Nasz blog
FAQ- czyli najczęściej zadawane pytania

 

FQA- czyli najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w podziale na sekcje:

  • oferta
  • otwarcie i prowadzenie konta
  • wpłaty na konto inwestycyjne
  • wypłaty z konta inwestycyjngo
  • kwestie podatkowe
  • bezpieczeństwo środków
  • obsługa platformy

 

OFERTA

Jakie giełdy i instrumenty są dostępne na platformie DIF Broker
Dostępność instrumetów i giełd można sprawdzić na naszym koncie demo tutaj.
DIF Broker oferuje dostęp do większości giełd zachodnioeuropejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Wszystkie instrumenty dostępne są na jednej platformie: akcje, obligacje, ETFy, forex, opcje, kontakty CFD i futures.

Zobacz wideo > DIF Broker sprawdź ofertę i otwórz konto!

 

Czy klient detaliczny ma dostęp do amerykańskich ETF’ów?
Tak, klient detaliczny ma dostęp do amerykańskich ETF’ów.

 

Czy na platformie jest dostęp do GPW?
Nie oferujemy dostępu do polskiej giełdy. POsiadamy w ofercie tylko jeden ETF na WIG20 o tickerze EPOL.

 

Czy istnieje konto symulacyjne do przetestowania platformy?
Tak, można je pobrać tutajDemo odzwierciedla konto rzeczywiste, więc jest najlepszym sposobem na zapoznanie się z ofertą.

 

Jak sprawdzić jakie instrumenty są dostępne?
Najlepszym sposobem jest rejestracja na platofrmie demo tutaj, gdyż odzwierciedla ona platformę live. W górnej części platformy można w wyszukiwarce instrumentów kliknąć obok lupy i wpisać nazwę lub ticker (skrót) instrumentu, np AAPL. Można wpisać słowo klucz, zawsze po angielsku np. gold. Można też wyszukać instrumenty według rodzaju, wybierając jeden typ zamiast Wszystkie Produkty

 

W jakim modelu działa DIF broker?
DIF Broker nie jest Market Makerem, zlecenia trafiają bezpośrednio na giełdę (Direct Market Access). DIF Broker nie pożycza akcji podmiotom trzecim. Biznes model DIF jest bardzo prosty i transparentny, DIF jest pośrednikiem pomiędzy Inwestorem, a giełdą.

 

Jaka jest dźwignia w DIF Broker?
Informacje na ten temat można sprawdzić tutaj.

 

OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Czy są jakieś koszty za prowadzenie rachunku?
Prowadzenie konta w DIF BROKER jest bezpłatne. Dopiero w przypadku nieprzeprowadzenia żadnej transakcji przez rok od czasu wykonania ostatniej transakcji, zostanie naliczona opłata za nieaktywność. Wysokość takiej opłaty wynosi 36 EUR + VAT.

 

W jakich walutach można prowadzić konto?
Konto można prowadzić w USD, EUR, GBP oraz PLN.
Zobacz nasz artykuł: W jakiej walucie najlepiej otworzyć konto w DIF?

 

Jaki jest minimalny depozyt początkowy?
2000 EUR lub równowartość w innej walucie dla konta indywidualnego.

 

Jak otworzyć konto rzeczywiste?
Otwarcie konta odbywa się w 100% online.
– rejestracja online tutaj 
– kilkuminutowa rozmowa wideo dla potwierdzenia tożsamości [1]
– podpisanie dokumentów jednym kliknięciem
– zasilenie konta i rozpoczęcie inwestycji

[1] Celem jest jedynie potwierdzenie tożsamości w celach bezpieczeństwa. Do wideo rozmowy nie trzeba się przygotowywać.

 

Czy moge otworzyć konto mieszkając poza granicami Polski?
Tak, nie ma znaczenie gdzie Klient aktualnie mieszka i ma rezydencję podatkową. Wypełniajac formularz należy podać  aktualny adres zamieszkania, oraz aktualny numer podatkowy.
Bez względu na kraj zamieszkania, Polscy Klienci mogą liczyć na obsługę Klienta w języku polskim.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta?
a) Skan/zdjęcie dowodu tożsamości lub paszportu

b) Potwierdzenie adresu – dokument nie starszy niż 6 miesięcy, w formie elektronicznej, skan lub zdjęcie. Jeden z poniższych:

  • rachunek np. za: wodę /gaz / elektryczność / telefon/ Internet itp.
  • wyciąg z konta bankowego,
  • potwierdzenie nadanego przelewu bankowego

*c) W pewnych przypadkach: potwierdzenie numeru do rozliczenia podatkowego, jeśli jest inny niż PESEL lub zagraniczny.

*d) W pewnych przypadkach potwierdzenie zatrudnienia.

 

Jak długo trwa otwarcie konta?
Rejestracja online to kilka minut, rozmowa wideo potwierdzająca tożsamość to kolejne kilka minut, elektroniczne podpisanie nadesłanych na email dokumentów odbywa się błyskawicznie za pomocą jednego kliknięcia. Otwarcie konta przez DIF BROKER następuje w przeciągu ok. 1-2 dni roboczych.

 

Czy mogę mieć kilka kont w DIF BROKER?
Możliwe jest posiadanie konta głównego i otwarcie dla niego subkont w takich walutach jak USD, EUR, GBP, PLN, z tym że na subkoncie również jest wymagany minimalny depozyt początkowy oraz jest ono traktowane jako odzielne konto w odniesieniu do prowizji. W celu otwarcia subkonta prosimy o kontakt emailowy poland@difbroker.com

 

Czy po otwarciu konta mogę liczyć na wsparcie po polsku?
Tak, zarówno przed jak i po otwarciu konta nasi klienci mogą kontaktować się ze wsparciem klienta w języku polskim przez email, telefon lub czat na stronie.

 

WPŁATY NA KONTO INWESTYCYJNE

Jak można zasilić konto?
Konto można zasilić przelewem bankowym pochodzącym tylko i wyłącznie z konta bankowego osoby, która jest właścicielem konta inwestycyjnego w DIF Broker.  Wyjątkiem są instytucje finansowe, które generują IBAN jak np. Revolut, gdyż wtedy właścicielem konta i nadawcą przelewu jest klient a nie kantor/serwis.  Instrukcja do przelewu znajdują się tutaj.

 

W jakich walutach można zlecić przelew środków?
Przelew można zlecić w USD, EUR, PLN i GBP. Jeśli przelew idzie w innej walucie niż waluta konta inwestycyjnego w DIF, automatycznie zlecimy przewalutowanie po bieżącym kursie (FOREX) plus 0,5% prowizji i środki będą dostępne w walucie bazowej.

 

Jaki jest minimalny depozyt początkowy?
2000 EUR lub równowartość w innej walucie dla klienta indywidualnego

 

Ile trwa zaksięgowanie środków na koncie?
Zaksięgowanie USD i PLN trwa zazwyczaj 5 dni roboczych, EUR zazwyczaj 2 dni roboczych. Jeśli przelew wymaga przewalutowania, to należy jeszcze doliczyć około 1-2 dni robocze.

 

Jaki jest koszt przelewu zasilającego konto inwestycyjne?
Koszty zarówno przelewów zasilających jak i wypłat można sprawdzić pod linkiem tutaj.

 

Czy istnieje możliowść przelania pieniędzy poprzez kantory internetowe takie jak Walutomat czy Cinkciarz?
Nie ma takiej możliwości, gdyż środki muszą być przesłane z konta bankowego, którego właścicielem jest posiadacz konta inwestycyjnego w DIF. Nie mogą być zaangażowane instytucje pośredniczące, gdyż w potwierdzeniu przelewu klient musi być widoczny jako nadawca przelewu.

Wyjątkiem są instytucje finansowe, które generują IBAN jak np. Revolut, gdyż wtedy właścicielem konta i nadawcą przelewu jest klient a nie kantor/serwis.

 

WYPŁATY Z KONTA INWESTYCYJNEGO

Jak mogę zlecić wypłatę środków z konta inwestycyjnego?
W celu wypłaty środków, wyślij email na adres poland@difbroker.com z tytułem e-maila M-OUT
W treści e-maila wpisz:
a) numer konta w DIF
b) kwotę i walutę, w której chcesz otrzymać przelew środków,
c) dane do przelewu,
d) w niektórych przypadkach potwierdzenie bycia posiadaczem konta bankowego, na który ma zostać zrealizowany przelew, jeśli wcześniej nie otrzymaliśmy takiego potwierdzenia.

 

Ile kosztuje i trwa realizacja wypłaty środków z konta inwestycyjnego?
Koszty zarówno przelewów zasilających jak i wypłat można sprawdzić pod linkiem tutaj.

 

KWESTIE PODATKOWE

Czy DIF wystawia PIT do rozliczeń z zysków kapitałowych?
Jako że DIF Broker to zagraniczny dom maklerski, nie wystawia polskich dokumentów. Jednak w okresie rozliczeń podatkowych, DIF przesyła roczne zestawienie zysków i strat na email klienta. W tym zestawieniu zawarte są informacje potrzebne do wypełnienia PIT. Artykuł na ten temat tutaj.

 

Jak wygląda sprawa rozliczeń podatkowych od zysków kapitałowych?
Klienci rozliczają się samodzielnie w kraju rezydencji podatkowej na podstawie rocznego zestawienia zysków i strat, które DIF przesyła na email klienta w okresie rozliczeń podatkowych.

 

Jak wypłacane są dywidendy?
Dywidendy wypłacane są netto, czyli po opłacaniu podaktu u źródła. Więcej na ten temat tutaj.

 

Na jakim poziomie pobierany jest podatek od dywidend amerykańskich spółek?
15%
czyli na poziomie dla nierezydentów Stanów Zjednoczonych W trakcie rejestracji klient podpisuje dokument rządu amerykańskiego W8BEN, który umozliwia takie roziwązanie (osoby, które mają zobowiązania podatkowe w USA płacą podatek dwa razy wyższy).

 

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW

Czy DIF Broker wypożycza akcje klientów osobom trzecim?
Nie.

 

Jak gwarantowane/zabezpieczone są środki klienta?
Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariusza, ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów Klientów, segregacja aktywów jest regulowana obowiązującym prawem.

DIF Broker jest członkiem Inverter Compensation Scheme (SII) będącym funduszem gwarancyjny dla inwestorów i deponentów. W przypadku wstrzymania płatności lub przymusowej likwidacji broker jest zobowiązany zwrócić klientom papiery wartościowe (regulator rynku wskaże  dom maklerski gdzie papiery bede przepisane). Fundusz gwarancyjny pokryje wartość środków do kwoty 25 000,00 EUR na jednego klienta.

Więcej informacji: Investor Compensation Scheme (Participating Entities – Lista uczestników), strona w języku angielskim.

 

Czy DIF BROKER jest regulowany przez KNF?
DIF BROKER to licencjonowany broker europejski, nadzorowany przez Portugalski CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) a także od 2010 roku przez Polski KNF (Komisja Nadzworu Finansowego).

 

Czy jest możliwość  dwuskładnikowego logowania (uwierzytelniania) do mojego konta w DIF?
Tak jest możliowść. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem.

 

Czy na koncie istnieje ochrona przed ujemnym saldem?
Zgodnie z regulacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Klienci detaliczni DIF BROKER są objęci ochroną przed ujemnym saldem. Ma to na celu zapobiegać stratom przekraczającym wielkość ponoszonego wkładu inwestycyjnego.

 

OBSŁUGA PLATFORMY

W jaki sposób mogę korzystać z platformy?
Istnieją 3 sposoby logowania:
– Dostęp do konta w przeglądarce: ZALOGUJ
– Profesjonalny program PRO: WINDOWSMAC
– Aplikacja na Android , Aplikacja iPhone

 

Jak mogę zresetować hasło do platformy?
W celu zresetowania hasła wyślij e-mail o tytule Reset password na adres hdesk@difbroker.com dopisując w treści swój numer PESEL. Zostanie wtedy wygenerowane nowe, tymczasowe hasło, które otrzymasz w odpowiedzi na e-maila. Po zalogowaniu się do platformy będziesz musiał je zmienić na własne.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.