Loading...

Czy to czas na Bitcoin czy na metale szlachetne?

Czy metale szlachetne, a w szczególności złoto i srebro mają szansę w średnim terminie przewyższyć wzrosty na Bitcoin? Złoto i srebro znajdują sie w korekcie notowań przez ostanie 8 miesięcy, Bitoin notuje aktualnie gwałtowną korektę. Spójrzmy na analizę wykresu w długim terminie złota oraz srebra.

Przedstawione tutaj informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji firmy (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków akcji. DIF Broker nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczegółowej sytuacji finansowej. Nie składa też żadnych oświadczeń ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wiarygodność dostarczonych informacji ani za straty wynikające z poczynionych inwestycji. Za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści odpowiedzialny jest wyłącznie inwestor. Niektóre produkty finansowe nie są proste i mogą być trudne do zrozumienia, dlatego DIF Broker zaleca wszystkim swoim Klientom szczegółowe zrozumienie wszystkich ryzyk związanych z inwestycjami, które zamierzają przeprowadzić.


Największa Oferta Nota prawna

  • Akcje, ADR, GDR
  • Fundusze inwestycyjne, fundusze ETF
  • Surowce, Metale, Obligacje, Waluty, Indeksy

DIF BROKER: