Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Podatek od dywidendy

Dzięki formularzowi W8, podatek od dywidendy wynosi 15%, a nie 30% jak dla amerykańskich obywateli.

  • podatek akcje usa

 

Podatek od dywidendy

 

Podatek od dywidendy jest kwestią, która przysparza sporo pytań i wątpliwości dla inwestorów inwestujących w akcje oraz fundusze ETF, które także wypłacają dywidendę. DIF Broker udostępnia możliwość inwestowania na wszystkich giełdach świata. Podatek od dywidendy jest podatkiem pobieranym u źródła. Co to oznacza?

Podatek od dywidendy: podatek pobierany u źródła

Podatek od dywidendy pobierany jest automatycznie w kraju, gdzie spółka emintująca akcje ma swoją siedzibę. Czyli dywidendy są księgowane na koncie maklerskim inwestora, już netto, czyli po opłaceniu podatku od dywidendy.

Obniżony podatek od dywidendy

W domu maklerskim DIF Broker,inwestorzy płacą obniżony podatek od dywidendy dla amerykańskich akcji i funduszy ETF. Jeśli spółka emitująca akcje lub fundusz ETF, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, podatek który pobierany jest u źródła, wynosi dla naszych Klientów 15%.  (Należy tutaj zaznaczyć, iż obniżony podatek ma zastosowanie dla obywateli mających rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz iż dla niektórych spółek np. z sektora ropy naftowej nie ma możliwości zastosowania obniżonego podatku.) Jest to podatek obniżony, dzięki formularzowi rezydencji podatkowej W8, który jest integralną częścią formularza otwarcia konta w DIF Broker. Dla porównania, dla obywateli amerykańskich podatek od dywidend jest pobieranay w wysokości 30% oraz także 30% płacą także polscy inwestorzy jeśli broker nie wykorzystuje formularza W8.

Wielkość zapłaconego podatku będzie widoczna w miesięcznym wyciągu z konta maklerskiego oraz w zestawieniu rocznym. Tak jak pokazane na przykładach poniżej (kliknij, aby powiększyć zdjęcie):

Słowo uwagi, w Polsce obowiązuje podatek od dywidend w wysokości 19%, więc pozostałe 4% inwestor powinien zapłacić w polskim urzędzie skarbowym.

Forma wypłaty dywidendy

Dywidendy mogą być otrzymywane w gotówce na konto maklerskie lub w formie dodatkowych akcji.  Warto zaznaczyć, iż gdy jest wypłacana w formie akcji, nie jest pobierana prowizja za otwarcie transakcji.

Inwestorzy w DIF mają wybór w jakiej formie chcą otrzymać dywidendę czy w formie gotówki, czy w formie akcji. Tuż przed wypłatą dywidendy, DIF wysyła Klientowi, który jest uprawniony do otrzymanie dywidendy, e-mail, w którym informujemy do kiedy należy dokonać wyboru. Wyboru dokonuje się z poziomu platformy: Menu – Działania korporacyjne.

Inwestorzy na platformie dokonują wyboru w jakiej formie chcą otrzymać wypłatę dywidendy: czy w gotówce czy w akcjach. Jeden w wyborów jest zawsze Default, czyli Automatyczny, co oznacza iż jeśli inwestor nie dokona żadengo wybóru, zostanie wypłacona dywidenda w formie Default.

Dom maklerski DIF Broker nie jest ekspertem od podaktów od zysków kapitałowych, dlatego w tym artykule zostały poruszone tylko niektóre kwestie. Natomiast po szczegółową poradę jak rozliczyć się z zysków kapitałowych, należy skonsultowac się ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym.

Dodatkowo, wiele zagadnień zostało także opisane w artykule Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Podatki od zysków kapitałowych

Osobną kwestią są rozliczenie z podatku z zysków i strat z zamknietych inwestycji. W tym przypadku, zyski księgowane są w całości dla koncie inwestycyjnym i to do obowiązkuów inwestora, należy rozliczyć się ze swoim urzedem skarbowym z podatku od zysków kapitałowych. DIF ułatwia swoim Klientom tą czynność, wysyłając roczne zestawienie, gdzie w szczegółowy sposób rozliczone są wszystkie inwestycje. Czytaj więcej: Podatek od zysków kapitałowych.

Czytaj powiązane:

REITY, mocny start w 2020