Loading...

Inwestuj w chińskie akcje

  • Poprzez fundusze ETF
  • Poprzez akcje na giełdzie w Hong Kongu
  • Wykorzystuj pojawiające się okazje i nowe trendy!

WEBINAR: Walka o rolę $wiatowego hegemona. Nota prawna


Instrumenty i rynki dostępne w DIF Broker:

Odkryj bardzo szeroką ofertę na światowych giełdach. Inwestowanie m.in. w chińskie spółki, amerykańskie akcje i ETF-y, europejskie akcje czy surowce jest na wyciągnięcie ręki.

Typ instrumentu
Akcje Fundusze
ETF
CFD Forex Obligacje
Europa
USA
Chiny/HK
Singapur
Rosja ADR
Brazylia
Australia
Japonia ADR
Kryptowaluty
Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej tutaj

Dlaczego warto inwestować z DIF Broker?

  • Inwestuj bezpośrednio na wszystkich głównych giełdach świata w: Akcje, Fundusze ETF, Kontrakty CFD, Waluty, Kontrakty futures, opcje, obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.
  • Inwestuj na takich giełdach jak: NASDAQ, NYSE, GPW, Singapore, Hong Kong, London Stock Exchange i wiele innych!
  • Minimalny wymagany depozyt początkowy to 2000 EUR.
Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej tutaj

Otwórz konto w 100% online:

Inwestuj Globalnie z DIF Broker, wykorzystuj pojawiające się okazje i aktualną sytuację na giełdzie. Dowiedz się, jak otworzyć konto online!

NIE JESTEŚ JESZCZE GOTOWY?

  • Skorzystaj z naszego darmowego konta demo i zawieraj transakcje na wirtualnych środkach. Przetestuj oprogramowanie zanim rozpoczniesz prawdziwe inwestycje.
  • Łatwy dostęp z dowolnego urządzenia (iOS, Android, Windows).

Otwórz za darmo konto demo w DIF Broker i sprawdż swoje strategie inwestycyjne

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.