Nasz blog
Nie daj się zwieść wycenie akcji

 

Skąd wiedzieć czy akcje są tanie czy drogie?

W analizie rynków, wiele mówi się o wysokim lub niskim kursie akcji. Często jednak pojawiają się poważne wątpliwości co do sposobu analizy atrakcyjności ceny aktywów finansowych, a nadmiernie uproszczone podejście do tego tematu może doprowadzić do poważnych błędów gdy szukamy okazji cenowych na rynku.

 

Metody oceny atrakcyjności akcji giełdowych

Najbardziej spójną metodą wyceny akcji z teoretycznego punktu widzenia jest spojrzenie na zdyskontowane przepływy pieniężne. Metoda ta polega na oszacowaniu przepływów, które firma wygeneruje w przyszłości, a następnie zdyskontowaniu tych przepływów w czasie w celu uzyskania ich obecnej wartości. W ten sposób otrzymujemy oszacowanie, jaka jest wartość wewnętrzna firmy.

Z drugiej strony, ta metodologia przedstawia pewne ważne trudności z praktycznego punktu widzenia. Po pierwsze, wymagane są długoterminowe prognozy na temat przyszłości przedsiębiorstwa, a ponieważ takie oszacowanie wiąże się z dużym marginesem błędu, obliczenie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa również związane jest ze znacznym zakresem błędu.

Wskaźniki wyceny akcji

Stosowanie wskaźników wyceny jest prostszą i bardziej intuicyjną metodą. Na przykład można korzystać z takich wskaźników jak: cena/zysk, cena/sprzedaż lub cena/przepływ gotówki, itp. Celem jest porównanie różnych firm i kursu ich akcji w porównaniu do średniej wyceny rynkowej lub średniej wyceny w branży.

Ogólnie mówiąc, najlepiej jest monitorować różne wskaźniki ceny, aby mieć pełniejszy obraz kursu akcji z wielu punktów widzenia. Tym samym ważne jest to, aby analizować nie tylko bieżącą cenę różnych alternatyw inwestycyjnych, ale także sposób w jaki ceny te ewoluowały w czasie.

Jedną z największych wad wielu wskaźników ceny jest to, że nie uwzględniają one różnych stopni wzrostu. Jeśli jedna firma ma oczekiwany wzrost znacznie wyższy niż druga, to każdy dolar zysku w firmie o wysokiej dynamice jest oczywiście bardziej wartościowy dla akcjonariusza. Innymi słowy, jest oczywiste, że najszybciej rozwijająca się firma powinna mieć wyższy wskaźnik cena/zysk.

Wskaźnik PEG

Dobrą alternatywą w tych przypadkach jest odwołanie się do wskaźnika PEG (Price/Earnings To Growth) czyli wzkaźnik wzrostowy ceny do zysku. Wskaźnik ten uzyskuje się poprzez podzielenie wskaźnika cena/zysk przez oczekiwaną stopę wzrostu w zyskach. Biorąc pod uwagę różne wskaźniki wzrostu, wskaźnik PEG może być lepszym narzędziem niż inne wskaźniki wyceny gdy analizowane spółki mają odmienne stopy wzrostu.

Dynamiczne spojrzenie

Dane statystyczne pokazują, że istnieje odwrotna zależność między wskaźnikami wyceny rynkowej a zyskiem z akcji w długim okresie. Oznacza to, że firmy o niskiej atrakcyjności rynkowej generują wyższe zyski dla akcjonariuszy, chociaż w ostatnich latach związek ten nie koniecznie sie sprawdza, ponieważ wiele z najbardziej dochodowych alternatyw na rynku stanowiły aktywa o wysokiej wartości wzrostu z wycenami powyżej średniej.

W dużym stopniu, wysoki zwrot z firm o niskiej wartości wynika z faktu, że rynek wykazuje tendencję do wyolbrzymiania czynników negatywnych. Kiedy firma doświadcza trudności lub ogłasza rozczarowujące wyniki, ceny w krótkim okresie zwykle spadają nadmiernie w stosunku do długoterminowej wartości.

Jednak ta statystyczna zależność między wycenami i zyskami jest zazwyczaj bardzo ogólnikowa. Kupowanie akcji tylko dlatego, że wskaźniki wyceny wyglądają atrakcyjnie, to zazwyczaj poważny błąd.

Popularnie nazywana pułapką wartości, która wygląda wyjątkowo atrakcyjnie na podstawie jej wyceny, niemniej jednak może generować rozczarowujące zwroty, a w wielu przypadkach nawet duże straty dla inwestora.

Gdy podstawy biznesu ulegają trwałemu pogorszeniu, wskaźniki wyceny nie ilustrują ogólnej sytuacji. To znaczy, może być tak, że stosunek ceny do zysków jest kusząco niski. Jednak w przypadku, gdy zyski spółki ulegną trwałemu spadkowi, rynek uwzględni te dane w wycenie, a możliwe jest, że poziomy wyceny nigdy się nie poprawią jeśli firma nie odwróci tendencji spadku zysków.

Dobrym sposobem podejścia do tych sytuacji jest próba zrozumienia, jakie są oczekiwania zawarte w cenie aktywów. Jeśli akcje są tanie, zwykle dzieje się tak z jakiegoś powodu. Pytanie brzmi, co rynek myśli o firmie i jak moje oczekiwania różnią się od oczekiwań rynku?

Na przykład może się zdarzyć, że cena aktywów gwałtownie spadnie w reakcji na raport o niezadowalajacych wynikach. Jeżeli inwestor uważa, że ​​wiadomość jest wyolbrzymiona, a problemy firmy są bardziej przejściowe niż trwałe, to może uznać, że stoi przed szansą na kupno.

Głównym punktem do rozpatrzenia jest to, że wskaźniki wyceny mogą być bardzo przydatnymi narzędziami do podejmowania decyzji, ale analiza gruntowna inwestycji wymaga znacznie więcej niż porównania wskaźników. Znalezienie możliwości inwestycyjnych w niedowartościowanych aktywach wiąże się z wykryciem sytuacji, w których inwestor może uzasadnić dlaczego uważa, że ​​wskaźniki wyceny wzrosną w przyszłości.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.