Loading...

Inwestowanie w czasach kryzysu

Zyskaj nową wiedzę na temat inwestowania w czasach kryzysu

Trendy ukształtowane przez wojnę

Zielona energia i metale szlachetne; Trendy na giełdzie, przybierające na sile wraz z wojną na Ukrainie.

Zdobywaj wiedzę dzięki naszym webinarom! Nota prawna

img

Wojna, Decyzja FED i ekstremalny poziom strachu

  • W środę 16 marca 2022 Amerykański Bank Centralny FED ogłosi swoją decyzję odnośnie polityki stóp procentowych. Przewodniczący FED-u już zapowiedział iż jest gotowy podwyższych stopu o 25 punktów bazowych, nawet w obliczu trwającej wojny Ukraina-Rosja.
Zobacz wideo
img

Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii

  • Czy wojna przyspieszy przejście na energię odnawialną? Jak można inwestować w sektor energii odnawialnej? Obejrzyj nasze webinarium i dowiedz się więcej na temat inwestowania w zieloną energię.

Czas trwania 20 minut | nagrany Webinar

Zobacz webinar

Analiza rynku

Newsletters: Nota prawna

img

Sytuacja Rosji i Ukrainy

  • W czasach kryzysu zawsze warto pamiętać, że rynek istnieje po to, by nam służyć, a cena, po której wyceniana jest firma, nie oznacza, że właściwie odzwierciedla ona jego wartość.
SPRAWDŹ
img

Nota tematyczna: Kiedy sprzedawać?

Poniższa notatka powstała na podstawie notatki przygotowanej przez Howarda Marksa, amerykańskiego inwestora i pisarza, znanego m.in. jako współzałożyciel Oaktree Capital Management.
Sprawdź
img

Analiza Cross Asset 2022

  • Croos Assets 2022 Analysis zapewnia kwartalne spojrzenie na różne globalne rynki finansowe i scenariusze makroekonomiczne.
SPRAWDŹ

Bezpieczna przystań Nota prawna

Jak obniżyć ryzyko w czasach niepewności?

W związku z trwającą wojną na Ukrainie wielu inwestorów zwraca się ku aktywom Safe Haven, aby przetrwać burze finansowe. Czym jest Safe Haven (bezpieczna przystaią) i jak inwestować w takie instrumenty?

SPRAWDŹ
Map

Chcesz otrzymywać nasz Newsletter?
Zapisz się teraz

  • Skorzystaj z naszego darmowego konta demo i zawieraj transakcje na wirtualnych środkach. Przetestuj oprogramowanie zanim rozpoczniesz prawdziwe inwestycje
  • Łatwy dostęp z dowolnego urządzenia (iOS, Android, Windows).

Subskrybuj nasz Newsletter z analizami rynku

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.