Loading...

Roczne Rozliczenie Zysków i Strat dla celów podatkowych wraz z Praktycznym Przewodnikiem dotyczącym rozliczenia podatku od zysków kapitałowych

Na czym polega usługa?

Każdy inwestor, który inwestuje na giełdzie jest zobowiązany wypełnić i złożyć deklarację podatkową. DIF Broker dostarcza Roczne Zestawienie Zysków i Strat dla celów Rozliczenia Podatkowego z przeliczeniem każdej transakcji na walutę PLN. Kursem przeliczeniowym jest kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień każdej transakcji lub księgowania. Rozliczenie to stanowi pomoc w wypełnieniu PIT-38 lub PIT-36 i jest dostarczone w formie dokumentu pdf oraz excel. Jako uzupełnienie raportu, DIF Broker dostarcza Praktyczny Przewodnik na temat sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od zysków kapitałowych, który został sporządzony specjalnie dla DIF Broker przez globalnie respektowaną firmę doradztwa podatkowego.

Praktyczny Przewodnik

Przewodnik zawiera między innymi: ogólne omówienie podstawowych obowiązków wynikających z polskiego prawa związanych z posiadaniem aktywów kapitałowych, metody unikania podwójnego opodatkowania oraz instrukcję przedstawiającą sposób rozliczania dochodów kapitałowych w zeznaniu podatkowym z wykorzystaniem danych wynikających z dokumentów dostarczonych przez DIF Broker.

Jak wygląda struktura raportu?

DIF Broker dostarczy dokument w formacie pdf, który pomoże Klientom w wypełnieniu formularza podatkowego: PIT38, PIT36 oraz PIT/ZG. W dokumencie tym Klient znajdzie sumę przychodów i kosztów, które mogą zostać odliczone do celów rozliczeń z podatków od zysków kapitałowych. Wszytkie kwoty będą przewalutowane na PLN. W dokumencie będą wskazania które kwoty z raportu należy wpisać w odpowiednich polach w deklaracji PIT. Dodatkowo DIF Broker udostępni źródło tego raportu w postaci pliku Excel, gdzie Klient znajdzie zestawienie wszystkich transkacji oraz księgowań.

 

Koszty usługi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego z przeliczeniem na PLN.

Usługa ta jest domyślnie zdefiniowana dla wszystkich Klientów posiadających polską rezydencję podatkową. Koszt tej usługi wynosi 25 EUR + VAT. Jeśli Klient nie chce otrzymywać tej usługi, może ją anulować do 17.03.2023, wysyłając do DIF Broker e-mail na adres poland@difbroker.com z tytułem: Anuluj Raport PLN Numer rachunku xxxxx (wpisz swój numer rachunku). Gdy Klient zrezygnuje z usługi otrzyma jedynie jeden dokument pdf. którym będzie Raport Roczny, zawierający kwoty jedynie w walucie konta.

Czy DIF Broker świadczy usługi doradztwa podatkowego?

DIF Broker nie oferuje doradztwa podatkowego. W celu uzyskania porady podatkowej prosimy o kontakt z profesjonalnym Doradcą Podatkowym.

Gdzie można uzyskać dostęp do rocznego sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do posiadacza rachunku inwestycyjnego.

Kiedy otrzymujesz swoje zestawienie?

Roczne Sprawozdanie Finansowe zostanie dostarczone do 31 marca 2023 roku.