Nasz blog
Spółki dywidendowe: wprowadzenie

Spółki dywidendowe: wprowadzenie

 

Wielu inwestorów długoterminowych posiada w swoim portfelu spółki, które regularnie dzielą się swoim zyskiem z inwestorami, czyli wypłacają dywidendy. Perspektywa otrzymania dywidendy, jest bardzo kusząca z punktu widzenia inwestora. W tym artykule dowiesz się podstawowych kwestii związanych z inwestowaniem w spółki dywidendowe.

Dla kogo jest inwestowanie w spółki dywidendowe?

Generalnie dywidendy leżą w polu zainteresowań inwestorów długoterminowych. Dobrze dobrane spółki dywidendowe, w długim terminie, pozwalają zarobić nie tylko na wzroście cen akcji, ale także na  regularnie otrzymywanych dywidendach.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to podział zysku netto spółki, który jest wypłacany akcjonariuszom zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Dywidendy są ustalane przez zarząd spółki i muszą być zatwierdzone przez akcjonariuszy poprzez ich prawa głosu. Dywidendy mogą być wypłacane w formie: gotówki lub akcji, chociaż najczęściej występują dywidendy pieniężne. Nie tylko spółki wypłacają dywidendy, fundusze notowane na giełdzie, czyli funduze ETF, również wypłacają dywidendy.

Podstawy dywidendy

Dywidenda jest symboliczną nagrodą wypłacana akcjonariuszom za ich inwestycję w spółkę. Większa część zysków w firmie zostanie wykorzystana na bieżącą i przyszłą działalność firmy, pozostała część może zostać podzielona między akcjonariuszy w formie dywidendy. 

Ważne daty dla dywidendy

Declaration Date

Data deklaracji jest datą, w której zarząd ogłasza i zatwierdza wypłatę dywidendy. Zostaje ogłoszona wielkość wypłacanej dywidendy oraz określona data nabycia praw do dywidendy i data jej wypłaty.

Ex – Dividend Date            

Data Ex dywidendy to pierwszy dzień, w którym akcje są notowane bez dywidendy. Firma nie określa daty ex-dywidendy – datę ex-dywidendy ustala giełda papierów wartościowych, na której notowane są akcje danej spółki. Data ex -dywidendy zazwyczaj występuje do trzech dni przed datą Record Date. Nabywający akcje w dniu lub po dacie dywidendy nie są uprawnieni do dywidendy.

Record Date

Data zapisu, to data, w której akcje inwestora muszą znaleźć się w księgach spółki, aby otrzymać dywidendę.

Data zapisu jest często mylona z datą ex-dywidendy. Przypomnijmy, że datę dywidendy ustala spółka, a datę ex-dywidendy ustala giełda papierów wartościowych. Data byłej dywidendy jest wcześniejsza niż data rekordu z uwagi na fakt, że istnieje okres rozliczeniowy dla transakcji giełdowych.

Kiedy inwestor kupuje akcje na giełdzie, aktualizacja informacji inwestora w księgach spółki wymaga czasu. Większość produktów finansowych w Ameryce Północnej ma okres rozliczeniowy T + 2. Innymi słowy, zawarcie transakcji giełdowej zajmuje dwa dni robocze na pełne zaksięgowanie.

Payment Date

Datą wypłaty jest dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidendy są księgowane na koncie inwestora netto, już po zapłaceniu podatku u źródła. Więcej na ten temat w osobnym artykule: Podatek od dywidendy.

Forma wypłaty dywidendy i reinwestowanie

Dywidenda może być wypłacana w gotówce i jest wtedy księgowana na koncie maklerskim, bądź może być wypłacana w formie dodatkowych akcji. Warto zaznaczyć, iż gdy jest wypłacana w formie akcji, nie jest pobierana prowizja za otwarcie transakcji.

Gdy emitent akcji daje taką możliwość, Klienci DIF mają wybór w jakiej formie chcą otrzymać dywidendę czy w formie gotówki, czy w formie akcji. Tuż przed wypłatą dywidendy, DIF wysyła wtedy Klientowi, który jest uprawniony do otrzymanie dywidendy, e-mail, w którym informujemy do kiedy należy dokonać wyboru. Wyboru dokonuje się z poziomu platformy: Dodaj Moduł- Rachunek – Inne i tam należy wybrać Wydarzenie zwiazane z działalnością firmy.

Spółki dywidendowe

Warto rozważyć inwestowanie w spółki dywidendowe. Możemy nazwać spółkę dywidendową przedsiębiorstwa, które regularnie dzielą się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Regularne wypłaty to nie tylko stałe źródło dochodów dla inwestorów, ale również potwierdzenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa i jego ugruntowanej pozycji na rynku.

Dywidendy w DIF mają 15% podatku od akcji i ETF z USA

Dywidendy w DIF księgowane są netto, czyli już po opłaceniu tak zwanego podatku u źródła. Dzięki formularzowi W8, w DIF Klienci płacą jedynie 15% podatek od akcji i ETF z gieł amerykańskich, podczas gdy w większości, lub nawet wszystich brokerów w Polsce jest to podatke w wysokości 30%.

Czytaj podobne:

REITY

Zapraszamy do otwarcia konta maklerskiego w DIF:

>> Otwórz konto <<

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.