Czasami nie możesz przewidzieć pogody, ale zawsze możesz przewidzieć ile zapłacisz.

 

Nasze prowizje

Amerykańskie
Akcje

Z opłatą min. 15USD

0,02 USD od jednostki

Amerykańskie
Akcje

Giełdy USA: Stock Exchange (AMEX), NASDAQ Capital Markets, NASDAQ Global Markets. New York Stock Exchange (NYSE)

2 centy za akcję, z minimalną opłatą 15 USD (akcje poniżej ceny 5 USD, jedna stała prowizja niezależnie od ilości 20 USD)

Amerykańskie
fundusze ETF

Z opłatą min. 15USD

0,02 USD od jednostki

Amerykańskie
fundusze ETF

Giełdy USA: Stock Exchange (AMEX), NASDAQ Capital Markets, NASDAQ Global Markets. New York Stock Exchange (NYSE)

2 centy za akcję, z minimalną opłatą 15 USD (akcje poniżej ceny 5 USD, jedna stała prowizja niezależnie od ilości 20 USD)

Giełda
Japońska

Transakcje na akcjach i kontraktach CFD

0,25% (min. 2500 JPY)

Opłaty i prowizje

Akcje i fundusze ETF
Kontrakty Futures
Kontrakty CFD
Forex
Opcje
Obligacje
Doradztwo inwestycyjne
Zarządzanie portfelem
Koszty przelewów bankowych
Opłaty Serwisowe
Inne Opłaty