Nasz blog
Poznaj amerykańskie indeksy

S&P500, Dow Jones 30 i Nasdaq100.

 

W USA głównymi giełdami są Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych czyli New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) oraz Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych czyli American Stock Exchange (AMEX). Ta ostatnia powstała w XIX wieku i do 1921 r była znana jako „Curb Exchange”, w wolnym tumaczeniu wymiana krawężnikowa, ponieważ negocjacje przeprowadzane były na chodniku przy Broad Street. Nazwa AMEX nie pojawiła się do 1953 r. W 1998 r. National Association of Security Dealers (później potocznie zwana NASDAQ) połączyła się z Amex, dając początek Nasdaq-Amex Market Group.

Nasdaq był pierwszym rynkiem/giełdą elektroniczną. W lutym 1971 r po raz pierwszy umożliwił inwestorom elektroniczny handel akcjami oferując ponad 2500 akcji. Nasdaq powstał w wyniku wniosku skierowanego do SEC (Securities and Exchange Commission, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) o przeprowadzenie badania bezpieczeństwa rynku. Przygotowanie tego raportu wykryło, że nieregulowane rynki (OTC) nie były wystarczająco przejrzyste. SEC zaproponowała automatyzację, a na podstawie której stała się podmiotem regulującym rynek produktów elektronicznych, tym czasie kiedy technologia Hi-tech zaczynała być popularna.

W maju 2007 r. Nasdaq ogłosił fuzję ze szwedzkim OMX, który zarządzał wszystkimi indeksami skandynawskich rynków europejskich (Finlandia, Dania i Szwecja). W ostatnich miesiącach Euronext i Nasdaq również ubiegają się o przejęcie giełdy w Oslo. Z drugiej strony, w październiku 2008 r., na samym początku ostatniego kryzysu finansowego, AMEX został przejęty przez NYSE Euronext. Obecnie Nasdaq jest największym rynkiem elektronicznym na świecie, na którym notowanych jest ponad 3500 spółek.

 

Główne indeksy giełdowe

Głównymi indeksami amerykańskimi są S&P500, Dow Jones 30 i Nasdaq100.

 

NASDAQ-100

Indeks NASDAQ-100 obejmuje 100 największych krajowych i międzynarodowych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Indeks ten odzwierciedla spółki głównych sektorów, w tym hardware i software, telekomunikacja, handel detaliczny/hurtowy i biotechnologia.

Nasdaq100 nie jest czysto technologicznym indeksem, chociaż wielu tak się wydaje. Prawdą jest, że sektor technologiczny stopniowo zwiększył swoją wagę w ostatnich latach i stanowi teraz ponad połowę składu indeksu, ale reszta to innye sektory, takie jak zdrowie, konsumpcja, przemysł itd.. W rzeczywistości sektor konsumencki (towary + usługi) wnosi około 30% indeksu. 6 z 10 firm, które zajmują pierwsze miejsca w składzie indeksu, jest spółkami czysto technologicznymi: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook lub Intel.

 

DOW JONES 30

Dow Jones Industrial Average jest indeksem 30 najbardziej kapitalizowanych spółek w USA lub „blue chipów”, notowanych zarówno na NYSE, jak i NASDAQ. Indeks ten został wprowadzony przez Charlesa Dow (stąd jego nazwa) w 1896 r. Utworzono trzy średnie indeksy:

  • Dow Jones Transportation Average (DJTA) obejmuje obecnie 20 najważniejszych firm z branży transportowej, lądowych i lotniczych, wszystkie notowane na NYSE. Przykłady firm tworzących ten indeks: Southwest Airlines, FedEx, Union Pacific …
  • Dow Jones Utility Average (DJUA), który tworzy 15 najważniejszych firm z sektora usług podstawowych (woda, energia elektryczna …) również notowanych na NYSE. Przykłady: Public Service Enterprise Group Inc
  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest najczęściej używanym spośród trzech indeksów, początkowo składał się z 12 firm, a od 1928 r. ma 30 akcji (stąd nazwa Dow Jones 30). Nie jest to indeks statyczny, składniki są okresowo modyfikowane w zależności od reputacji, wzrostu lub innych czynników.

 

 Jak wcześniej wspomnieliśmy, w różnych indeksach Dow Jones firmy są klasyfikowane od najwyższej do najniższej wagi według ich ceny w wartości bezwzględnej lub są organizowane według ceny (nie przez kapitalizację w kategoriach względnych). Jest to bardzo ważna różnica w przeciwieństwie do indeksów S&P500 i Nadaq100, między innymi (w których spółki są ważone według kapitalizacji giełdowej)

 

S&P500

S&P500 jest indeksem najczęściej wspominanym indeksem odnośnie amerykańskiego rynku. Grupuje on akcje 500 najbardziej reprezentatywnych spółek nowojorskiej giełdy. Ten indeks został stworzony przez agencję ratingową Standard&Poors (S&P).

S&P wprowadził swój pierwszy indeks giełdowy w 1923 r. Do 1957 r. Głównym indeksem giełdowym był S&P90, indeks oparty na 90 spółkach. S&P500 w swojej obecnej formie pojawił się 4 marca 1957 r., ponieważ to wtedy rozszerzył się na 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych. Nie obejmuje on średnich i małych firm, dla których stworzono inne bardziej szczegółowe indeksy, takie jak Russell 2000.

Jeśli chodzi o skład S&P500, prawie 50% z nich zajmuje sektor finansowy, zdrowotny, konsumpcji i komunikacji.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.