Opcje

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 opcji na jednym rachunku inwestycyjnym.

Kontrakt opcyjny to umowa między dwiema stronami, w której nabywca opcji nabywa prawo (ale nie obowiązek) do kupna/sprzedaży określonych aktywów po ustalonej z góry cenie w ustalonym czasie.

Dzięki kontraktom opcyjnym możesz zabezpieczyć swój portfel i generować zyski przy wahaniach cen lub zmienności na rynku.

Dlaczego inwestować
w opcje w DIF Broker?

Globalny dostęp

Jedno konto inwestycyjne z ponad 1000 opcjami na akcje, indeksy i kontrakty terminowe w czasie rzeczywistym, w przejrzysty i intuicyjny sposób, przy konkurencyjnych cenach zależnych od wolumenu i bez ukrytych kosztów.

Zabezpiecznie

Możesz zakupić jedne z najbardziej płynnych opcji na akcje i indeksy giełdowe: możliwość zabezpieczenia dla Twojego portfela inwestycyjnego.

Elastyczność

Możliwość zamknięcia pozycji przed datą wygaśnięcia.

Zaawansowana platforma

Zintegrowane wskaźniki ryzyka i zmienności. Tabele z ponad 40 wskaźnikami dla wszystkich urządzeń, wszystko na jednym koncie.

Zalety inwestycji w opcje

Zarządzanie ryzykiem

W przeciwieństwie do innych instrumentów pochodnych, opcje niosą za sobą mniejsze ryzyko, ponieważ kupując kontrakt na określoną opcję, ryzykujesz tylko premię.

Potencjał zysku

Są to instrumenty o dużej dźwigni finansowej, dlatego inwestujemy mniej i ryzykujemy mniej, aby móc zarabiać więcej.

Płynność i szybkość

W obrocie opcjami istnieje duży wolumen. Szybka realizacja zamówień, możliwość szybkiego zamykania i otwierania pozycji.

Zacznij inwestować w opcje: Inwestuj w siebie.

Dowiedz się
więcej OPCJE

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za II kwartał 2018

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 23% 77%
CFD surowce 50% 50%
CFD indeksy 44% 56%
Forex 57% 43%
Futures 20% 80%
CFD akcje 53% 47%