Nasz blog
STOP LOSS kroczący

 

STOP LOSS kroczący

 

Posiadając inwestycję na koncie maklerskim istnieje możliwość dodania automatycznego, obronnego zlecenie stop loss. Takie zlecenie ogranicza nasze ewentualne straty, jeśli cena pójdzie w przeciwnym kierunku, aniżeli nasza inwestycja. Jeśli cena dojdzie do wcześniej zdefiniowanego przez nas poziomu zlecenie stop loss, nasza inwestycja zostanie automatycznie zamknięta. Jest to zlecenie, doskonale znane wszystkim inwestorom.

Tu natomiast chciałabym umówić pochodną tego zlecenie a mianowiscie Stop Loss kroczący.  Jak sama nazwa skazuje kroczy on podąża za ceną.

Jak działa stop loss kroczący?

Jeśli inwestycja idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to znaczy jeśli np ceny akcji rosną, to poziom naszego zlecenie obronnego stop loss, także rośnie. Skutkuje to tym, iż np. nasze zlecenie stop jest zawsze oddalone o 2% id ceny rynkowej. Jeśli cena spadnie o 2,1% nasza inwestycja zostanie zamknięta.

Ustawienie zlecenie stopu kroczącego

Gdy posiadamy już inwestycję, w kolumnie STOP klikamy na Dodaj i nastepnie klikamy na Stop Loss. Tak jak jest to widoczne na zdjęciu powyżej.

Pokazuje nam się okienko tak jak powyżej. Wybieramy Stop kroczący. I wybieramy jednostkę, w której określimy oddalenie naszego zlecenie od ceny rynkowej. Możemy określić w procentach, wpisać cenę, w tikach lub w USD. Po dokonaniu wyboru zamykamy te okno, x w rórnym prawym rogu.

Jeśli wybraliśmy na przykład jednostkę jako procent, mamy widok jak powyżej i możemy ten procent dowolnie zwiększać lub zmniejszać. Mamy tutaj także coś takiego jak Krok przesunięcia jest to wartość, którą określamy, i decyduje ona o tym jak często aktualizowany będzie poziom zlecenia stop loss kroczącego. Czyli musi nastąpić wzrost o 0,10, aby poziom zl;ecenie stop loss także uległ podwyższeniu.

Po złożeniu zlecenie będzie ono widoczne w zakładce Zlecenia i zawsze może zostać ono modyfikowane lub anulowane.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.