Inwestuj w ETF – fundusze ETF na giełdzie

Korzystaj z zalet zdywersyfikowanego portfela z całkowitą elastycznością.

Specific Warning to the Investor.

CFD, Options and Futures are Complex Financial Products.
A responsible investment requires that you understand the implications and are willing to accept them.

  • It may involve a sudden loss of all or more than the invested capital.
  • It can provide zero or negative income.
  • It is subject to Saxo Bank credit risk.
  • It implies that costs, commissions or charges are incurred.
  • It is not equivalent to initial acquisition or transaction of the underlying assets.
All investments have risks

Fundusz ETF pozwola szybko i w prosty sposób zdywersyfikować portfel, dając inwestorowi ekspozycję na indeks, koszyk papierów wartościowych lub sektor i to przy niższych kosztach.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, fundusze ETF mają tę zaletę, że ich jednostki są notowane na giełdzie, co ułatwia ich kupno i sprzedaż o każdej porze dnia oraz elastyczność dostępu do żądanego indeksu lub sektora. Fundusze ETF są funduszami indeksowymi, to znaczy, że replikują cały koszyk akcji bez angażowania subiektywnych decyzji, co pozwala im znacznie obniżyć koszty zarządzania.

Dlaczego fundusze
ETF z DIF?

Globalny dostęp do instrumentów

Dostęp zarówno do europejskich jak i amerykańskich ETF. Do wyboru łącznie ponad 3000 ETF-ów.

Transparentne prowizje

Opłaty transakcyjne są takie same jak w przypadku akcji i zależą od giełdy i wielkości operacji. Bez niespodzianek z całkowitą przejrzystością.

Bezpośredni dostęp

Zawieraj transkacje na funduszach ETF w czasie rzeczywistym bezpośrednio kontrolując Twoje pozycje na naszej mobilnej platformie transakcyjnej, online lub na twojej komórce.

Dywersyfikacja i rozłożenie ryzyka

Fundusze ETF zapewnią Twojemu portfelowi natychmiastową dywersyfikację. Możesz łączyć fundusze ETF obejmujące różne klasy aktywów, sektory czy obszary geograficzne.

Zalety funduszy ETF

Niskie koszty

Fundusze ETF wiążą się z pasywnym zarządzaniem, dlatego mają niski koszt w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dywersyfikacja

Fundusze ETF zapewnią Twojemu portfelowi natychmiastową dywersyfikację. Możesz łączyć fundusze ETF obejmujące różne klasy aktywów, sektory czy obszary geograficzne, ryzyko nie jest skoncentrowane na pojedyńczej spółce.

Łatwość sprzedaży/zakupu

Fundusze ETF są notowane na giełdzie podobnie jak akcje, więc dużo łatwiej nimi zarządzać w porównaniu z tradycyjnymi funduszami.

Zacznij inwestować w fundusze ETF: Inwestuj w siebie.

Dowiedz się
więcej o ETF