Kontrakty terminowe futures

Kontroluj ryzyko poprzez dostęp do dodatkowych źródeł dochodów, które zwiększą rentowność Twojego portfela.

Futures są najczęściej używanym instrumentem, jeśli chodzi o inwestowanie w indeksy głównych giełd papierów wartościowych świata.

W przypadku kontraktów terminowych możesz regulować ryzyko portfela.

Dlaczego inwestować
futures w DIF?

Różnorodność instrumentów bazowych

Dostęp do 9 giełd kontraktów terminowych futures z ponad 200 globalnymi kontraktami terminowymi: indeksy giełdowe, energia, metale, rolnictwo, stopy procentowe i waluty.

Elastyczność

Możliwość otwierania długich i krótkich pozycji, co pozwala na zarabianie na wzrostach i spadkach.

Konkurencyjne ceny

Niskie prowizje w odniesieniu do wartości nominalnej operacji. Kontroluj zawartość swojego portfela i korzystaj transparentnej informacji o cenach.

Spread

Spread kontraktów terminowych to elastyczność: możesz łatwo odnowić swoje kontrakty (Roll-Over) przed ich wygaśnięciem.

Zalety kontraktów futures

Płynność

Rynek kontraktów terminowych futures jest płynnym rynkiem ponieważ jako generalna zasada zawsze istnieje kupujący i sprzedający, który przyjmie zlecenie rynkowe, zmniejszając w ten sposób ryzyko kontrahenta.

Zabezpieczenie

Możliwość wykorzystania kontraktów futures jako zabezpieczenia portfela w momentach dużej zmienności.

Elastyczność

Możliwość utrzymywania długich i krótkich pozycji, czyli zarabiania na wzrostach i spadkach.

Inwestuj w kontrakty terminowe futures: Inwestuj w siebie.

Dowiedz się
więcej Futures

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za II kwartał 2018

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 23% 77%
CFD surowce 50% 50%
CFD indeksy 44% 56%
Forex 57% 43%
Futures 20% 80%
CFD akcje 53% 47%