Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Sezonowość na giełdzie: Jak pory roku wpływają na Twoje Inwestycje?

Czy wiesz, że giełda ma swoje ulubione pory roku? Wraz z nadejściem listopada rozpoczynamy okres, który historycznie przynosi znacznie lepsze wyniki na rynkach finansowych. Ale czy zawsze było to takie oczywiste? Dlaczego mówi się „sprzedaj w maju i wyjedź na wakacje”? Dziś odkryjemy tajemnice sezonowości na giełdzie, dowiemy się, kiedy warto inwestować, a kiedy zachować ostrożność, i jakie strategie mogą pomóc w wykorzystaniu tych sezonowych trendów

Sezonowość na Giełdzie: Jak pory roku wpływają na Twoje Inwestycje?

Wraz z początkiem listopada oficjalnie wkroczyliśmy  w „silną sezonowo” połowę roku, która trwa od początku listopada do końca maja.

Wszyscy znamy powiedzenie „sprzedaj w maju i wyjedź na wakacje”, które sugeruje, że możemy sprzedać wszystkie nasze aktywa i inwestować na giełdzie jedynie w silnym okresie czyli listopada do kwietnia. Zazwyczaj przysłowie nie staje się popularne bez podstaw, a sezonowość giełdowa jest doskonałym przykładem trendu, który charakteryzuje się znaczną regularnością i długością. Jako, że właśnie rozpoczynamy sezonowo uprzywilejowany okres, chcieliśmy przyjrzeć się temu tematowi bliżej.

Sezonowość na giełdzie historia

Podstawą badania „Sezonowości giełdowej” jest to, że z historycznego punktu widzenia giełda radzi sobie znacznie lepiej w okresie od listopada do maja niż od maja do listopada. To samo w sobie nie jest szczególnie głębokim stwierdzeniem, ale kiedy zbadamy skalę tego efektu na przestrzeni lat, jego znaczenie staje się jasne.

Weźmy pod uwagę to: jeśli zainwestowałbyś 10 000 dolarów w indeks Dow Jones 30 kwietnia i sprzedał go 31 października każdego roku od 1950 roku, twój łączny zwrot wyniósłby zaledwie około 13 400 dolarów. Tymczasem te same 10 000 dolarów zainwestowane tylko w sezonowo silne sześć miesięcy w roku obecnie byłoby warte ponad 1,1 miliona dolarów! Inaczej mówiąc, niemal cały wzrost Dow Jonesa od 1950 roku faktycznie miał miejsce podczas „dobrych” sześciu miesięcy w roku.

Na poniższym wykresie przedstawiliśmy strategię sezonowości rynku w Stanach Zjednoczonych, która po raz pierwszy została opublikowana w „Stock Trader’s Almanac” od 1950 roku i opiera się na Dow Jones Industrial Average. Fioletowa linia odzwierciedla okres sezonowo słaby, podczas gdy zielona linia pokazuje sezonowo silne sześć miesięcy. Zauważysz, że teoretyczna początkowa inwestycja w wysokości 10 000 dolarów w 1950 roku ledwie osiągnęła niewielki zysk, jeśli inwestowana była tylko od maja do listopada. Z drugiej strony, identyczna inwestycja w wysokości 10 000 dolarów wzrosła do 1 191 828 dolarów z rocznym średnim zwrotem wynoszącym 7,26%, jeśli inwestowana była tylko od listopada do maja każdego roku. Czerowna linia to inwestycje typu Kup i Trzymaj.

Sezonowość na giełdzie wykres od 1950 do 2023

 

Legenda:

czerwona linia – strategia kupno i trzymanie indeksu od 1950 do 2023

zielona linia – strategia inwestowania w indeks jedynie od początku listopada do konca kwietnia

filoletowa linia – strategia inwestowanie w indeks jedynie od poczatku maja do konca pażdziernika


Klauzula: Wszystkie dane dotyczące zwrotów opierają się na indeksie Dow Jones Industrial Average (DJIA) od 30 kwietnia 1950 roku do 31 października 2023 roku. Zwroty „Sezonowo Mocne” opierają się na inwestycjach dokonywanych w miesiącach listopad do kwietnia (następnego roku). Zwroty „Sezonowo Słabe” opierają się na inwestycjach dokonywanych w miesiącach maj do października. Wyniki wydajności strategii przestawiania są wynikiem testów wstecznych. Wyniki wydajności testów wstecznych mają pewne ograniczenia. Takie wyniki nie przedstawiają wpływu, jaki mogą mieć istotne czynniki ekonomiczne i rynkowe na proces podejmowania decyzji doradcy inwestycyjnego, gdyby doradca rzeczywiście zarządzał portfelem klienta. Wydajność testów wstecznych różni się również od rzeczywistej wydajności, ponieważ jest osiągana poprzez retrospektywne zastosowanie modelowej metodologii inwestycyjnej opracowanej przy wykorzystaniu wiedzy z przeszłości. Wskazane wydajności są czystymi zwrotami cenowymi, nie uwzględniają dywidend ani wszystkich potencjalnych kosztów transakcyjnych. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki z przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Możliwość osiągnięcia zysków wiąże się z możliwością poniesienia strat.

źródło: www.dorseywright.com

Dlaczego występuje zjawizko sezonowości na giełdzie?

Nie ma wątpliwości, że okres od listopada do maja zapewnił znacznie lepsze zwroty. Niezależnie od tego, czy uśredniasz, co roku analizujesz, potęgujesz czy jeszcze bardziej komplikujesz; wyraźnie widać rozbieżność średnich sześciomiesięcznych stóp zwrotu w tych kontrastujących okresach sezonowych.

I. Silne 6 Miesięcy:

  1. Okres od listopada do kwietnia: Jednym z powszechnie obserwowanych trendów jest sezon silnych wyników w okresie od listopada do kwietnia. Wiele teorii próbuje wyjaśnić ten fenomen. Jednym z możliwych czynników jest zjawisko znanego jako „efekt sezonowego okresu wyników”, w którym firmy publikują swoje raporty finansowe, co może wpływać na zainteresowanie inwestorów.
  2. Składniki sezonowości: Sezonowość w okresie zimowym jest często związana z okresem świątecznym, podczas którego konsumenci i inwestorzy wykazują większą aktywność. Ponadto, okres podatkowy zwykle kończy się w kwietniu, co może wpłynąć na większą aktywność na rynku.
  3. Dlaczego inwestorzy powinni być świadomi: Sezonowość może stanowić ważne źródło informacji dla inwestorów. Oczywiście, nie oznacza to, że każdy rok będzie taki sam, ale świadomość tendencji sezonowej może pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji.

II. Słabe 6 Miesięcy:

  1. Okres od maja do października: Okres od maja do października jest często uważany za słabszy okres na rynku. Wielu inwestorów odnosi to zjawisko do tzw. „efektu wakacyjnego”, kiedy to wielu inwestorów wyjeżdża na wakacje i jest mniej aktywnych na rynku.
  2. Wpływ sezonowości na strategię inwestycyjną: To słabe okresy nie oznaczają, że inwestorzy powinni unikać inwestycji w tym czasie. Jednak niektórzy mogą dostosować swoje strategie inwestycyjne, unikając bardziej ryzykownych aktywów i pozostając ostrożniejszymi.
  3. Wyważona strategia: Kluczem do sukcesu inwestycyjnego jest rozważenie sezonowości jako jednego z wielu czynników. Inwestorzy powinni budować zrównoważone portfele, które uwzględniają długoterminowe cele i tolerancję ryzyka.

Podsumowanie:

Zdajemy sobie sprawę, że ta analiza nie jest zaawansowanym narzędziem do zarządzania ryzykiem, ale jest interesująca i ujawnia pewne tendencje w rynku. Jak wspomniano powyżej, zakończylismy sezonowo „słaby” okres na rynku, który przyniósł spadek indeksu Dow Jones o -3,07%. Choć wchodzimy teraz w tradycyjnie silny okres na rynku, nie gwarantuje to, że zobaczymy wzrosty na rynku akcji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jednakże stwarza to okazję do rozważenia strategii sezonowych, które mogą dostosować portfele do wykorzystania tych historycznych tendencji.

Sezonowość na giełdzie to interesujący aspekt, który może wpłynąć na wyniki inwestycji w ciągu roku. Niemniej jednak, inwestorzy powinni pamiętać, że sezonowość to tylko jeden z wielu czynników wpływających na rynki finansowe. Ważne jest budowanie mądrej i zrównoważonej strategii inwestycyjnej, która uwzględnia różnorodne zmienne, w tym sezonowe trendy, aby osiągnąć długoterminowy sukces na giełdzie.

  

Czytaj powiązane:

Prosty sposób na inwestowanie

Koszt zwlekania, ile tracisz nie inwestując?