Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Ryzyko na giełdzie & ukryte koszty inflacji.

Odkryj, jak unikanie giełdy może uszczuplić Twoje bogactwo w wyniku inflacji. Dowiedz się, dlaczego trzymanie gotówki może być bardziej ryzykowne niż inwestowanie i jak strategiczne długoterminowe inwestycje mogą chronić i rozwijać Twoją przyszłość finansową.

Ryzyko na giełdzie & ukryte koszty inflacji

Inflacja jest stałym zjawiskiem w aktualnej ekonomii. W Stanach Zjednoczonych pożądanym poziomem inflacji, wyznaczonym przed amerykański bank centralny, jest poziom 2% rocznie. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadamy oszczędności w gotówce, to zostanie naniesiony na nie niewidoczny podatek w wysokości 2% rocznie. Natomiast w ostatnich latach inflacja wyrwała się spod kontroli i poziom erozji siły nabywczej jest na historycznie wysokich poziomach.

Od burzliwego początku pandemii Covid-19 w 2020 r. gospodarki światowe borykają się z bezprecedensowymi wyzwaniami. Wśród niezliczonych konsekwencji gospodarczych jednym z ukrytych wrogów jest cichy pogromca bogactwa: inflacja. Od początku 2020 do końca 2023 skumulowana stopa inflacji w USA wynosi aż 25%, oznacza to że siła nabywcza gotówki spadła drastycznie o 25%. W Polsce za ten sam okres skumulowana inflacja wynosi aż 30%. Ta ponura rzeczywistość skłania do głębokiej ponownej oceny tego, co naprawdę stanowi ryzyko w dziedzinie finansów osobistych. 

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

źrodło: stat.gov.pl

Powyżej roczny poziom inflacji w Polsce. Skumulowana inflacja od 2020 do końca 2023 wyniosła aż 30 procent, oznacza to że 10 000 złotych od 2020 jest warte dziś jedynie 7 000 złotych.

Czym zatem jest ryzyko?

Tradycyjnie wiele osób postrzega giełdę jako ryzykowne przedsięwzięcie, obarczone niepewnością i zmiennością. Jednak w zestawieniu z podstępną erozją oszczędności spowodowaną inflacją narracja o ryzyku nabiera nowego wymiaru. Nasuwa się przestroga: Jeśli uważasz inwestowanie w akcje za ryzykowne, przygotuj się na mandat naliczony w wyniku braku inwestycji.

Panujący pogląd, że inwestowanie na giełdzie określa jako ryzykowne, wymaga analizy. Chociaż ceny akcji mogą ulegać wahaniom w krótkim okresie, dane historyczne podkreślają odporność akcji na generowanie długoterminowego bogactwa. W dłuższych okresach inwestycje w akcje przyniosły średni roczny wzrost o 10%, przewyższając tym samym destrukcyjne skutki inflacji. To zestawienie nasuwa pytanie: Co jest naprawdę bardziej niebezpieczne – inwestowanie czy powstrzymywanie się od inwestycji?

Czym jest ryzyko na przestrzeni czasu?

źródłó X@brianferoldi

• Gotówka – na początku w krótkim okresie ryzyko praktycznie nie istnieje. Jednakże posiadanie gotówki przez długi okres staje się parabolicznie ryzykowne, ponieważ to właśnie ta klasa aktywów jest niszczona przez niszczycielską siłę inflacji.

• Akcje – w krótkim okresie mogą podlegać znacznemu wpływowi zmienności. Nikt nie wie, co będzie się działo na giełdzie z dnia na dzień lub z roku na rok. Historycznie rzecz biorąc, w dłuższym terminie akcje notują jednak zyski wyższe od inflacji o 7%.

Poczucie komfortu ma swoją cenę

Urok utrzymywania oszczędności w miejscach wolnych od ryzyka może oferować pozory bezpieczeństwa, ale wiąże się to z ogromnymi kosztami. Inflacja wywiera niesłabnącą presję, stale zmniejszając rzeczywistą wartość środków znajdujących się w stagnacji. Gwarancja straty jest nieodłącznym elementem decyzji o rezygnacji z możliwości inwestycyjnych, co jest faktem często pomijanym w obawie przed zmiennością na rynku.

Z drugiej strony, podejście do inwestycji w perspektywie długoterminowej stanowi przekonującą narrację alternatywną. Choć może to wiązać się z krótkoterminowymi wahaniami i niepewnością, historyczne zwroty z akcji wskazują na tendencję do wzrostu przewyższającego inflację. Wykorzystując siłę składanych zysków, inwestorzy są stanie zachować a nawet powiększyć swoje bogactwo w miarę upływu czasu.

Można zatem powiedzieć, że wszystko ma swoją cenę. Jeśli chcemy cieszyć się teraz poczuciem bezpieczeństwa, przyjdzie nam później zapłacić za to swoją cenę, która jak widać w ostatnich latach wcale nie jest taka mała.

Różnica między ryzykiem i zmiennością

Warto też przyjrzeć się bliżej czym jest ryzyko i czym jest zmienność. W dziedzinie finansów terminy „ryzyko” i „zmienność” są często używane zamiennie, mimo że reprezentują odrębne aspekty dynamiki inwestycji. Aby precyzyjnie poruszać się po zawiłościach rynków finansowych, konieczne jest dostrzeżenie niuansów i rozbieżności między tymi pojęciami.

W swojej istocie ryzyko obejmuje widmo trwałych konsekwencji, objawiających się trwałą utratą kapitału lub siły nabywczej. Ta trwała perspektywa definiuje ryzyko jako głęboką i nieodwracalną konsekwencję, wyraźnie kontrastującą z przejściową naturą zmienności.

I odwrotnie, zmienność jawi się jako miara wahań ceny aktywów w krótkim lub średnim okresie. W przeciwieństwie do ryzyka, które oznacza możliwość wyrządzenia trwałych szkód, zmienność odzwierciedla przypływy i odpływy nastrojów rynkowych oraz zachowań inwestorów.

Aby zilustrować to rozróżnienie, rozważmy scenariusz inwestycyjny, w którym cena akcji podlega znacznym wahaniom w ciągu kolejnych sesji giełdowych. Chociaż wahania te wskazują na zmienność, prawdziwą miarą ryzyka jest możliwość trwałej utraty kapitału na skutek niekorzystnych warunków rynkowych, niepowodzenia biznesowego lub nieprzewidzianych efektów zewnętrznych.

Zrozumienie tego rozgraniczenia pomiędzy ryzykiem a zmiennością ma ogromne znaczenie dla inwestorów pragnących zbudować solidne i odporne portfele. Chociaż zmienność może powodować krótkoterminowe zakłócenia i zawirowania na rynku, nie jest ona z natury równoznaczna z trwałym ryzykiem. I odwrotnie, brak zmienności nie wyklucza istnienia ryzyka bazowego, które może zmaterializować się w czasie.

Takie gruntowne zrozumienie tych różnic umożliwia inwestorom kultywowanie zdyscyplinowanego i obiektywnego sposobu myślenia, zdolnego do poruszania się po dynamicznym krajobrazie rynków finansowych z jasnością i przekonaniem. Zamiast ulegać urokowi krótkoterminowych wahań lub strachowi w obliczu niepewności, inwestorzy mogą przyjąć postawę strategiczną opartą na szczegółowym rozumieniu ryzyka i zmienności.

Podsumowując, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czym dokładnie jest ryzyko. W sytuacji, w której inflacja odbija się negatywnie na oszczędnościach, decyzja o inwestycji jawi się jako wykalkulowana konieczność, a nie uznaniowe ryzyko. 

Do zapamiętania:

• Trzymaj gotówkę jedynie w krótkim terminie.

Inwestuj w akcje z zamiarem długoterminowej inwestycji.

Otwórz konto w DIF Broker i rozpocznij inwestowanie wykorzystując do tego akcje oraz fundusze ETF.

Nie jesteś gotowy? Masz pytania?

Zarejestruj konto demo. Sprawdź, jak wygląda platforma inwestycyjna DIF Broker. Otrzymasz także instrukcję, jak poruszać sie po platformie oraz kontakt do osoby w DIF Broker, która odpowie na wszelkie Twoje pytania.