Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Inwestowanie na giełdzie: teoria Dowa

Teoria Dow stworzona została przez Charles Dow, założyciela indeksu giełdowego Dow Jones oraz pierwszego redaktora Wall Street Journal.

Teoria Dowa stworzona została przez Charles Dow, założyciela indeksu giełdowego Dow Jones Industrail Avarage oraz pierwszego redaktora Wall Street Journal. Teoria wyjaśnia, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystać giełdę papierów wartościowych do zrozumienia kondycji otoczenia biznesowego.

Była to pierwsza teoria wyjaśniająca, że giełda porusza się w trendach. I choć na przestrzeni lat, wiele się zmieniło na giełdach, podstawowe założenia Dow Theory wciąż pozostają bez zmian.

Sześć zasad teorii Dow:

  • Giełda dyskontuje wszystko,
  • Istnieją trzy trendy na giełdzie,
  • Istnieją trzy fazy w trendzie,
  • Indeksy potwierdzają się nawzajem,
  • Trendy są potwierdzane przez obroty,
  • Trendy trwają w czasie, dopóki nie będzie sygnału przełamania trendu

Giełda dyskontuje wszystko

Ta zasada wyjaśnia, że wszelkie informacje dostępne na rynku są już odzwierciedlone w cenie akcji oraz notowań indeksów giełdowych. Obejmuje to wszystkie dane, takie jak ogłoszenia zysków firm, wzrost (lub spadek) inflację, a nawet nastroje inwestorów. W rezultacie, zgodnie z tą zasadą, lepiej jest analizować ruchy cen akcji, zamiast analizować raporty lub bilanse spółek.

Istnieją trzy trendy na giełdzie

Teoria ta jako pierwsza zasugerowała, że giełda porusza się w trendach. Trendy są następujące:

Główny trend jest głównym trendem na giełdzie. Wskazuje, w jaki sposób giełda porusza się w długim terminie. Główny trend może trwać latami.

Wtórny trend są uważane za korekty do głównego trendu. Jest to ruch przeciwny do głównego trendu. Na przykład, jeśli główny trend jest wzrostowy, wtórny trend jest spadkowy. Trendy te mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Trend drugorzędny to codzienne wahania notowań giełdowych. Trendy te trwają krócej niż trzy tygodnie i są sprzeczne z ruchem trendu wtórnego.

Dow porównał te trendy fal morskich. Trend główny reprezentuje przypływ, trend wtórny lub reprezentuje fale, które składają się na przypływ i drobne trendy zachowują się jak zmarszczki na falach.

Istnieją trzy fazy w trendzie

Teoria mówi, że każdy podstawowy trend ma trzy fazy: fazę akumulacji, fazę udziału społeczeństwa i fazę paniki.

Początek pierwotnego trendu wzrostowego (lub spadkowego) na rynku byka (lub niedźwiedzia) jest znany jako faza akumulacji. Tutaj inwestorzy wchodzą na rynek, aby kupować (lub sprzedawać) akcje wbrew powszechnym opiniom rynkowym.

W fazie udziału społeczeństwa coraz więcej inwestorów wchodzi na rynek, gdy poprawiają się warunki biznesowe i stają się widoczne pozytywne nastroje. Powoduje to wyższe (lub niższe) ceny na rynku.

Faza paniki charakteryzuje się nadmiernym kupowaniem przez inwestorów. Może to doprowadzić do wielkich spekulacji. Na tym etapiejest to idealny czas do księgowania zysków i wyjścia z inwestycji.

Indeksy giełdowe potwierdzają się nawzajem

Trendu na giełdzie nie można zweryfikować za pomocą jednego indeksu. Wszystkie wskaźniki powinny odzwierciedlać tę samą opinię. Na przykład w przypadku trendu w Stanach Zjednoczonych indeksy SP500, Dow30, Nasdaq i inne powinny poruszać się w tym samym kierunku.

Trendy są potwierdzane przez obroty

Trend na giełdzie powinien być wspierany wolumenem obrotu. Na przykład w trendzie wzrostowym wolumen rośnie wraz ze wzrostem ceny i spada wraz ze spadkiem ceny. W tendencji spadkowej wolumen rośnie wraz ze spadkiem ceny i maleje wraz ze wzrostem ceny.

Trendy trwają w czasie, dopóki nie będzie sygnału przełamania trendu

Raz uformowany trend trwa do momentu pojawienia się sygnałów odwrócenia trendu. Odnosi się to do prawa fizyki, które stwierdza, że obiekt w ruchu (w tym przypadku trend) ma tendencję do kontynuowania ruchu, dopóki pewne siły zewnętrzne nie spowodują zmiany kierunku.

Inwestorzy mają do dyspozycji szereg narzędzi analizy technicznej, które pomagają w trudnym zadaniu wykrycia sygnałów zwrotnych w tym średnie kroczące, linie trendu, poziomy wsparcia i oprów.

Pomino, iż teoria Dowa ma ponad 100 lat w dalszym ciągu pozostaje aktualna. Ponieważ fundamenty, psychika człowieka pozostaje taka sama.

Ogromna część z tego co dziś nazywamy analizą techniczną ma swoje fundamenty właśnie w teorii Dowa i trudno sobie wyobrazić inwestora XXI wieku który nie znałby podstaw analizy wykresów.

Patrz podobne:

WIDEO Wprowadzenie do Analizy Technicznej