Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Co to jest Safe Haven (Bezpieczna Przystań)?

W miarę trwania wojny, rośnie nieprzewidywalność jej skutków i chaos finansowy, który może po niej nastąpić. Wielu inwestorów zwraca się w stronę bezpiecznych przystani, aby przetrwać burze finansowe.

Co to jest Bezpieczna Przystań?

Bezpieczna Przystań to instrument finansowy wykorzystywany przez inwestorów w celu ograniczenia ryzyka w czasach niestabilności rynku, od którego oczekuje się, że zachowa swoją wartość lub zyska na wartości, nawet gdy inne aktywa tracą na wartości.

Globalny kryzys finansowy w 2008 roku oraz pandemia COVID-19 to dwa przykłady wydarzeń, które skłoniły inwestorów do zakupu bezpiecznych przystani w celu ograniczenia strat związanych z potencjalnym krachem na giełdzie.

Należy zauważyć, że rola bezpiecznej przystani polega na poszukiwaniu inwestycji, które mogą zapewnić większą ochronę i dywersyfikację, co jest korzystne, gdy rynek jest niestabilny.

Cechy charakterystyczne aktywów stanowiących bezpieczną przystań

  • Płynność: Inwestycje muszą być w stanie zamienić się w gotówkę w krótkim czasie. Inwestor będzie musiał bardzo rozważnie wybierać między takimi aktywami w zależności od stanu bieżącej gospodarki.
  • Ograniczona podaż: Podaż aktywów musi być z czasem mniejsza niż popyt na nie, ponieważ nadwyżka podaży nad popytem spowoduje spadek ich cen.
  • Trudne do zastąpienia: Składnik aktywów powinien być w stanie utrzymać wysoki popyt w perspektywie długoterminowej, co sprawi, że trudno go będzie zastąpić inną inwestycją.
  • Długoterminowa wydajność: Aby utrzymać popyt na dany składnik aktywów, musi on być nadal dobrze wykorzystywany w długim okresie czasu.
  • Trwały charakter: Składnik majątku nie powinien tracić na jakości ani stać się przestarzały.

Nie jest konieczne, aby każde „bezpieczne aktywo” posiadało wszystkie powyższe cechy. Inwestor powinien bardzo rozważnie wybierać między takimi aktywami, biorąc pod uwagę stan bieżącej gospodarki i swoje cele.

Przykłady bezpiecznych przystani

Metale szlachetne

Metale szlachetne są popularną przystanią, ponieważ są postrzegane jako stosunkowo stabilne cenowo i stanowią dobre zabezpieczenie przed podwyższonym poziomem inflacji. Szczególnie złoto, którego wartość praktycznie nie spadła podczas żadnego z globalnych kryzysów. Ponadto wzrost popytu na złoto pomaga utrzymać jego ceny na stabilnym poziomie, a wysoka płynność związana ze złotem sprawia, że jest ono łatwą inwestycją do kupna i sprzedaży.

Obligacje rządowe

Obligacje rządowe to instrument finansowy o stałym dochodzie. Obligacje rządowe to aktywa stanowiące bezpieczną przystań, ponieważ są uważane za bezpieczne i charakteryzują się niską zmiennością. Obligacje amerykańskie lub niemieckie znajdują się zazwyczaj na szczycie listy bezpiecznych aktywów.

Waluty

Dolar amerykański lub frank szwajcarski to warte uwagi waluty, które inwestorzy uważają za bezpieczniejsze inwestycje. Wynika to z ich wysokiej płynności oraz silnej i stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej w ich krajach.

Akcje defensywne

Akcje defensywne są bezpiecznymi inwestycjami, ponieważ niezależnie od sytuacji gospodarczej mają stały poziom popytu, jak np. produkty podstawowe lub użyteczności publicznej. Najbardziej powszechne z nich to woda, energia elektryczna, opieka zdrowotna.

Mimo że inwestycje te są wybierane w celu ograniczenia strat podczas spadków na rynku, inwestorzy indywidualni powinni zastanowić się nad swoimi celami inwestycyjnymi, tolerancją ryzyka i dywersyfikacją portfela.