Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Fundusze ETF – amerykańskie vs europejskie

Zalety i wady Amerykański oraz Europejskich funduszy ETF

ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, podobnie jak akcje spółek giełdowych. Oznacza to, że w godzinach handlu na odpowiedniej giełdzie ceny jednostki funduszu ETF będą podlegać ciągłym zmianom.

DIF Broker posiada szeroką ofertę amerykańskich oraz europejskich  ETF-ów. Więcej informacji na temat funduszy ETF znajdziesz we wpisie ETF – co to jest? oraz Rodzaje funduszy ETF.

Inwestowanie w amerykańskie i europejskie ETF-y ma swoje wady i zalety. Porównując rynek USA i europejski warto zwrócić uwagę na  kilka aspektów, takich jak: dostępność, struktura, koszty i regulacje.

Ten wpis omawia wady i zalety, na które  warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Zalety inwestowania w amerykańskie ETF-y

 • Duży rynek i różnorodność. Rynek USA jest największym rynkiem ETF na świecie. Amerykańskie ETF-y są często oparte na największych i najbardziej płynnych rynkach na świecie. Inwestorzy mają dostęp do szerokiej gamy branż, sektorów, akcji i instrumentów finansowych.
 • Wysoka płynność: Wiele amerykańskich ETF-ów charakteryzuje się wysoką płynnością, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje funduszu z mniejszymi różnicami w cenach.
 • Niskie koszty: Dzięki  dużej konkurencji na rynku amerykańskich ETF-ów, koszty zarządzania są  stosunkowo niskie. Dla funduszu iShares Core S&P 500 ETF roczny wskaźnik kosztów netto wynosi zaledwie 0,03%.
 • Dywersyfikacja: Inwestowanie w amerykańskie ETF-y pozwala na szeroką dywersyfikację portfela, co pomaga zmniejszyć ryzyko inwestycji poprzez ekspozycję na wiele różnych aktywów

Czy inwestowanie w amerykańskie ETF-y może mieć więc jakieś minusy? Co może sprawiać trudność?

Wady inwestowania w amerykańskie ETF-y

 • Ryzyko walutowe: Inwestowanie w amerykańskie ETF-y wiąże się z ryzykiem związanym z kursami walut, co może wpłynąć na ostateczną stopę zwrotu.
 • Podatki: Dla inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych podatki mogą stanowić istotny aspekt inwestowania w amerykańskie ETF-y. Podatki mogą różnić się w zależności od kraju i rodzaju inwestycji.

DIF Broker umożliwia wypełnienie formularza W-8BEN tak aby obniżyć opodatkowanie od dywidend wypłacanych przez amerykańskie spółki giełdowe, więcej informacji znajdziesz we wpisie W-8BEN – sposób na niższe opodatkowanie dywidend.

Zalety inwestowania w europejskie ETF-y

 • Dostępność europejskich rynków: Europejskie ETF-y oferują dostęp do różnorodnych rynków europejskich, co może być korzystne dla tych inwestorów, którzy są zainteresowanych konkretnymi sektorami lub regionami Europy.
 • Zgodność z regulacjami UE: Europejskie ETF-y są podporządkowane przepisom UE, co może stanowić pewną ochronę dla inwestorów i zapewnić pewną spójność w ramach regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.
 • Możliwość uniknięcia ryzyka walutowego: Dla europejskich inwestorów inwestowanie w europejskie ETF-y może pomóc w uniknięciu ryzyka związanego z kursami walut.

Wady inwestowania w europejskie ETF-y

 • Mniejsza różnorodność: W porównaniu do amerykańskich ETF-ów, europejskie mogą oferować nieco mniejszą różnorodność branż i sektorów, ze względu na skupienie się na europejskich rynkach.
 • Mniejsza płynność: Wiele europejskich ETF-ów może być mniej płynnych niż amerykańskie odpowiedniki, zwłaszcza w niszowych segmentach rynku.
 • Opłaty i koszty: Opłaty związane z europejskimi ETF-ami mogą być nieco wyższe niż w przypadku amerykańskich, choć konkurencja na rynku również wpływa na obniżanie kosztów.

Na rynku w USA jest notownych ponad 2700 ETF-ów. Na rynkach europejskich liczba notowanych ETF-ów nie przekracza 1900.

Amerykańskie ETF-y oferują szeroką gamę produktów:  ETF-y akcyjne, obligacyjne, sektorowe, surowcowe itp. Niektóre z nich są oparte na indeksach sformułowanych przez różne firmy indeksowe.

Europejskie ETF-y również oferują różnorodne rodzaje aktywów ale mogą skupiać się bardziej na europejskich rynkach, branżach i sektorach.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, inwestowanie w amerykańskie jak i europejskie ETF-y ma swoje unikalne zalety i wady. Wybór między amerykańskimi a europejskimi ETF-ami zależy od indywidualnych preferencji inwestora, jego celów inwestycyjnych, dostępu do rynków i rodzaju aktywów, a także aspektów regulacyjnych i podatkowych. Ważne jest dokładne zrozumienie zalet i wad obu opcji przed dokonaniem decyzji inwestycyjnej.

DIF Broker oferuje dostęp do obu typów ETF-ów zarówno dla inwestorów profesjonalnych jak i detalicznych.

Otwórz konto i uzyskaj dostęp do interesujących Ciebie ETF-ów na całym świecie!