Inwestuj w kontrakty terminowe

Kontroluj ryzyko poprzez dostęp do dodatkowych źródeł dochodów, które zwiększą rentowność Twojego portfela.

Specific Warning to the Investor.

CFD, Options and Futures are Complex Financial Products.
A responsible investment requires that you understand the implications and are willing to accept them.

  • It may involve a sudden loss of all or more than the invested capital.
  • It can provide zero or negative income.
  • It is subject to Saxo Bank credit risk.
  • It implies that costs, commissions or charges are incurred.
  • It is not equivalent to initial acquisition or transaction of the underlying assets.
All investments have risks

Futures są najczęściej używanym instrumentem, jeśli chodzi o inwestowanie w indeksy głównych giełd papierów wartościowych świata.

W przypadku kontraktów terminowych możesz regulować ryzyko portfela.

Dlaczego inwestować
futures w DIF?

Różnorodność instrumentów bazowych

Dostęp do 9 giełd kontraktów terminowych futures z ponad 200 globalnymi kontraktami terminowymi: indeksy giełdowe, energia, metale, rolnictwo, stopy procentowe i waluty.

Elastyczność

Możliwość otwierania długich i krótkich pozycji, co pozwala na zarabianie na wzrostach i spadkach.

Konkurencyjne ceny

Niskie prowizje w odniesieniu do wartości nominalnej operacji. Kontroluj zawartość swojego portfela i korzystaj transparentnej informacji o cenach.

Spread

Spread kontraktów terminowych to elastyczność: możesz łatwo odnowić swoje kontrakty (Roll-Over) przed ich wygaśnięciem.

Zalety kontraktów futures

Płynność

Rynek kontraktów terminowych futures jest płynnym rynkiem ponieważ jako generalna zasada zawsze istnieje kupujący i sprzedający, który przyjmie zlecenie rynkowe, zmniejszając w ten sposób ryzyko kontrahenta.

Zabezpieczenie

Możliwość wykorzystania kontraktów futures jako zabezpieczenia portfela w momentach dużej zmienności.

Elastyczność

Możliwość utrzymywania długich i krótkich pozycji, czyli zarabiania na wzrostach i spadkach.

Inwestuj w kontrakty terminowe futures: Inwestuj w siebie.

Dowiedz się
więcej Futures

 

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za IV kwartał 2018

  procent zyskownych procent stratnych
opcje 12% 88%
CFD surowce 67% 33%
CFD indeksy 35% 65%
Forex 63% 38%
Futures 100% 0%
CFD akcje 72% 28%