Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

FAQ- czyli najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w podziale na sekcje: oferta, otwarcie i prowadzenie konta, wpłaty na konto inwestycyjne, wypłaty z konta inwestycyjngo, kwestie podatkowe, bezpieczeństwo środków, obsługa platformy.

OFERTA

Jakie giełdy i instrumenty są dostępne na platformie DIF Broker?
Dostępność instrumentów i giełd można sprawdzić na naszym koncie demo tutaj. DIF Broker oferuje dostęp do większości giełd zachodnioeuropejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Wszystkie instrumenty dostępne są na jednej platformie: akcje, obligacje, ETFy.

Zobacz wideo > DIF Broker sprawdź ofertę i otwórz konto!

 

Czy Klient detaliczny ma dostęp do amerykańskich ETF’ów?
Tak, Klient detaliczny może mieć dostęp do amerykańskich ETF’ów. Zakładając konto online w DIF Broker Klient wypełnia test wiedzy oraz doświadczenia. W oparciu o wynik testu DIF przyznaje dostęp do poszczególnych instrumentów inwestycyjnych. Jeśli dostęp do ETF nie zostanie przyznany, przed zawarciem transakcji na platformie pojawi się wtedy ostrzeżenie przed ryzykiem inwestycyjnym. Jeśli jednakże Klient w dalszym ciągu będzie chciał przeprowadzić taką transakcję, może zaakceptować ryzyko, wpisując tekst deklaracji w okienku zlecenia. DIF Broker posiada dokumenty KID Kluczowy Dokument na stronie, pod linkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami KID przed przystąpieniem do inwestowania, jako iż fundusze ETF  to złożone instrumenty finansowe.

Czy istnieje konto symulacyjne do przetestowania platformy?
Tak, można je pobrać tutaj. Demo odzwierciedla konto rzeczywiste, więc jest najlepszym sposobem na zapoznanie się z ofertą.

 

Jak sprawdzić jakie instrumenty są dostępne?
Najlepszym sposobem jest rejestracja na platformie demo tutaj, gdyż odzwierciedla ona platformę live. W górnej części platformy można w wyszukiwarce instrumentów kliknąć obok lupy i wpisać nazwę lub ticker (skrót) instrumentu. Można wpisać słowo klucz, zawsze po angielsku np. gold. Można też wyszukać instrumenty według rodzaju, wybierając jeden typ zamiast Wszystkie Produkty

 

W jakim modelu działa DIF broker?
DIF Broker nie jest Market Makerem, zlecenia trafiają bezpośrednio na giełdę (Direct Market Access). DIF Broker nie pożycza akcji podmiotom trzecim. Biznes model DIF jest bardzo prosty i transparentny, DIF jest pośrednikiem pomiędzy Inwestorem, a giełdą.

 

Jaka jest dźwignia w DIF Broker?
Informacje na ten temat można sprawdzić tutaj.

 


OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Czy są jakieś koszty za prowadzenie rachunku?
Prowadzenie konta w DIF BROKER jest bezpłatne. Dopiero w przypadku nieprzeprowadzenia żadnej transakcji przez rok zostanie naliczona opłata za nieaktywność. Wysokość takiej opłaty wynosi 100 EUR + VAT.

W jakich walutach można prowadzić konto?
Konto można prowadzić w USD, EUR, GBP oraz PLN.
Zobacz nasz artykuł: W jakiej walucie najlepiej otworzyć konto w DIF?

 

Jaki jest minimalny depozyt początkowy?
2000 EUR lub równowartość w innej walucie dla konta indywidualnego.

 

Jak otworzyć konto rzeczywiste?
Otwarcie konta odbywa się w 100% online i składa się z 4 prostych kroków:
– rejestracja online tutaj 
– kilkuminutowa rozmowa wideo dla potwierdzenia tożsamości [*]
– podpisanie dokumentów jednym kliknięciem
– zasilenie konta i rozpoczęcie inwestycji

[*] Celem jest jedynie potwierdzenie tożsamości w celach bezpieczeństwa. Do wideo rozmowy nie trzeba się przygotowywać.

 

Czy mogę otworzyć konto mieszkając poza granicami Polski?
Tak, nie ma znaczenia gdzie Klient aktualnie mieszka i ma rezydencję podatkową. Wypełniając formularz należy podać  aktualny adres zamieszkania, oraz aktualny numer podatkowy.
Bez względu na kraj zamieszkania, Polscy Klienci mogą liczyć na obsługę w języku polskim.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta?
a) Skan/zdjęcie dowodu tożsamości lub paszportu

b) Potwierdzenie adresu – dokument nie starszy niż 6 miesięcy, w formie elektronicznej, skan lub zdjęcie. Jeden z poniższych:

  • rachunek np. za: wodę /gaz / elektryczność / telefon/ Internet itp.
  • wyciąg z konta bankowego,

*c) W pewnych przypadkach: potwierdzenie numeru do rozliczenia podatkowego, jeśli jest inny niż PESEL lub zagraniczny.

*d) W pewnych przypadkach potwierdzenie zatrudnienia.

 

Jak długo trwa proces otwierania konta?
Rejestracja online trwa 5 minut, rozmowa wideo potwierdzająca tożsamość to kolejne 5 minut, elektroniczne podpisanie nadesłanych na email dokumentów odbywa się błyskawicznie za pomocą jednego kliknięcia. Otwarcie konta przez DIF BROKER następuje w przeciągu ok. 1-2 dni roboczych.

 

Czy mogę mieć kilka kont w DIF BROKER?
Możliwe jest posiadanie konta głównego i otwarcie dla niego subkont w takich walutach jak USD, EUR, GBP, PLN, z tym że na subkoncie również jest wymagany minimalny depozyt początkowy oraz jest ono traktowane jako oddzielne konto w odniesieniu do prowizji. W celu otwarcia subkonta prosimy o kontakt mailowy na adres: poland@difbroker.com

 

Czy po otwarciu konta mogę liczyć na wsparcie po polsku?
Tak, zarówno przed jak i po otwarciu konta nasi Klienci mogą kontaktować się ze wsparciem w języku polskim przez email, telefon lub czat na stronie.

 


WPŁATY NA KONTO INWESTYCYJNE

Jak można zasilić konto?
Konto można zasilić przelewem bankowym pochodzącym tylko i wyłącznie z konta bankowego osoby, która jest właścicielem konta inwestycyjnego w DIF Broker.  Wyjątkiem są instytucje finansowe, które generują IBAN jak np. Revolut, gdyż wtedy właścicielem konta i nadawcą przelewu jest Klient a nie kantor/serwis. Instrukcje do przelewu znajdują się tutaj.

 

W jakich walutach można zlecić przelew środków?
Przelew można zlecić w USD, EUR, PLN i GBP. Jeśli przelew idzie w innej walucie niż waluta konta inwestycyjnego w DIF, automatycznie zlecimy przewalutowanie po bieżącym kursie (FOREX) plus 0,5% prowizji i środki będą dostępne w walucie bazowej.

 

Jaki jest minimalny depozyt początkowy?
2000 EUR lub równowartość w innej walucie dla klienta indywidualnego

 

Ile trwa zaksięgowanie środków na koncie?
Zaksięgowanie USD i PLN trwa zazwyczaj 5 dni roboczych, EUR zazwyczaj 2 dni roboczych. Jeśli przelew wymaga przewalutowania, to należy jeszcze doliczyć około 1-2 dni robocze.

 

Jaki jest koszt przelewu zasilającego konto inwestycyjne?
Koszty zarówno przelewów zasilających jak i wypłat można sprawdzić pod linkiem tutaj.

 

Czy istnieje  możliwość przelania pieniędzy poprzez kantory internetowe takie jak Walutomat czy Cinkciarz?
Nie ma takiej możliwości, gdyż środki muszą być przesłane z konta bankowego, którego właścicielem jest posiadacz konta inwestycyjnego w DIF. Nie mogą być zaangażowane instytucje pośredniczące, gdyż w potwierdzeniu przelewu klient musi być widoczny jako nadawca przelewu.

Wyjątkiem są instytucje finansowe, które generują IBAN jak np. Revolut, gdyż wtedy właścicielem konta i nadawcą przelewu jest klient a nie kantor/serwis.

 


KWESTIE PODATKOWE

Czy DIF wystawia PIT do rozliczeń z zysków kapitałowych?
Jako że DIF Broker to zagraniczny dom maklerski, nie wystawia polskich dokumentów. Jednak w okresie rozliczeń podatkowych, DIF przesyła roczne zestawienie zysków i strat na email Klienta. W tym zestawieniu zawarte są informacje potrzebne do wypełnienia PIT. Artykuł na ten temat tutaj.

 

Jak wygląda sprawa rozliczeń podatkowych od zysków kapitałowych?
Klienci rozliczają się samodzielnie w kraju rezydencji podatkowej na podstawie rocznego zestawienia zysków i strat, które DIF przesyła na email w okresie rozliczeń podatkowych.

 

Jak wypłacane są dywidendy?
Dywidendy wypłacane są netto, czyli po opłacaniu podatku u źródła. Więcej na ten temat tutaj.

 

Na jakim poziomie pobierany jest podatek od dywidend amerykańskich spółek?
Najczęściej jest to 15%
czyli na poziomie dla nierezydentów Stanów Zjednoczonych W trakcie rejestracji Klient podpisuje dokument rządu amerykańskiego W8BEN, który umożliwia takie rozwiązanie (osoby, które mają zobowiązania podatkowe w USA płacą podatek dwa razy wyższy).

 


BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW

Czy DIF Broker wypożycza akcje klientów osobom trzecim?
Nie.

 

Jak gwarantowane/zabezpieczone są środki klienta?
Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariusza. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytom Klientów. Segregacja aktywów jest regulowana obowiązującym prawem.

DIF Broker jest członkiem Inverter Compensation Scheme (SII), będącym funduszem gwarancyjny dla Inwestorów i Deponentów. W przypadku wstrzymania płatności lub przymusowej likwidacji broker jest zobowiązany zwrócić klientom papiery wartościowe (regulator rynku wskaże  dom maklerski, do którego papiery będą przepisane). Fundusz gwarancyjny pokryje wartość środków do kwoty 25 000,00 EUR na jednego Klienta.

Więcej informacji: Investor Compensation Scheme (Participating Entities – Lista uczestników), strona w języku angielskim.

 

Czy DIF BROKER jest regulowany przez KNF?
DIF BROKER to licencjonowany broker europejski, nadzorowany przez Portugalski CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a także od 2010 roku przez Polski KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

 

Czy jest możliwość dwuskładnikowego logowania (uwierzytelniania) do mojego konta w DIF?

Tak, jest taka możliwość. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem. 

 

Czy na koncie istnieje ochrona przed ujemnym saldem?
Zgodnie z regulacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Klienci detaliczni DIF BROKER są objęci ochroną przed ujemnym saldem. Ma to na celu zapobiegać stratom przekraczającym wielkość poniesionego wkładu inwestycyjnego.

 


OBSŁUGA PLATFORMY

W jaki sposób mogę korzystać z platformy?
Istnieją 3 sposoby logowania:
1. Dostęp do konta w przeglądarce: ZALOGUJ.
2. Profesjonalny program PRO: WINDOWSMAC.
3. Aplikacja na Android , Aplikacja iPhone.

 

Jak mogę zresetować hasło do platformy?
W celu zresetowania hasła wyślij e-mail o tytule Reset password na adres hdesk@difbroker.com, wpisując w treści swój numer PESEL. Zostanie wtedy wygenerowane nowe, tymczasowe hasło, które otrzymasz w odpowiedzi na e-maila. Po zalogowaniu się do platformy, będziesz musiał je zmienić na własne.