Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

S&P 500: poprzeczka za wysoko? Dlaczego nawet profesjonalni inwestorzy mają trudności z pokonaniem tego indeksu?

Większość zarządzającyh aktywami w długim terminie nie osiąga wyników większych aniżeli wyniki indeksu S&P 500. Czy zatem szaleństwem będzie rozważenie zainwestowania właśnie w S&P 500SP500 i zadowolenie się średnimi wynikami z giełdy? Sprawdźmy, jak takie podejście sprawdziło się do tej pory…

S&P 500: poprzeczka za wysoko? Dlaczego nawet profesjonalni inwestorzy mają trudności z pokonaniem tego indeksu?

W świecie inwestowania indeks S&P 500 stanowi kultowy punkt odniesienia, banchmark, używany zarówno przez inwestorów detalicznych, jak i profesjonalnych  Jednak pomimo swojej prostoty, konsekwentne osiąganie lepszych wyników niż ten indeks w dłuższej perspektywie pozostaje tylko zniechęcającym wyzwaniem, nawet dla doświadczonych inwestorów. W tym artykule szczegółowo opiszemy, dlaczego indeks S&P 500 jest trudnym orzechem do zgryzienia, a także dlaczego pasywne inwestowanie w fundusze ETF na indeks S&P 500 okazuje się obiecującym rozwiązaniem, szczególnie dla początkujących inwestorów.

Wyzwanie: pokonanać indeks S&P 500

Od dziesięcioleci inwestorzy dążą do pokonania indeksu S&P 500, wierząc, że są w stanie osiągnąć lepsze wyniki z inwestycji aktywnie kupując i sprzedając pojedyncze akcje, wychodzić z rynku gdy pogarsza się sytuacja na rynku i powracając gdy sytuacja jest bardziej optymistyczna. Zadanie pozornie wydaje się być proste ponieważ indeks S&P500 jedynie trzyma w swoim portfelu największe amerykańskie spółki czyli jest to prosta strategia typu   „kup i trzymaj”, inwestycja zawsze obecna na rynku także w czasie każdej korekty czy nawet bessy.

Rzeczywistość jest jednak brutalna: większość aktywnie zarządzanych aktywami ma trudności z osiągnięciem wyników lepszych od tego benchmarku w dłuższym terminie. Na to wyzwanie wpływają różne czynniki, w tym wysokie opłaty za zarządzanie aktywami, zmienność rynku i trudność w konsekwentnym przewidywaniu zwycięzkich akcji na giełdzie. Fakt, że nawet profesjonalni zarządzający aktywami, wyposażeni w specjalistyczne narzędzia do analizy i wiedzę nie są w stanie wygenerować tak zwanego alfa, czyli wyników ponad wyniki banchmarku, dały początek coraz to bardziej popularnemu inwestowaniu pasywnemu za pośrednictwem funduszy, głównie funduszy ETF. 

Czy wyniki indeksu są zatem czymś pożądanym?

Skoro tak trudno jest pokonać wyniki indeksu S&P500, być może warto inwestować po prostu w indeks SP500? W końcu wyniki indeksu na przestrzeni historii to średnioroczny zysk w wysokości ponad 10%, czyli zyski ponad inflację. Taki tok myślenia dał początek inwestowaniu pasywnemu, czyli inwestowaniu za pomocą funduszy ETF. Jest to najprostsza forma inwestowania, na którą decydują się zarówno inwestorzy początkujący jak i także doświadczeni inwestorzy, co z chwilę zobaczymy na podstawie wielkości tych właśnie funduszy. 

Inwestor decydujący się na alokację kapitału za pomocą fundusza ETF zyskuje takie korzyści jak: niskie opłaty, natychmiastowa dywersyfikacja w ramach szerokiej gamy spółek i brak potrzeby indywidualnego doboru akcji. Dla początkujących inwestorów, którzy chcą zanurzyć się w rynku akcji, pasywne inwestowanie w fundusze ETF  szczególnie na szeroki rynek akcji jakim np jest indeks S&P 500 może stanowić atrakcyjne rozwiązanie. Inwestując w funduze ETF, początkujący mogą zyskać kontakt z wynikami szerszego rynku bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych analiz  lub umiejętności doboru akcji. Dodatkowo prostota i dostępność funduszy ETF czyni je idealnym punktem wyjścia dla osób rozpoczynających inwestowanie.

Czym jest indeks S&P 500?

Indeks S&P 500 jest indeksem odzwierciedlającym zmianę cen  500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych.  Został zaprojektowany tak, aby zapewnić szeroką ekspozycję rynkową przy jednoczesnym zachowaniu dużej dywersyfikacji między sektorami i branżami. Skład indeksu S&P 500 jest starannie dobierany, a spółki wybierane są na podstawie czynników takich, jak kapitalizacja rynkowa, płynność i reprezentacja sektora. Aktualnie największy procentowy udział w indeksie mają takie spółki jak: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alfabet, Meta, Berkshire Hathaway.

Dywersyfikacja pomiędzy sektorami

Indeks S&P500 jest starannie zdywersyfikowany pomiędzy wieloma sektorami gospodarki. Sektor technologii stanowi największą wagę w indeksie i stanowi 29% wagi, lecz sektor finansowy, opieki zdrowotnej i komunikacji także posiadają istotną wagę.

Źródło: ssga.com

Historyczne wyniki indeksu S&P 500

Poniżej zestawienie średnich rocznych wyników największego na świecie funduszy ETF na S&P 500, SPDR S&P 500 ETF Trust o tikerze SPY. Od powstania funduszu w 1993 średnio roczne wyniki funduszy wynoszą 10%, za ostatnie 10 lat jest to 12%.

Źródło: ssga.com

Trzeba przyznać, że choć mówi się, że są to średnie wyniki giełdy, Ci z inwestorów, ktorzy posiadaja takie przeciętne wyniki mogę mieć powód do dumy. Ponieważ dokonując bardzo prostej inwestycji typu Kup i Trzymaj osiagają średnią roczną stopę zwrotu 12%. 

Wyniki indeksu S&P500 na przestrzeni 40 lat.

źródło: macrotrents.com

Od stycznia 1993, czyli od początku powstania największego funduszu ETF indeks S&P500, indeks znajdował się na poziomie 438 USD, 15 września 2023  indeks znajdywał się na poziomie 4500 USD. Czyli widzimy że indeks zyskał razy 10, czyli wzrósł aż o 900%. To oznacza, że inwestycja 10 000 USD zainwestowana w indeks S&P500 na początku 1993, dziś jest warta 100 000 USD.

Często się mówi, że jeden obraz zastępuje 1000 słów i z pewnością tak jest w tym przypadku patrząc na dotychczasowe wyniki giełdy, które sa mierzone właśnie indeksm SP500. Takie pomnożenie 10 tys dolarów do 100 tys dolarów, nie odbyło sie bez emocji i z pewnością nie było łatwe. Ponieważ aby taka inwestycja mogła wygenerować takie wyniki istniał jeden istotny warunek: stałe utrzymywanie inwestycję na giełdzie niezależnie od tego co sie dzieło na świecie, niezależnie od tego jak duże były spadki na giełdzie i na inwestycji. Taka inwestycja była cały czas zainwestowana w akcje, w czasie pęknięcia bańki internetowaej w 2000, w czasie upadku Lehman Brothers w 2008 roku i w czasie wszystkich krysysów, podwyżek stóp procentowych i wybuchów wojen.

Także choć inwestycje pasywna w szeroki rynek akcji, jest czymś technicznie prostym, z pewnością nie jest łatwym zadaniem! I z pewnością nie jest dla wszystkich. Jest to dla inwestorów, którzy rozumieją, że w długim terminie inwestowanie w akcje na giełdzie przynosi zyski i godzą się i akceptują ryzko krótko i średnio terminowe.

 

Jak zatem można  zainwestować  długoterminowo w indeks S&P 500?

Istnieje prosty sposób zainwestowania w indeks S&P 500. Jest nim kupno funduszu ETF na indeks S&P 500. Poniżej zestawienie 5 najwększech funduszy ETF na świecie spośród wszystkich funduszy ETF.  Co ciekawe, 3 z największych funduszy ETF na świecie to właśnie fundusze, które inwestują w indeks S&P 500. Zestawienie poniżej.

 

Źródło: finance.yahoo.com

Poniżej widok w platformy DIF Broker, wyniki wyszukiwania dla słowa kluczowego S&P 500:

Korzyści z inwestowania w fundusze ETF na szeroki rynek

– Dywersyfikacja: Fundusze ETF na indeks  S&P 500 zapewniają ekspozycję na 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, oferując natychmiastową dywersyfikację w różnych sektorach.

Niskie koszty: W porównaniu do aktywnie zarządzanych funduszy, fundusze ETF S&P 500 mają zazwyczaj niższe wskaźniki kosztów, co pomaga inwestorom oszczędzać na opłatach w dłuższej perspektywie.

Dostępność: Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach, co ułatwia ich kupno i sprzedaż za pośrednictwem rachunków maklerskich, nawet dla początkujących.

Zarządzanie pasywne: Dzięki funduszom ETF S&P 500 inwestorzy pasywnie śledzą zachowanie indeksu, eliminując potrzebę podejmowania aktywnych decyzji zarządczych.

Uwaga! Należy pamiętać, że choć inwestycje w ETF na indeks S&P 500 stanowią zdywersyfikowaną inwestycję, ryzyko inwestycyjne jest zawsze obecne. Każdy inwestor rozpoczynający inwestycję musi być świadomy, że na giełdzie będą miały miejsce korekty oraz spadki. Dlatego też należy zainwestować kapitał, który nie będzie nam potrzebny w najbliższych latach, tak aby dać inwestycji czas pracować i założyć długoterminowy horyzont czasowy, czyli minimum 5 lat.

Podsumowanie

Inwestowanie w indeks S&P 500 oferuje kilka istotnych korzyści zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom. Po pierwsze, indeks zapewnia szeroką ekspozycję na 500 największych i najbardziej ugruntowanych spółek w Stanach Zjednoczonych, oferując dywersyfikację w wielu sektorach i branżach. Ponadto indeks S&P 500 w przeszłości zapewniał solidne długoterminowe zyski, co czyni go niezawodną opcją budowania bogactwa w czasie. Dostępność za pośrednictwem tanich funduszy ETF sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla początkujących, którzy chcą rozpocząć inwestowanie lub dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą wzbogacić swoje istniejące portfele o stabilne i dobrze radzące sobie aktywa. Równocześnie widzimy, że nie musimy osiągac wyników lepszych aniżeli indeks S&P500, ponieważ już osiąganie wyników takich samych jak wyniki indeksu SP500 stanowi atrakcyjną formą inwestycji.

Otwórz konto w DIF Broker i rozpocznij inwestowanie wykorzystując do tego akcje oraz fundusze ETF.

Nie jesteś gotowy? Masz pytania?

Zarejestruj konto demo. Sprawdź, jak wygląda platforma inwestycyjna DIF Broker. Otrzymasz także instrukcję, jak poruszać sie po platformie oraz kontakt do osoby w DIF Broker, która odpowie na wszelkie Twoje pytania.