Loading...
Home

Inwestuj w polskie akcje na GPW


Dif Broker: najniższe prowizje dla większych transakcji

Broker DIF Broker ING ALIOR BANK Bossa Santander mBank
Prowizja 0.20%|min. 65 PLN 0.3%|min. 5 PLN 0.38%|min. 3 PLN 0,38%|min. 5 PLN 0,39%|min. 5 PLN 0,39%|min. 5 PLN
Przykład:inwestycja 25.000 PLN 65 PLN 75 PLN 95 PLN 95 PLN 97,5 PLN 97,5 PLN
Przykład:inwestycja 50.000 PLN 100 PLN 150 PLN 190 PLN 190 PLN 195 PLN 195 PLN

Data porównania: 07.10.2021 Uwaga: Ta porównawcza tabela nie uwzględnia żadnych rabatów, do których uprawnieni są inwestorzy. W przypadku promocji, czasowe rabaty można znaleźć na stronach internetowych dostawców. Ponadto niektórzy brokerzy pozwalają wybrać inny profil, w którym koszty mogą różnić się od kwot wymienionych powyżej. Powyższe informacje stanowią jedynie porównanie cen. Ceny mogą ulec zmianie i są poprawne w momencie porównania. Źródło: ING, Alior Bank, Bossa, Santander.pl i mBank websites.

Warunki inwestowania w polskie akcje

  • Inwestuj na polskiej giełdzie GPW za pomocą akcji lub kontraktów CFD.
  • Skorzystaj ze światowej klasy platformy handlowej
  • Otwórz swoje konto inwestycyjne w 100% online
  • Wypróbuj darmowe konto demo zawierające 100 tys. wirtualnych USD, aby zasymulować swoje inwestycje.
Kontrakty CFD to złożone produkty, a ich zrozumienie może być trudne, dowiedz się więcej tutaj.

Jak inwestować na polskim rynku akcji?

Obejrzyj nasze wideo i dowiedz się, jak łatwo inwestować na polskiej giełdzie korzystając z naszej nagradzanej platformy handlowej.

Edukacja Nota prawna

img

Poznaj DIF Broker

  • Wprowadzenie do Analizy Technicznej Bezpieczny i zaufany broker to podstawa inwestycji.
  • Przekonaj się dlaczego DIF Broker jest odpowiednim partnerem.
SPRAWDŹ
img

Jak otworzyć konto w DIF Broker?

Otwarcie konta w DIF odbywa się w 100% online. Jedno konto, wszystkie inwestycyjne możliwości.
Sprawdź

Dostęp do funduszy ETF Nota prawna

DIF Broker oferuje szeroki dostęp do funduszy ETF europejskich oraz amerykańskich. Dowiedz się czym są fundusze ETF, jak w nie inwestować i jakie koszty są z nimi związane.
Sprawdź

DIF BROKER:

  • Jest nadzorowany przez CMVM oraz zarejestrowany w Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego KNF
  • Paszport swobodnego świadczenia usług fiansowych w Polsce od 2010.
  • Jest objęty systemem gwarancyjnym Investment Compensation Scheme; Więcej informacji tutaj;
  • Jest zobowiązany do ochrony majątku swoich Klientów zgodnie z art. 306º Portuguese Securities Code.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.

Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej tutaj