Loading...

Cyber Rewolucja i Innowacyjne Technologie

Cyfrowa rewolucja, innowacyjne technologie – czy warto zainwestować w długim terminie?

Webinar
Cyber Rewolucja i Innowacyjne Technologie

OPIS

Cyfrowa rewolucja, innowacyjne technologie – czy warto zainwestować w długim terminie? Koniecznie obejrzyj nasz Webinar i poznaj prognozy zysków dla sektora innowacyjnych technologii. Przekonaj się, w co możesz zainwestować, przy użyciu platformy inwestycyjnej DIF Broker.

PROGRAM:​

Czas trwania 30 minut | nagrany Webinar

  • Rewolucja cyfrowa – jak wpłynie na ludzkie życie?
  • Główne platformy innowacyjnych technologii.
  • Czwarta rewolucja przemysłowa.
  • Innowacyjność, przełomowe technologie – prognozy zysków.
  • Innowacyjność i technologie – w co inwestować?
  • Inwestowanie w innowacyjność w długim terminie.
  • Jak szukać funduszy ETF do inwestycji w technologię i innowacyjność?
  • Wydatki na technologię.
  • Jak uzyskać ekspozycję na fundusze ETF z sektora technologii i innowacyjności?
  • Jak będzie wyglądał świat w 2050 roku?

Prowadzący: Anna Dabrowska

Head of Trading Polish Desk w DIF Broker. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Makler oraz Finanse i Bankowość. Prowadzi bieżące analizy giełdy na kanale you tube: DIF Broker Polska. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w inwestycjach giełdowych oraz day tradingu.
DOSTĘP DO WEBINARU

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.

Dostęp do bezpłatnego webinaru!