Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Jak kupić akcje i zacząć inwestować na giełdzie?

Dowiedz się jak kupić akcje na giełdzie i w prosty sposób obniżyć prowizje transakcyjne.

Jak kupić akcje i zacząć inwestować na giełdzie?

Dowiedz się jak kupić akcje na giełdzie i w prosty sposób obniżyć prowizje transakcyjne oraz inne praktyczne aspekty inwestowania w akcje.

W sytuacji kiedy inflacja zarówno w Ameryce jak i w Polsce, rośnie do poziomów nie widzianych od ponad 30 lat, bardzo ważnym tematem staje się ochrona oszczędności przez inflacją. W dzisiejszych czasach osoby chcące chronić swoje oszczędności przed inflacją, muszą wykazać się dużo większą przedsiębiorczością, niż miało to miejsce lata temu. Dzieje się tak dlatego, iż aktualnie stopy procentowe lokat bankowych w żadnym stopniu nie pokrywają inflacji. Oraz także próżno szukać rentowności w obligacjach, gdyż rentowność obligacji jest także dużo niższa aniżeli aktualny poziom inflacji.

W takiej sytuacji ludzie podejmują większe ryzyko w poszukiwaniu rentowności. Jednym z takich miejsce jest giełda. Giełda papierów wartościowych jest miejscem gdzie inwestorzy mogą liczyć na większy zwrot z inwestycji, przy jednoczesnej akceptacji większego ryzka. Jeśli spojrzymy na wykresy indeksów z giełdy amerykańskiej widzimy, iż notowania znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jako iż notowania cen akcji rosną, jest to jasnym dowodem na to iż inwestorzy kierują się właśnie w stronę akcji w poszukiwaniu rentowności, w poszukiwaniu zabezpieczenia przez rosnącą inflacją.

Jak kupić akcje?

Samo kupno akcji jest proste. Wystarczy załozyć konto maklerskie, wpłacić minimalnie wymagany depozyt początkowy i można wykonać transkację kupna akcji, która to rozpocznie daną inwestycję. Technicznie kwestię kupna akcji umówię jeszcze dokładniej poniżej. Oczywiście, aby inwestować z sukcesem potrzeba dużo więcej. Przede wszystkim potrzebna jest edukacja. Przed przystąpieniem do inwestowania warto chociażby przeczytać kilka książek na temat podstaw inwestowania lub zainwestować w siebie kształcąc się na szkoleniu z inwestowania. Upewnij się, że znasz ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, zanim zaczniesz inwestować.

Jak zacząć inwestowac na giełdzie?

Z całą pewnością mogę tutaj polecić książkę Inteligentny Inwestor Cezarego Głucha. Książka ta składa się z czterech tomów i stanowi prawdziwą kopalnię wiedzy na temat inwestowania na giełdzie. Bez solidnych podstaw, nie może być mowy o prawdziwych sukcesach na giełdzie, także z pewnością warto najpierw zainwestować w siebie i w swoją edukację.

Jak kupić akcje na światowych giełdach?

Lokując swoje oszczędności nie ma powodu, aby się ograniczać do Polski i polskiej giełdy. Inwestując na giełdzie chcemy aby notowania akcji, w które inwestujemy zyskiwały na wartości i to powinno być głównym kryterium wyboru tego, gdzie inwestujemy.

Jak kupić akcje? Przykład

Na poniższym przykładzie, widoczne jest okno z platformy inwestycyjnej, zlecenie na kupno akcji Nvidia Corporation. Co widzimy w okienku zlecenia? Akcje te notowane są na giełdzie Nasdaq, nominowane w amerykańskich dolarach USD. Widzimy, iż w tym momencie amerykańska giełda jest jeszcze zamknięta. Widzimy też ostatnią cenę Bid oraz Ask. Kupno akcji zawsze odbywa się po tej wyższej cenie, czyli po cenie Ask.

Prosty sposób na obniżenie prowizji transakcyjnych

Na wszystko są sposoby, trzeba tylko je znać i je wykorzystywać! Policzmy.

Na przykładzie powyższym, kupujemy 30 akcji Nvidia, widzimy iż wartość nominalna takie inwestycji to będzie 9 504,00 USD, a prowizja od takiej transkacji zostanie pobrana w wysokości 15,00 USD. Czyli możemy obliczyć, iż procentowo prowizja dla tej transakcji wyniesie 0,15%.

Jeśli kupujemy akcje z myślą o inwestycji na dłuższy okres, transakcja wcale nie musi zostać wykonana natychmiast. Ceny w ciągu dnia ulegają dużym wahaniom. Wiedząc to, możemy ustawić Limit cenowy na ceną o 0,15% niższą od np. ostatniej ceny, lub ceny bieżącej, jeśli giełda będzie otwarta.

Czyli składając zlecenie z ceną 316,80 zamiast 317,31 oszczędzamy już na otwariu 15 USD! Sądzę iż jest to bardzo prosty mechanizm i rozumowanie. W książce Czarodzieje Rynków, Jack Swagger słynny trader walutowy Bill Lipschutz, chwalił się tym, iż nigdy nie płaci prowizji, własnie korzystając z tej logiki składanie zleceń. Zawsze składał zlecenia z Limitem ceny, nigdy po cenie rynkowej.

Jeszcze jedna wskazówka. Ceny dla akcji są z 15 minutowym opóżnieniem. Aby na platformie wyświetlały się ceny w czasie rzeczywistym, należy subskrybować abonamnet dla danej giełdy. Można dokonać takiej subskrypcji z poziomu platformy. Prawy górny róg platformy, klikamy na ustawienia, wybieramy Abonamenty i wybieramy amerykańską giełdę. Cena na miesiąc to jedynie 1 usd. Alternatywnie można podejrzeć ceny w czasie rzeczywistym np. w Yahoo Finance.

Czy są jeszcze inne koszty związane z kupnem akcji?

Jeśli inwestycja w akcje będzie utrzymywana przez noc, dojdzie dla konta koszt przechowywania aktywów. Koszt ten liczony jest następująco: nie mniej niż 5,5 USD +vat/miesiąc i nie więcej niż 0,25% + vat/rok od sumy zainwestowane kapitału. Jest to minimalnie 5,5 usd od konta, nie od pojedynczych akcji! Czyli na koncie może znajdowac się portfel inwestycyjny składający się np. z sześciu różnych akcji, na różnych giełdach i tak zostanie pobrane jedynie minimalnie 5,5 usd.

Kupno akcji, a podatki od zysków kapitałowych

Jako, iż jesteśmy brokerem zagranicznym dla polskich Klientów, nie wystawiamy PIT-u, ale wystawiamy roczne rozliczenie zysków i strat, które jest podstawą rozliczenia się ze swoim urzędem skarbowym. Podatki należy odprowadzić od zysków z zamkniętych inwestycji w danym roku. Odrębną kwestią stanowią podatki od otrzymywanych dywidend i tutaj DIF Broker ma korzystne rozwiązanie dla swoich Klientów.

Podadek od dywidendy od amerykańskich akcji

Podatek od dywidendy jest pobierany automatycznie u źródła i księgowany jest już na koncie maklerskim w kwocie netto. Obywatele amerykańscy oraz Klienci polskich banków, płacą ten podatek w wysokości 30%, natomaist w DIF Broker wynosi on w większości przypadków jedynie 15%. Jak to możliwe?

W formularz otwarcia konta maklerskiego w DIF Broker wbudowany już jest formularz W8, jest to formularz rezydencji podatkowej. Dzięki niemu, inwestorzy płacą obniżoną stawkę podatku od dywidendy. Ma to miejsce pod warunkiem, iż inwesotrzy posiadają rezydencję podatkową w Polsce. Istnieją od tego pewne wyjątki, jak np. dla akcji z sektora ropy naftowej podatek ten nie ulega obniżeniu.

Podsumowanie

Mam nadzieję, iż po przeczytaniu tego artykułu, dowiedziałeś się trochę więcej na temat tego jak kupić akcje oraz zdobyłeś kilka praktycznych wskazówek na temat składania zlecenia kupna oraz prowizji związanych z kupnem akcji i rozpoczęciem inwestowania. Jednakże samo kupno akcji, nie czyni nas jeszcze świadomym inwestorem. Aby zwiekszyć swoje prawdopodobieństwo sukcesów w inwestowaniu na giełdzie, kluczową kwestią jest edukacja i od tego powiniśmy zacząć, przed przystąpieniem do inwestowanie i przed kupnem swoich pierwszych akcji.

Dowiedź się więcej. Pobierając testową werjsję platformy inwestycyjnej, automatycznie otrzymasz instrukcję obsługi platformy.

POBIERZ DEMO