Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Częściowa realizacja zlecenia

Tylko jedna prowizja, także przy częściowej realizacji zlecenia.

 

Częściowa realizacja zlecenia

Standardowo w DIF Broker pobierane są prowizje transakcyjne tylko od zrealizowanych transkacji. Czyli inwestor składa zlecenie, może je zmieniać, anulować, dopiero gdy nastąpuje realizacja zlecenia, zostanie pobrana prowizja od  transakcji.

Dla giełdy amerykańskiej prowizja taka wynosi 0,02 USD od jednej akcji z tymże nie mniej niż 15 USD.

A jak to wygląda, gdy złożone jest jedno zlecenie, ale jego realizacja następuje  w kilku transakcjach?

Realizacja jednego zlecenia w kilku partiach

Jeśli realizacja zlecenia nastąpi w kilku partiach, czyli w kilku mniejszych transakcjach, to i tak zostanie pobrana tylko jedna prowizja. Jest tylko jeden warunek, iż realizacja ta musi nastąpić w ciągu jednego dnia. Jeśli realizacja zajełaby dwa dni, pobrane byłyby dwie prowizje.

Powiadomiania, konieczna uwaga

Poniżej historyczne powiadomiania jakie otrzymuje Inwestor. Widzimy iż zostało złożone zlecenie Sprzedaży 450 akcji SPOT.

Nastąpiła częściowa realizacja zlecenie Sprzedaż 200 SPOT z informacją o koszcie: cost 15 USD.

Następnie widzimy kolejną transakjcję Sprzedaż kolejnych 100 SPOT i tu widzimy informację o kosztach: accumulated cost 15 USD.

 

Często inwestorzy błędnie myślą, iż od każdej z tych transakcji została pobrana prowizja 15 USD, dlatego też pragnę to podkreślić, iż tak nie jest. Drugie powiadomienie informuje o koszcie skumulowanym, który jest bez zmian.

Poniżej zdjęcie z raportu zrealizowanych zleceń. Widoczna jest skumulowana prowizja 15 USD od sprzedaży 450 akcji SPOT.