Nasz blog
Powrót

Cierpliwość jest cnotą w świecie inwestycji a powrót rynków amerykańskich do historycznych szczytów świadczy o tym, że płynność i pewność w dalszym ciągu panują po drugiej stronie Atlantyku.

Giełdy powróciły do silnych wzrostów w pierwszym kwartale 2019 r. Był to najlepszy początek roku na chińskich giełdach od 2009 r., kiedy to odnotowano wzrost w wysokości 24%. W przypadku indeksu S&P500, który odnotował wzrost 12,87%, był to najlepszy kwartał ostatnich 21 lat, czyli od 1998 roku.

Powinniśmy zastanowić się czy inwestorzy którzy ciągle kupują akcje wiedzą o czymś o czym inni inwestorzy nie mają pojęcia, ponieważ dane gospodarcze praktycznie wszystkich gospodarek wskazują na gwałtowne spowolnienie, a oni mimo tego nadal kupują. Najnowsze wiadomości z EBC i MFW wskazują na znaczne obniżenie prognoz wzrostu na 2019 i 2020 r. Oczekiwania dotyczące zysków przedsiębiorstw w USA znacznie spadły, a globalna i geopolityczna niepewność nadal unosi się w powietrzu.

Z drugiej strony obawa przed stagnacją gospodarczą znalazła odzwierciedlenie w obniżeniu stóp procentowych przez inwestorów gotowych zapłacić za pozostanie z dziesięcioletnimi obligacjami niemieckimi, co można uznać za efekt schronienia. Najnowsze dane dotyczące gospodarki europejskiej wskazują na recesję w gospodarce niemieckiej, a Włochy już oświadczyły, że osiągnięcie celów, które miały wyznaczone, nie będzie możliwe.

Wśród danych ekonomicznych i perspektyw słabszych zysków wyróżniają się dwa fakty: rynek nadal rośnie i inwestorzy / instytucje z dużą ilością pieniędzy stawiają na wzrosty. Rok 2019 wydaje się być rokiem, w którym złe wieści są tym na co czekają inwestorzy, ponieważ politycy podejmują działania dopiero kiedy istnieje niebezpieczeństwo.

Zasadniczo zakłada się, że wszystko pójdzie dobrze. Istnieje wiele możliwych katalizatorów podtrzymujących stały wzrost rynków, a mianowicie: porozumienie między USA i Chinami, uporządkowany Brexit, stałe wsparcie ze strony banków centralnych, które ciągle wspierają system finansowy i finansują rządy, wykup akcji przez spółki oraz, bardzo istotne , bodźce fiskalne dla chińskiej gospodarki, które mają globalny wydźwięk.

Pierwszy kwartał tego roku był również naznaczony odwróceniem krzywej dochodowości w USA, co może oznaczać, że Rezerwa Federalna (Fed) zamiast podnosić stopy procentowe zgodnie z planem, mogłaby rozpocząć łagodzenie 50 punktów bazowych w tym roku. Posunięcie to oznaczałoby bodziec monetarny równoważny cięciu podatkowemu wdrożonemu przez prezydenta Trumpa, co miałoby silny wpływ na wzrost i inwestycje.

Cierpliwość jest cnotą w świecie inwestycji a powrót rynków amerykańskich do historycznych szczytów świadczy o tym, że płynność i pewność trwają po drugiej stronie Atlantyku.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.