Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

ETF – co to jest?

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, podobnie jak akcje. Jego zadaniem jest śledzenie ruchów indeksów giełdowych (akcji, obligacji, surowców czy kryptowalut).

Fundusze ETF pozwalają inwestorom na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Mogą być przedmiotem obrotu w dowolnym momencie dnia podczas sesji  na giełdzie, tak jak akcje. Są to fundusze zarządzane  pasywnie, co oznacza, że śledzą wyniki rynku bazowego lub indeksu i nie starają się osiągnąć zysków bijących rynek.

Zalety  funduszy ETF:

  1. Dywersyfikacja: Fundusze ETF zapewniają inwestorom natychmiastową ekspozycję na setki, a nawet tysiące aktywów, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka. Oznacza to, że wartość Twojej inwestycji nie będzie się zmieniać tak bardzo jak w przypadku pojedynczych akcji.
  2. Niskie koszty: Fundusze ETF pobierają niższe opłaty niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne gdyż żaden zarządzający portfelem nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a celem ETF-u jest odwzorowanie wyników danego indeksu benchmarkowego, a nie jego pobicie. Niskie koszty czynią więc ETF-y tańszym rozwiązaniem inwestycyjnym.
  3. Płynność: Fundusze ETF są notowane na giełdzie, tak jak akcje. Mogą być kupowane i sprzedawane na każdej sesji giełdowej i mają niskie minimalne kwoty inwestycji, co oznacza, że nie trzeba mieć dużo pieniędzy aby zacząć!
  4. Przejrzystość: Fundusze ETF wyceniają swojejdenostki codziennie, co daje inwestorom większą przejrzystość w zakresie aktywów bazowych funduszu. Wyceny są widoczne i zmieniają się w czasie rzeczywistym.
  5. Bezpieczeństwo: aktywa w funduszu są oddzielone od aktywów własnych zarządzającego funduszem i są przechowywane na rachunku u niezależnego powiernika. Nawet jeśli coś stanie się z zarządzającym ETF-em, aktywa inwestorów nie ucierpią. Aktywa przemieszczają się do i z funduszu poprzez tworzenie i umarzanie jednostek – jest to proces, który pozwala na utrzymanie ceny ETF w zgodzie z aktywami bazowymi w funduszu.

Największymi zarządzającymi funduszami ETF na świecie w oparciu o  zarządzane aktywa są: BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors i Invesco. W Europie największymi zarządzającymi są Amundi, DWS Trackers i Lyxor. Każdy z zarządzających oferuje szeroką gamę funduszy ETF obejmujących różne indeksy, kraje i tematykę.

Fundusze ETF są opłacalnym, zdywersyfikowanym, przejrzystym i elastycznym instrumentem finansowym dla inwestorów, którzy chcą mieć ekspozycję na określony rynek.

Aby kupować i sprzedawać ETF-y, wystarczy mieć rachunek w firmie inwestycyjnej, takiej jak DIF Broker.