Loading...

Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii

Jak można rozpocząć inwestowanie w sektor energii odnawialnej? Koniecznie obejrzyj nasz Webinar, a pomożemy Ci zdobyć wiedzę, na temat dostępnych akcji z sektora zielonej energii.

Webinar
Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii

OPIS

Czy wojna przyspieszy przejście na energię odnawialną? Jak można inwestować w sektor energii odnawialnej? Obejrzyj nasze webinarium i dowiedz się więcej na temat inwestowania w zieloną energię.

PROGRAM:​

Czas trwania 20 minut | nagrany Webinar

  • Rewolucja zielonej energii
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii w czasach wojny.
  • Szacunkowy wzrost roczny na rynku Energii Odnawialnej.
  • Jak inwestować w energię odnawialną?
  • Fundusz na energię słoneczną, wiatrową i wodorową.
  • Akcje z sektora energii odnawialnej.

Prowadzący: Anna Dabrowska

Head of Trading Polish Desk w DIF Broker. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Makler oraz Finanse i Bankowość. Prowadzi bieżące analizy giełdy na kanale you tube: DIF Broker Polska. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w inwestycjach giełdowych oraz day tradingu.
DOSTĘP DO WEBINARU

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.

Dostęp do bezpłatnego webinaru!