Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Czy warto inwestować w akcje, przy oprocentowaniu 5%?

Ponieważ stopy procentowe funduszy rynku pieniężnego przekraczają obecnie 5%, wielu inwestorów wątpi, czy akcje nadal są dobrą propozycją. Choć wysokie oprocentowanie i stabilność tych funduszy są atrakcyjne, należy wziąć pod uwagę długoterminowe wady nadmiernego utrzymywania środków pieniężnych, takie jak erozja inflacji. W tym artykule zbadano równowagę pomiędzy inwestycjami w akcje a funduszami rynku pieniężnego, podkreślając, dlaczego dywersyfikacja portfela może nadal być mądrym posunięciem.

Czy warto inwestować w akcje, przy oprocentowaniu 5%?

Ten artykuł odnosi się sytuacji w USA oraz amerykańskich dolarów. Aby zapanować nad inflacją, od marca 2022 r. do stycznia 2024 FED amerykański bank centralny podniósł stopy procentowe aż 11 razy, podnosząc stopę procentową  z historycznie niskiego poziomu 0,1% do obecnego poziomu 5,33%. W rezultacie posiadający oszczędności po raz pierwszy od dziesiątek lat otrzymali nową alternatywę dla swoich oszczędności, lokaty które oferują imponująco oprocentowanie rzędu 5%.

Fundusze ETF rynku pieniężnego

Tu małe sprostowanie. Pomimo, że stopy procentowe w amerykańskich dolarach wynoszą aktualnie 5% nie oznacza to, że w banku są dostępne takie lokaty w amerykańskich dolarach. Natomiast takie oprocentowanie jest dostępne bezpośrednio na tak zwanym rynku pieniężnym. Aby ulokować środki na rynku pieniężnym należy otworzyć konto w domu maklerskim i tu istnieje możliwość kupna funduszy ETF na tak zwany Money Market, gdzie oprocentowanie wynosi aktualnie ponad 5% rocznie.

W świetle tak wysokiego oprocentowania oraz w kontekście zwiększonej zmienności na giełdach obserwowanej w ostatnich latach, nie jest zaskoczeniem, że wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy nadal jest sens ryzykowanie pieniędzy poprzez inwestowanie w akcje.

Żeby obrazowo przekazać jak duże jest zainteresowanie lokowaniem środków w funduszach rynku pieniężnego wystarczy spojrzeć na wykres poniżej. Aktywa rynku pieniężnego zanotowały maksima historyczne do ponad 5 trilionów dolarów. Warto też dodać, iż właśnie ten odpływ pieniędzy z banków do funduszy rynku pieniężnego spowodował w Stanach Zjednoczonych kryzys banków regionalnych z którym mieliśmy do czynienia w marcu 2023 roku.

Aktywa zgromadzone w funduszach rynku pieniężnego

Pomimo uroku wysokiego oprocentowania i stabilności funduszy rynku pieniężnego, niezwykle ważne jest, aby poznać także wady utrzymywania nadmiernych środków pieniężnych. 

Za i przeciw przechowywaniu środków w gotówce oraz na lokacie

Trzymanie części majątku w gotówce ma kilka zalet. Gotówka jest przedewszystkim płynna, co oznacza, że w razie potrzeby można do niej łatwo uzyskać dostęp. Zdecydowanie rozsądne jest trzymanie określonego poziomu gotówki na pokrycie codziennych potrzeb oraz pewnych „funduszy na czarną godzinę”.

Jednak gotówka nie jest dobrą inwestycją na dłuższą metę. Ma historyczne niskie rezultaty w pokonywaniu inflacji, co oznacza, że jej realna wartość ma tendencję do spadku w czasie. Choć stopy procentowe w ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosły, nie zawsze nadążają za inflacją. Zobaczmy to na wykresie poniżej.

Inflacja USA oraz stopy procentowe od stycznia 2018 do września 2023

źródło www.statista.com

Na wykresie powyżej widzimy wykres inflacji /jasno niebieska linia/ oraz stóp procentowych /ciemno niebiesko linia/. Widzimy że od czasu gwałtownego wzrostu inflacji od 2020, inflacja była znacznie wyższa od stóp procentowych. W szczycie inflacji w czerwcu 2022 kiedy to inflacja wynosiła 9% stopy procentowe wynosiły jedynie 1,21%. Czyli przez długi okres czasu mieliśmy do czynienia z tak zwanymi negatywnymi realnymi stopami procentowymi.

Dopiero od maja 2023 oprocentowe jest wyższe od inflacji, czyli mamy do czynienia z pozytywnymi realnymi stopami procentowami. Aktualnie inflacja w USA jest na poziomie 3,5% natomiast oprocentowanie jest utrzymywane na poziomie 5,33%. Czyli oprocentowanie realne ponad inflacje wynosi aktualnie 1,83%.

Porównanie wyników akcje do oprocentowania rynku pieniężnego

Inwestorzy zadają sobie pytanie: Podejmować ryzko inwestując w akcje, czy ulokować pieniądze w rynku pieniążnym który aktualnie kusi oprocentowaniem w wysokości 5%?

Akcje charakteryzują się większym ryzkiem od funduszy rynku pieniążnego i podlegają zmienności, ale w dłuższej perspektywie mają większe szanse na zapewnienie stóp zwrotu przewyższających inflację. Do tego dochodzi jescze jeden ważny element. W czasie kiedy nasze pieniądze nie są zainwestowane, a pozostają w gotówce, inne aktywa np. akcje mogą znacznie zyskać na wartości, co pozbawia nas uzyskania tych alternatywnych korzyści.

Wyniki funduszu akcji SPY na indeks SP500 w stosunku do poziomu oprocentowania rynku pieniężnego*

źródło: tradingview.com

*Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Jak widzimy na zestawieniu powyżej mierząc tylko okres kiedy oprocentowanie osiągneło poziom pozytywnego realego oprocentowania, czyli ponad inflację. Czyli mierząc od maja 2023 do czasu pisania tego artykułu czyli do 6 maja 2024 szeroki rynek akcji mierzony funduszem ETF na indeks SP500 /SPY/ zyskał na warotści 19%, wzrost z poziomu 420, 67 USD do poziomu 501,98 USD.

I to jest kolejny argument za tym, aby dobrze przemyśleć czy chcemy być poza rynkiem i nie inwestować. Ponieważ inne aktywa typu np.akcje mogą oddalić się w cenie i dużo trudniej będzie nam kiedykolwiek powrócić do zamiaru inwestowania.

Podsumowanie

Fundusze rynku pieniężnego są tradycyjnie wykorzystywane do ochrony kapitału i generowania dochodu i mogą oferować atrakcyjną opcję przechowywania środków pieniężnych i przeczekiwania zmienności rynku w krótkim terminie. Niektóre zalety funduszy rynku pieniężnego polegają na tym, że mogą oferować dywersyfikację i wysoką płynność przy stosunkowo niskim profilu ryzyka. Warto jednak zauważyć, że w przeszłości zapewniały one niskie zyski ze względu na względne bezpieczeństwo.

Zarejestruj konto demo. Sprawdź, jak wygląda platforma inwestycyjna DIF Broker. Otrzymasz także instrukcję, jak poruszać się po platformie oraz kontakt do osoby w DIF Broker, która odpowie na wszelkie Twoje pytania.