Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Japonia: czy jest ważna z punktu widzenia inwestora?

Czego możesz się spodziewać?

 

Należysz do osób, które spoglądają poza horyzont

Atrakcyjność rynku japońskiego.

Atractivos del mercado japonés. Atrakcyjność rynku japońskiego.
Japonia jest trzecią co do wielkości gospodarką świata, jednak ten rynek był ignorowany przez międzynarodowych inwestorów przez wiele lat. Ta sytuacja tworzy doskonałą okazję inwestycyjną ze względu na aktualne rozbieżności między cenami, a rzeczywistą wartością aktywów tam notowanych. Jednym z kluczy do inwestycji w wartość jest kupowanie akcji, które mają dużą różnicę między ceną i wartością, oczekując, że ta różnica będzie wyrównanna z czasem, ponieważ ten styl inwestycji ma więcej zwolenników, trudniej jest znaleźć dobre okazje. Właśnie Japonia, ze względu na okoliczności, które zamierzam tutaj przedstawić, ma wiele przesałanek pozwalających znaleźć taki rodzaj aktywów. Poniżej kilka kluczowych koncepcji:

Dlaczego firmy japońskie były ignorowane przez międzynarodowego inwestora?

1. Bariera językowa
Analitycy z głównych centrów finansowych w USA, Londynie, Frankfurcie, a nawet Singapurze, poddają się jeśli muszą przeanalizować firmę, której strona internetowa wita ich nieznanym alfabetem, nie wspominając już o rocznych sprawozdaniach finansowych tych firm, które musieliby przetłumaczone z nieznanego języka. Dlatego do tej pory niewielu międzynarodowych analityków, nawet wśród głównych banków inwestycyjnych, poświęciło swój czas na analizę rynku japońskiego.
2. .Brak zaufania dla inwestora zagranicznego
Japoński biznesmen jest podejrzliwy wobec inwestora zagranicznego, który przybywa do jego kraju z innym językiem i inną kulturą, a chce zakupić coś, co jest dla Japończyka bardzo ważne. Relacje biznesowe w Japonii bardzo różnią się od tych na Zachodzie, na przykład: w Japonii pracownik przechodzi na emeryturę w tej samej firmie, w której rozpoczął pracę. Firmy w społeczeństwie japońskim zyskują wyższy poziom instytucjonalny niż ten, jaki znamy my, więc przedsiębiorcy są bardzo podejrzliwi wobec osób z zewnątrz, które może mają mozliwości inwestowania pieniędzy, ale reprezentują inną kulturę, mówią w innym języku itp
3. Wieczny kryzys
Japonia, mimo tego że jest trzecią potęgą świata, postrzegana jest jako kraj wiecznego kryzysu. Nadal odczuwa się skutki japońskiej bańki finansowej i nieruchomościowej sprzed prawie trzech dekad, a wraz z kilkoma okresami recesji gospodarczej, deprecjacją waluty i deflacją, od wielu lat Japonia ma niewielką marżę lub ograniczone mozliwości, aby stosować skuteczną politykę gospodarczą.

Dlaczego Japonia to kraj wielu możliwości?
1. Abekonomia
Kolejne podejście na rozwiązanie ekonomicznego cyklu trwającego 3 dekady zawdzięcza swoją nazwę premierowi Japonii Shinzo Abe. Jest to połączenie ekspansji monetarnej i wydatków publicznych, które pozwoliło zyskać czas na przeprowadzenie niezbędnych reform strukturalnych. Pakiet środków obejmuje zakup długu i kapitału biznesowego, który ponownie wprowadził benzynę na japoński rynek akcji.
2. Coraz mniejsza bariera językowa
Chociaż rynki międzynarodowe wciąż nieczęsto przyglądają się japońskiemu rynkowi papierów wartościowych, do analizy tego rynku wykorzystuje się coraz więcej zasobów, Nowe technologie ułatwiają analizę części finansowej przedsiębiorstwa, pozostawiając bariery jedynie dla części jakościowej i związek z management.
3. Po wielkich kryzysach, wielkie okazje.
Dotyczy to zarówno Japonii jak i każdego innego rynku. Kryzysy giełdowe mają tendencję do wpływania na wszystkie (złe i dobre) firmy: złe są usuwane, a dobre przetrwają. Nie oznacza to, że po kryzysie możesz ślepo kupować dowolne akcje, musisz nadal analizować każdą inwestycję indywidualnie, ale nie można zaprzeczyć, że najwyższe zyski pochodzą z zakupów dokonanych w tych okresach i momentach po nich, ponieważ większość pieniędzy używanych do wejścia na te rynki nie chce o nich słyszeć … dopóki nie pojawią się ci, którzy kupili taniej.

4. Firma rodzinna w Japonii
Często można znaleźć firmy, które istnieją ponad 80 lat i które zawsze były kontrolowane przez tę samą rodzinę, z pokolenia na pokolenie. Ważne jest wzmacnianie długoterminowych zwiazków, a powszechną praktyką jest to, że klient posiada udziały swojego dostawcy a dostawca ma akcje firmy klienta, dzięki czemu wszyscy są ze sobą związani.

5. Zaangażowanie pracowników
Nawiązując do jednego poprzednich punktów, komponent kulturowy jest dosyć istotny w działalności przedsiębiorstw. Wpływa on na to, że pracownik rzadko zmienia pracodawcę, typowa sytuacja to przejście na emeryturę w tej samej firmie, w której rozpoczęło się życie zawodowe, czy też fakt, że kilku członków rodziny pracuje dla tej samej korporacji. Jest to niewątpliwie plus dla wartości inwestycji, pracownicy dostosowani do długoterminowego projektu.

6. Wiele z firm jest małych i średnich.
Mimo, że wszyscy znamy duże japońskie marki, na japońskiej giełdzie jest notowanych wiele średnich i małych spółek , i to wśród nich możemy znaleźć prawdziwe perełki..
7. Niewiele lokalnych funduszy jakościowych.
Do małego zainteresowania wśród zagranicznych inwestorów, należy dodać fakt, że inwestor lokalny jest bardziej zainteresowany inwestycją w wyniku analizy technicznej. Ściślej mówiąc, wśród lokalnych potencjalnych inwestorów jest niewielu, którzy szukają tego rodzaju spółek, co oznacza, że istnieje wiele niewykorzystanych możliwości. A wraz z nadejściem inwestora zagranicznego, spółki te zyskają na wartości..
8. Niskie notowania giełdowe
Ze względu na przedstawione powyżej kontrasty, często można znaleźć firmy, które mają bardzo duże różnice w wycenie. Można nawet znaleźć przykładki z notowaniami akcji poniżej ich wartości nominalnej lub z cenami około 10 lat/zysk (PERx10).