Nasz blog
Do contango trzeba dwojga: kontrakty Futures i Twoje inwestycje.

Co oznacza pojęcie contango? Podstawowe wyjaśnienie zjawiska.

Chociaż sama nazwa brzmi zabawnie, contango to poważne zjawisko, które może doprowadzić do słabszych wyników naszych inwestycji na kontraktach terminowych futures, a nawet powiększenia strat. Zrozumienie tej koncepcji ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu.

Contango, częste zjawisko w obrocie surowcami i towarami, to różnica cenowa, która występuje przy rolowaniu kontraktów futures na kolejne terminy wygasania.  Jest to sytuacja, w której cena kontraktu futures przekracza obecną cenę spot. Inaczej mówiąc inwestorzy będą musieli zapłacić za dany towar, taki jak złoto, srebro, pszenica lub ropa naftowa, w pewnym momencie w przyszłości więcej niż wynosi obecna rzeczywista cena tego towaru. Dzieje się tak w wyniku spekulacji iż cena w przyszłości wzrośnie, wpływów zewnętrznych na cenę surowca takich jak zmiany klimatyczne, zmiany popytu i podaży, lub też ze względu na to koszt związany z przechowywaniem i ubezpieczeniem tego towaru do momentu jego zakupu w przyszłości.

Jest to zjawisko jak najbardziej naturalne na rynku. Spróbujmy to wytłumaczyć w praktyce na przykładzie srebra. Otóż kontrakty terminowe z datą wygaśnięcia w marcu 2019 są obecnie notowane po cenie 1460 USD, natomiast kontrakty na maj to 1469,5 USD, a na lipiec już po 1477 USD. Ta różnica cenowa stanowi koszt rolowania pozycji i jest to właśnie contango. Czyli gdy skończy się nam kontrakt w marcu, pozycja zamknie się po cenie 1460 USD i jeśli chcemy pozostac w inwestycji, będziemy musiemy kupić nowy kontrakt np. z data wygaśnięcia w lipcu, ale już drożej bo po 1477 USD. Czyli koszt rolowania, nasze contango wyniesie 17 USD za kontrakt.

Dlaczego tak jest? Jeśli dzisiaj cena srebra wynosi X USD za uncję i inwestor kupuje kontrakt z terminem dostawy na przyszły maj, to za taki zakup nie zapłaci X USD/uncja, ale X plus zmiana ceny. Powodów tej zmiany jest kilka, może to być na przykład to że przez okres trwania kontraktu ten surowiec musi gdzieś być przechowywany i ubezbieczony co wiąże się z kosztem, ale może to być też oczekiwana zmienność ceny tego towaru.
Typowy inwestor giełdowy w dzisiejszych czasach to spekulant i zdecydowanie nie planuje zgłaszać się po dostawę fizycznych baryłek ropy, srebrnych monet czy worków pszenicy, dlatego przed datą wygasania kontraktu futures sprzedaje on swój kontrakt po danej cenie i kupuje nowy kontrakt z nowym terminem dostawy, co nazywamy rolowaniem pozycji.
Nie stanowiłoby to problemu, gdyby ceny kontraktów futures w różnych miesiącach były takie same. Ale cena się zmienia. W szczególności, dla rynku, który jest w contango, cena kolejnego kontraktu futures będzie wyższa niż cena kontraktu, który właśnie wygasł. Te, może się wydawać niewielkie, różnice mogą doprowadzić do dużego spadku zysków inwestycji na kontraktach futures w porównaniu do ceny spot surowca bazowego, lub nawet zwiększenia strat kiedy ceny surowna maleją.

Rolowanie pozycji: o czym pamiętać?

  1. Data powiadomienia określa, kiedy kontrakt rozpoczyna „okres powiadomienia” o dostawach, tzn. kiedy zaczyna się realizowanie fizycznej dostawy. Dla inwestora, który nie otrzymuje fizycznej dostawy surowca tylko rozliczenie gotówkowe, oznacza to, że pozycja jest wtedy automatycznie zamykana (dokładnie mówiąc w ostatni dzień roboczy przed datą powiadomienia). To tą datę należy brać pod uwagę przy rolowaniu pozycji. Data wygaśnięcia oznacza, iż kontrakt wygasł (zarówno dla rozliczenia gotówkowego jak i fizycznego) i nie ma możliwości dalszego handlu tym kontraktem.
  2. Contango to efekt, który należy brać pod uwagę nie tylko przy transakcjach na samych kontraktach futures, ale i na instrumentach na nich opartych, takich jak kontrakty CFD czy ETFy na surowce.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.