Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Contango i fundusze surowcowe

Przed zainwestowanie w fundusz surowcowy, sprawdź czy nie jest zbudowany z kontraktów futures.

 

Contango i fundusze surowcowe

 

Zjawisko CONTANGO, zostało wyjaśnione  w artykule tutaj Co to jest contango? W nieniejszym artykule chciałabym się zając zjawiskiem contango przy inwestowaniu w fundusze ETF. Mamy do czynienia ze zjawiskiem contango dla fundusze ETF, kiedy dany fundusz inwestuje w kontrakty futures. Najczęściej fundusz wykorzystuje kontrakty futures w swoim portfelu, jeśli jest to fundusz surowcowy.

Contango i fundusze surowcowe

Dlatego też przed rozpoczęciem inwestowania w fundusz ETF, inwestor musi zapoznać się w jakie aktywa inwestuje dany fundusz, aby wiedzieć, czy inwestycja może być narażona na dodatkowe ryzyko, jakim jest contango.

Contango ma największy wpłayw na fundusze ETF które inwestują w kontrakty futures. Fundusze taki jak: United States Oil o tickerze: USO, przynosi ogromne straty na przestrzeni ostatnich 20 lat i ogromny procent z tych strat jest na skutek właśnie contango! Jeśli fundusz posiada w swoim składzie kontrakty futures, kupując kontrakty na kolejne terminy, fundusz taki  traci na różnice cenowej, pomiędzy wygasającymi kontraktami i nowymi nabywanymi kontraktami.

Contango dotyczy wszystkich surowców nie tylko ropy naftowej.  Na contango narażone są także takie surowce jak złoto czy srebro.

 

Jakie jest rozwiązanie?

  1. Aby uniknąć efektu contango, czy to w kontraktach futures czy w funduszach ETF, można inwestowac w krótkim terminie czasu. Czyli przed rolowaniem kontraktów można zamknąc swoją pozycję, w ten sposób nie będziemy narażeni na contango.
  2. Jeśli jednakże chcemy inwestować w dany surowiec w długim terminie czasu, musimy poszukać innych instrumentów do tego celu. Takimi instrumentami mogą być:
  • fundusze ETF inwestujce w akcje spółek, których działalność jest powiązana z danym surowcem. Na przykład fundusz spółek wydobywczych, fundusz kopalnii złota itp.
  • fundusze ETF które inwestują w fizyczny surowiec, jak np. fundusz inwestujący w gold bullion

Czytaj podobne:

Fundusze ETF

Co to jest contango?

 

 

 


Close We are hiring