i dostępowi do zdywersyfikowanych aktywów bazowych. W tym przypadku ekspozycja śledzi rzeczywisty Bitcoin. SEC wcześniej odrzucał wnioski o Bitcoinowe ETF, ale teraz zatwierdził te aplikacje, co można przeczytać w pełnym oświadczeniu SEC: SEC.gov |  SEC.gov | Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products /  Oświadczenie w sprawie Zatwierdzenia Produktów Giełdowych na Rzecz Handlu Rzeczywistym Bitcoinem.

Dostęp do rynku bitcoina

Decyzja SEC otwiera drzwi dla inwestorów umożliwiając ekspozycję inwestycyjną na bitcoina poprzez zregulowane konto brokerskie i zregulowany instrument finansowy, taki jakim jest fundusz ETF, na regulowanych giełdach papierów wartościowych. To dodaje kolejną opcję dla inwestorów, ponieważ wcześniej było możliwe jedynie dokonywanie transakcji na rzeczywistym Bitcoinie na platformach kryptowalutowych z koniecznością należytej staranności każdego inwestora na platformie do handlu kryptowalutami.

Fundusze ETF na bitcoina są dostępne na platformie brokerskiej DIF Broker

Dla inwestorów, którzy zrozumieli ten temat, zrozumieli związane z nim ryzyko i są zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na bitcoina w formie funduszy ETF, platforma handlowa DIF Broker oferuje różnorodne opcje do wyboru. Na europejskich i kanadyjskich giełdach papierów wartościowych dostępne są różne ETF-y oferujące ekspozycję na kryptoaktywa, takie jak bitcoin. Ponadto od teraz dostępne jest 10 spot funduszy ETF na Bitcoina, notowanych w Stanach Zjednoczonych, które rozpoczęły handel w czwartek, 11 stycznia. Proszę sprawdzić szczegóły na platformie inwestycyjnej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Podsumowanie

Chociaż pierwsze Bitcoinowe ETF-y nie są dziełem amerykańskich emitentów, lecz raczej kanadyjskich, decyzja SEC o zatwierdzeniu amerykańskich Funduszy ETF na Bitcoina w Stanach Zjednoczonych stanowi niezwykle ważne i historyczne wydarzenie dla rynku kryptowalut. Wprowadzenie tych instrumentów finansowych w Stanach Zjednoczonych otwiera nowy rozdział dla inwestycji w aktywa cyfrowe, przyciągając uwagę inwestorów z całego świata.

Zatwierdzenie amerykańskich ETF-ów jest postrzegane nie tylko jako przełom dla samego rynku kryptowalut, lecz także jako potwierdzenie rosnącego znaczenia i akceptacji aktywów cyfrowych w tradycyjnym środowisku finansowym.

To historyczne wydarzenie zdaje się potwierdzać rosnącą akceptację Bitcoina i innych kryptowalut jako uznanych klas aktywów, zasługujących na miejsce w głównym nurcie finansowym. Inwestorzy z całego świata obserwują te wydarzenia, a wprowadzenie amerykańskich ETF-ów na Bitcoina może otworzyć drogę do większej stabilności i jednocześnie zwiększyć dostępność dla szerokiego spektrum inwestorów uczestniczących w świecie kryptowalut.

Na koniec, chciałabym przypomnieć inwestorom, że powinni być świadomi i zawsze pamiętać o ryzykach związanych z każdym rodzajem inwestycji, zwłaszcza w przypadku kryptowalut, które są stosunkowo nowymi aktywami, bardziej podatnymi na wahania rynkowe, spekulacje i charakteryzująmi się wysoką zmiennością. Ważne jest, aby każdy inwestor zrozumiał cechy i ryzyka związane z tego rodzaju instrumentami przed dokonaniem inwestycji.