kontrakty CFD online

Inwestuj w nową generację instrumentów pochodnych i zdywersyfikuj swój portfel za pomocą kontraktów CFD.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
With the purpose to comply with the ESMA Decision, DIF Broker informs about modifications related to the CFD contracting services to retail clients (non-professionals), decision that is also subject to ESMA new renewal decisions, in which case, we will update you accordingly.
It is important that you carefully read the general and the additional information, by clicking here – here .
CFDs are complex products, only appropriate for professional or retail investors with extensive experience and capable of understanding all their characteristics and risks.

Specific Warning to the Investor.

CFD, Options and Futures are Complex Financial Products.
A responsible investment requires that you understand the implications and are willing to accept them.

  • It may involve a sudden loss of all or more than the invested capital.
  • It can provide zero or negative income.
  • It is subject to Saxo Bank credit risk.
  • It implies that costs, commissions or charges are incurred.
  • It is not equivalent to initial acquisition or transaction of the underlying assets.
All investments have risks

Kontrakty CFD pozwalają zarabiać na wahaniach cen bez potrzeby posiadania aktywów bazowych.

Inwestor może czerpać korzyści zarówno ze wzrostów jak i spadków cen na giełdach lub wykorzystywać kontrakty CFD jako zabezpieczenie inwestycji kapitałowych.

Dlaczego Kontrakty
CFD z DIF?

Dostęp do globalnych rynków

Platforma oferuje dostęp do ponad 9000 kontratków CFD na indeksy, akcje, surowce i inne.

Niski spread i bezpośredni dostęp do giełdy DMA

DMA (Direct Market Access) jest to realizacja zleceń w systemie bezpośredniego dostępu do rynku, w którym wszystkie zlecenia trafiają bezpośrednio na giełdę i do dostawców płynności poprzez inteligentne kierowanie zleceń do książki zleceń giełdy.

Efektywne zarządzanie

Kontrakty CFD nie wygasają (z wyjątkiem CFD na surowce), a zatem nie ma potrzeby odnawiania kontraktów w celu utrzymania pozycji długoterminowych.

Alternatywa dla kontraktów futures

Kontrakty CFD stanowią alternatywę dla handlu kontraktami terminowymi futures, gdzie trzeba liczyć się z wyższymi wymogami zabezpieczenia depozytowego. Dzieki kontraktom na różnicę, czyli CFD również można handlować surowcami, takimi jak ropa naftowa, złoto, czy kukurydza, z wykorzystaniem lewaru.

Zalety kontraktów CFD

Niski koszt

W przypadku CFD inwestor nie staje się właścicielem papierów wartościowych, nie dokonuje żadnych fizycznych zakupów, dlatego będzie zwolniony z płatności w rozumieniu kosztów giełdowych (prowizje maklerskie itp.), które są pobierane przy transakcjach na instrumentach bazowych.

Elastyczność

Możliwość długich i krótkich pozycji (short selling) pozwala uzyskać rentowność na wzrostach i spadkach.

Brak terminu wygaśnięcia

Kontrakty CFD nie wygasają (z wyjątkiem CFD na surowce), a zatem nie ma potrzeby zmiany kontraktów w celu utrzymania pozycji długoterminowych.

Zacznij inwestować w kontrakty CFD: Inwestuj w siebie.

Dowiedz się
więcej na temat CFD

 

 

Ostrzeżenie. Statystyki kont rzeczywistych w DIF Broker inwestujących na rynku OTC w kontrakty CFD, za III kwartał 2020

  procent zyskownych procent stratnych
Opcje 39% 61%
Futures 50% 50%
Forex 52% 48%
CFD akcje 53% 47%
CFD indeksy 59% 41%
CFD surowce 59% 41%