Nasz blog
Poznaj amerykańskie indeksy

S&P500, Dow Jones 30 i Nasdaq100.

 

W USA głównymi giełdami są Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych czyli New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) oraz Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych czyli American Stock Exchange (AMEX). Ta ostatnia powstała w XIX wieku i do 1921 r była znana jako „Curb Exchange”, w wolnym tumaczeniu wymiana krawężnikowa, ponieważ negocjacje przeprowadzane były na chodniku przy Broad Street. Nazwa AMEX nie pojawiła się do 1953 r. W 1998 r. National Association of Security Dealers (później potocznie zwana NASDAQ) połączyła się z Amex, dając początek Nasdaq-Amex Market Group.

Nasdaq był pierwszym rynkiem/giełdą elektroniczną. W lutym 1971 r po raz pierwszy umożliwił inwestorom elektroniczny handel akcjami oferując ponad 2500 akcji. Nasdaq powstał w wyniku wniosku skierowanego do SEC (Securities and Exchange Commission, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) o przeprowadzenie badania bezpieczeństwa rynku. Przygotowanie tego raportu wykryło, że nieregulowane rynki (OTC) nie były wystarczająco przejrzyste. SEC zaproponowała automatyzację, a na podstawie której stała się podmiotem regulującym rynek produktów elektronicznych, tym czasie kiedy technologia Hi-tech zaczynała być popularna.

W maju 2007 r. Nasdaq ogłosił fuzję ze szwedzkim OMX, który zarządzał wszystkimi indeksami skandynawskich rynków europejskich (Finlandia, Dania i Szwecja). W ostatnich miesiącach Euronext i Nasdaq również ubiegają się o przejęcie giełdy w Oslo. Z drugiej strony, w październiku 2008 r., na samym początku ostatniego kryzysu finansowego, AMEX został przejęty przez NYSE Euronext. Obecnie Nasdaq jest największym rynkiem elektronicznym na świecie, na którym notowanych jest ponad 3500 spółek.

 

Główne indeksy giełdowe

Głównymi indeksami amerykańskimi są S&P500, Dow Jones 30 i Nasdaq100.

 

NASDAQ-100

Indeks NASDAQ-100 obejmuje 100 największych krajowych i międzynarodowych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Indeks ten odzwierciedla spółki głównych sektorów, w tym hardware i software, telekomunikacja, handel detaliczny/hurtowy i biotechnologia.

Nasdaq100 nie jest czysto technologicznym indeksem, chociaż wielu tak się wydaje. Prawdą jest, że sektor technologiczny stopniowo zwiększył swoją wagę w ostatnich latach i stanowi teraz ponad połowę składu indeksu, ale reszta to innye sektory, takie jak zdrowie, konsumpcja, przemysł itd.. W rzeczywistości sektor konsumencki (towary + usługi) wnosi około 30% indeksu. 6 z 10 firm, które zajmują pierwsze miejsca w składzie indeksu, jest spółkami czysto technologicznymi: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook lub Intel.

 

DOW JONES 30

Dow Jones Industrial Average jest indeksem 30 najbardziej kapitalizowanych spółek w USA lub „blue chipów”, notowanych zarówno na NYSE, jak i NASDAQ. Indeks ten został wprowadzony przez Charlesa Dow (stąd jego nazwa) w 1896 r. Utworzono trzy średnie indeksy:

  • Dow Jones Transportation Average (DJTA) obejmuje obecnie 20 najważniejszych firm z branży transportowej, lądowych i lotniczych, wszystkie notowane na NYSE. Przykłady firm tworzących ten indeks: Southwest Airlines, FedEx, Union Pacific …
  • Dow Jones Utility Average (DJUA), który tworzy 15 najważniejszych firm z sektora usług podstawowych (woda, energia elektryczna …) również notowanych na NYSE. Przykłady: Public Service Enterprise Group Inc
  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest najczęściej używanym spośród trzech indeksów, początkowo składał się z 12 firm, a od 1928 r. ma 30 akcji (stąd nazwa Dow Jones 30). Nie jest to indeks statyczny, składniki są okresowo modyfikowane w zależności od reputacji, wzrostu lub innych czynników.

 

 Jak wcześniej wspomnieliśmy, w różnych indeksach Dow Jones firmy są klasyfikowane od najwyższej do najniższej wagi według ich ceny w wartości bezwzględnej lub są organizowane według ceny (nie przez kapitalizację w kategoriach względnych). Jest to bardzo ważna różnica w przeciwieństwie do indeksów S&P500 i Nadaq100, między innymi (w których spółki są ważone według kapitalizacji giełdowej)

 

S&P500

S&P500 jest indeksem najczęściej wspominanym indeksem odnośnie amerykańskiego rynku. Grupuje on akcje 500 najbardziej reprezentatywnych spółek nowojorskiej giełdy. Ten indeks został stworzony przez agencję ratingową Standard&Poors (S&P).

S&P wprowadził swój pierwszy indeks giełdowy w 1923 r. Do 1957 r. Głównym indeksem giełdowym był S&P90, indeks oparty na 90 spółkach. S&P500 w swojej obecnej formie pojawił się 4 marca 1957 r., ponieważ to wtedy rozszerzył się na 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych. Nie obejmuje on średnich i małych firm, dla których stworzono inne bardziej szczegółowe indeksy, takie jak Russell 2000.

Jeśli chodzi o skład S&P500, prawie 50% z nich zajmuje sektor finansowy, zdrowotny, konsumpcji i komunikacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.