Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Konto Wspólne w DIF Broker

Konto Wspólne to konto dla dwóch osób, w którym każdy właściciel ma uprawnienia do obsługi konta bez konieczności autoryzacji drugiej strony.

 

 

Konto Wspólne w DIF Broker

 

W DIF Broker masz możliwość otwarcia Konta Wspólnego z bliską Ci osobą.

Konto Wspólne to konto dla dwóch osób, w którym każdy właściciel ma uprawnienia do obsługi konta bez konieczności autoryzacji drugiej strony.

Możliwe dla małżeństwa, rodzeństwa, rodzica z dzieckiem.

 

Wymagania do otwarcia Konta Wspólnego:

– wspólne konto bankowe lub konto, do którego obie osoby mają uprawnienia,

– minimalny depozyt początkowy: 10 000 EUR lub równowartość w innej walucie.

 

Procedura otwarcia Konta Wspólnego:

Obie osoby samodzielnie przystępują do wypełnienia formularza otwarcia Konta Wspólnego.

Jedna z osób musi zostać zdefiniowana jako główny właściciel konta.

Osoba, która zostanie głównym właścicielem, po wypełnieniu formularza otrzyma na e-mail specjalny link do udostępnienia go drugiej osobie. Gdy druga osoba kliknie w ten link, to automatycznie zostanie przeniesiona do formularza otwarcia Konta Wspólnego – system automatycznie połączy dwie osoby w procesie.

Alternatywnie druga osoba może przejść do formularza otwarcia Konta Wspólnego i wybrać opcję NIE w pytaniu, czy chce zostać głównym właścicielem konta. Wtedy zostanie poproszona o podanie klucza głównego właściela konta, który również został mu wysłany w tym samym e-mailu co wcześniej wspomniany link.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia Konta Wspólnego?

W trakcie wypełniania formularza będzie możliwość dołączenia w bezpieczny sposób wymaganych załączników. To, co będzie potrzebne to:

  • skan/zdjęcie dowodu tożsamości (dowód osobisty bądź paszport)
  • potwierdzenie adresu: jeden z wymienionych dokumentów
    np. nie starszy, niż 6 miesięcy:
    – rachunek za media/telefon/gaz/internet itp.
    – wyciąg z banku lub potwierdzenie przelewu,
    – pismo z urzędu np. potwierdzenie zameldowania.

* w pewnych przypadkach: potwierdzenie numeru podatkowego, jeśli nr jest inny niż PESEL lub NIP
* w pewnych przypadkach potwierdzenie zatrudnienia.

Po wypełnieniu formularzy przez obie osoby, personel DIF Broker weryfikuje je i w razie dodatkowych pytań, czy wątpliwości kontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo.

W przypadku braku dodatkowych pytań ze strony DIF Broker, obie osoby otrzymają e-maile z dalszymi krokami.

Dalsze kroki w procesie otwarcia Konta Wspólnego nie różnią się od procesu założenia Konta Indywidualnego. Pozostaje zatem jeszcze Potwierdzenie tożsamości w wideo rozmowie przez każdą z osób oraz Podpisanie odpowiednich dokumentów, wysłanych emailem również oddzielnie dla każdej z osób.

Dokładniejszy opis tych kroków procesu opisany został w artykule znajdującym się tutaj.

Po potwierdzeniu tożsamości oraz otrzymaniu podpisanych dokumentów od obu właścicieli konta, konto zostaje przekazane do otwarcia.

Po otwarciu Konta Wspólnego, każdy z właścicieli otrzyma na e-mail oddzielne dane do logowania.

Rozliczenie podatkowe dla Konta Wspólnego

W DIF Broker inwestorzy rozliczają się samodzielnie na podstawie zestawienia zysków i strat, które DIF wysyła na email w okresie rozliczeń podatkowych.

W przypadku Konta Wspólnego Sprawozdanie finansowe z tymi samymi wartościami (ogółem) wysyłane jest dla każdego z właścicieli rachunku. Na końcu Sprawozdania pojawia się lista właścicieli rachunku.

Do właścicieli rachunku należy dokonanie podziału zysków do rozliczenia.