Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

W jakiej walucie najlepiej otworzyć konto w DIF?

Sugerowana waluta, to ta, w której planowane są w większości inwestycje, tak by uniknąć przewalutowań podczas transakcji oraz ryzyka związanego ze zmianą kursu wymiany walut dla realizowanej inwestycji.

 

 

W jakiej walucie warto otworzyć konto w DIF?

W DIF Broker konto główne można otworzyć w walucie: USD, EUR, PLN bądź GBP.

Podczas wypełniania formularza otwarcia konta w DIF należy wybrać jedną spośród wyżej wymienionych walut. Po otwarciu konta głównego nie ma już możliwości zmiany jego waluty, można jedynie otworzyć subkonto w innej walucie, o czym wspominam w drugiej części artykułu.

Sugerowana waluta dla konta inwestycyjnego, to ta, w której planowane są w większości inwestycje, tak by uniknąć przewalutowań podczas transakcji.

Przewalutowania są realizowane automatycznie po kursie Forex + 0,5% prowizji.

Przykład 1:

Otwierając konto w GBP i wykonując np. zakup akcji notowanych w USD, nastąpi automatyczne przewalutowanie podczas otwarcia pozycji a następnie podczas jej zamknięcia.

Przykład 2:

Otwierając konto w USD i zakupując np. akcje notowane w USD nie ma kosztów przewalutowania.

Jeśli nie masz pewności, w jakich walutach są interesujące Cię instrumenty, sprawdź na naszej bezpłatnej platformie demo.
Większość instrumentów na platformie DIF jest denominowana w USD.

Jaki wpływ na inwestycje ma wybrana waluta konta?

Jeśli inwestycja na giełdzie jest w innej walucie, niż waluta bazowa konta inwestycyjnego, na wyniki z inwestycji składają się dwie rzeczy:

  • zmiana ceny samego instrumentu,
  • zmiana kursu wymiany walut.

Jak pokażę na przykładzie poniżej czasami zmiany kursu walut mogę kilkukrotnie przewyższać wyniki z głównej inwestycji.

Przykład:

Waluta bazowa konta to EUR.
Inwestycja w ETF obligacji jest w USD.
Cena ETF jest praktycznie bez zmian, widzimy wzrost 0,01% i wynik z tej inwestycji to -38 USD.

Jednak od czasu dokonania inwestycji USD znacznie się osłabiło wobec EUR, na inwestycji jest strata ponad -2000 EUR, z powodu osłabiającego się dolara.

Widok z inwestycji /kliknij aby powiększyć/

W jakich walutach można zasilić konto maklerskie?

Każde konto inwestycyjne, bez względu na wybraną walutę, można zasilić przelewem w USD, EUR, PLN, GBP. Jeśli waluta przelewu będzie inna, niż waluta konta inwestycyjnego, to też nastąpi automatyczne przewalutowanie kurs Forex + 0,5% prowizji. Koszty bankowe dla wyżej wymienionych przelewów można sprawdzić tutaj.

Przykład 1:

Otwierając konto w USD i wykonując transfer środków w PLN, GBP, EUR, nastąpi automatyczne przewalutowanie i środki będą zaksięgowane w walucie bazowej konta.

Przykład 2:

Otwierając konto w USD i wykonując transfer środków w USD, nie ma kosztów przewalutowania.

Czy można mieć konto inwestycyjne w różnych walutach?

Po otwarciu konta głównego w jednej wybranej walucie, można jeszcze otworzyć subkonta.
Otworzyć subkonto można w takich walutach jak: USD, EUR, GBP oraz PLN.

Działanie subkont jest identyczne, jak konta głównego. Nie ma, więc żadnych dodatkowych opłat z tytułu otwarcia subkonta. W celu otwarcia subkonta proszę podesłać email na adres poland@difbroker.com

Konto główne oraz subkonto, są one dostępne na jednej platformie. Podczas składania zleceń, należy wybrać, z którego konta/subkonta ma zostać zrealizowana transakcja (tak, jak poniżej).

Każde z kont zasila się oddzielnie, wpisując w tytuł emaila odpowiedni numer konta/subkonta.

Zapraszamy do otwarcia konta maklerskiego w DIF:

>> Otwórz konto <<