Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Prosta i skuteczna strategia inwestycyjna

 

Prosta i skuteczna strategia inwestycyjna: kupuj po dobrej cenie

 

Najbardziej inteligentne strategie inwestycyjne niekoniecznie są najbardziej złożone i wyrafinowane. W rzeczywistości, często najprostsze strategie inwestycyjne to te, które generują najlepsze wyniki w czasie. Dlatego też, średni koszt rozpoczęcia inwestycji staje się prostym i skutecznym narzędziem, które może pomóc nam w zajmowaniu pozycji rozłożonym w czasie.

Co to znaczy średni koszt rozpoczęcia inwestycji?

Zasadniczo strategia ta polega na kupowaniu za stałą kwotę pieniędzy aktywów w oparciu o regularny harmonogram, niezależnie od ceny rynkowej w danym czasie. W ten sposób inwestor uśrednia swoją cenę zakupu.

Ta strategia inwestycyjna jest bardzo powszechna wśród długoterminowych inwestorów poszukujących rozsądnej i skutecznej strategii. W większości przypadków inwestorzy ci zazwyczaj korzystają z instrumentów takich jak ETF w celu dywersyfikacji przy niskich kosztach, co ma dodatkową zaletę, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko związane z inwestycją.

Na przykład ETF Vanguard Total Market Market (ETF) to ETF, który zapewnia ekspozycję na szeroką gamę spółek w Stanach Zjednoczonych o najbardziej zróżnicowanej pod względem wielkości i składu branżowego. Portfel inwestuje w ponad 1200 spółek, a roczny koszt zarządzania wynosi 0,04%. Instrument ten prezentuje inwestorowi bardzo atrakcyjne cechy, zarówno pod względem dywersyfikacji, jak i efektywności kosztowej.

Cena rynkowa ETF stale się zmienia zgodnie z ogólnymi wahaniami rynkowymi. Jednak, kiedy inwestujemy w zestaw 1200 spółek o różnych cechach, prawdopodobnie wartość rynkowa tych przedsiębiorstw jako całości będzie z czasem wzrastać, poza wahaniami krótkoterminowych cen.

Inteligentna strategia z relatywnie niskim poziomem ryzyka na rynku akcji polega na wybraniu takiego instrumentu, jak np. ETF Vanguard Total Market Market, i regularnym kupowaniu akcji i zawsze obliczaniu kosztów wejścia na giełdę. Typowym przykładem jest kupowanie co miesiąc za stałą kwotę pieniędzy, bez zwracania dużej uwagi na cenę rynkową w tym czasie.

Zalety i wady

Każda strategia ma swoje mocne i słabe strony, a także wyniki, które mogą się różnić w zależności od kontekstu. W tej strategii inwestycyjnej, gdy cena rynkowa aktywów rośnie szybko i bez zatrzymania, uzyskamy lepszą cenę wejścia, kupując całą pozycję tak szybko, jak to możliwe, a nie uśredniając lub obliczając koszt wejścia w czasie.

Jeśli jednak cena będzie miała zmienny kierunek i wysoką zmienność, strategia uśredniania kosztów wejścia daje znacznie wyższe wyniki niż odkupienie całej pozycji od początku.

Niestety, nie wiemy z góry, jakie będzie zachowanie ceny w aktywach. Jest jednak całkiem jasne, że strategia uśredniania wiąże się z niższym ryzykiem niż alternatywa zakupu 100% pozycji na samym początku.

Jeśli cena aktywów gwałtownie wzrośnie, uzyskamy mniejszy zysk, ale jeśli cena oscyluje lub nawet spadnie, możemy uzyskać lepszą cenę wejścia. Oznacza to, że strategia inwestycyjna zmniejsza zyski w pozytywnym scenariuszu i zmniejsza straty w scenariuszu negatywnym. Co przekłada się na zmniejszenie poziomu ryzyka i zmienności, z którymi ma do czynienia portfel.

Prosta i skuteczna strategia inwestycyjna

Na rynkach finansowych zwykle jest tak, iż ideał jest wrogiem dobrego. Większość inwestorów często popełnia najdroższe błędy, próbując wejść w pozycję po idealnej cenie minimalnej, zamiast stopniowo rozpoczynać inwestycję.

Oczywiście wszyscy chcielibyśmy móc kupić po historycznej cenie minimalnej, a nawet lepiej, gdybyśmy jeszcze mogli sprzedać, gdy cena będzie wyznaczała bezwzględne maksima. Ale dowody wskazują, że nie można w ten sposób działać konsekwentnie. Udawanie tego rodzaju wyników nie jest realistycznym podejściem.

Najlepsi inwestorzy nie są tymi, którzy kupują na historycznych minimach. Inwestorami, którzy uzyskują najlepsze wyniki są inwestorzy, którzy dostrzegają ograniczenia narzucone przez rzeczywistość na rynkach finansowych.

Zamiast szukać idealnego punktu wejścia do konkretnej inwestycji, specjaliści koncentrują się na uzyskiwaniu dobrych punktów wejścia konsekwentnie w czasie, ponieważ strategia ta zwykle generuje zadowalające zwroty w długim okresie.

Uśrednianie ceny wejścia jest w tym sensie podejściem inteligentnym, ponieważ oczywiście nie będziemy kupować całej pozycji po najniższej możliwej cenie, ale najprawdopodobniej kupujemy więcej akcji po stosunkowo niskich cenach, co jest oczywiście pozytywne.