Komunikat -  Lipiec 2017

Zmiany w umowach


DIF informuje, że zaktualizowano INFORMACJĘ PRZED ZAWARCIEM UMOWY, REJESTR ORAZ DEPOZYT OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY ZARZĄDZANIA PORTFELEM.

Niniejsza aktualizacja wchodzi w życie z dniem 1 serpnia 2017 i ma na celu przestrzeganie zmian normatywnych obowiązujących DIF Broker (i innych pośredników finansowych w ogóle). W wyniku bardziej wymagającej regulacji dotyczącej obsługi Klienta identyfikacyjnego (Know Your Client) jest możliwe, iż będziemy się z Tobą kontaktować w celu przeprowadzenia aktualizacji danych.

Prosimy przeczytaj poniższe informacje o umowach:

  • PRE-CONTRACTUAL INFORMATION (PDF)
  • REGISTRY AND DEPOSIT CONTRACT GENERAL CONDITIONS (PDF)
  • GENERAL AND SPECIFIC CONDITIONS OF PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT (PDF)

 

Szczególnie, ważne, niektóre koncepcje są wprowadzane lub pogłębiane, takie jak przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, ostateczni beneficjenci konta, kod działalności dla firm, MIFID, przetwarzanie i ochrona danych, możliwość otwierania sub-kont, identyfikacja struktury akcjonariatu / UBO - ostateczny beneficjent konta i inne.

Należy pamiętać, że OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY ZARZĄDZANIA PORTFELEM (GENERAL AND SPECIFIC CONDITIONS OF PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT ) dotyczą tylko Klientów, którzy posiadają w DIF usługę zarządzania aktywami.

Mamy też okazję poinformować, że ceny zostaną zaktualizowane w dniu 1 sierpnia w następujących sekcjach:

  • Podatek od transakcji finansowych na niektórych rynkach (Podatek Tobina);
  • Prowizje maklerskie obligacji;
  • Opłaty powiernicze;
  • Prowizje utrzymywania pozycji(CFD, kontrakty futures, opcje).

Możesz zobaczyć zaktualizowane ceny tutaj

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z wymienionymi zmianami, możesz rozwiązać umowę natychmiast bez żadnych opłat do dnia 1 sierpnia wysyłając e-mail lub listem. Jeśli nie skontaktujesz się z nami, aktualizacje umowy zostaną rozpatrzone jako zaakceptowane.