Nasz blog
Fundusze ETF

 

Fundusze ETF

 

ETF (Exchange Traded Fund) są to fundusze notowane na giełdzie. Fundusze ETF są to, tak zwane, fundusze zarządzane pasywnie, czyli nie mają na celu pokonanie indeksu giełdowego, a jedynie jak najwierniejsze jego odwzorowywanie.

Należy pamiętać, iż fundusze ETF zaliczane jest do instrumentów złożonych i przed przystąpieniem do inwestowania, należy zapoznać się z specyfiką danego ETF: w co inwestuje, jak jest zbudowany i tym podobne. DIF posiada  Dokumenty zawierające Kluczowe Informacje KID, które dostepne są pod linkiem KID.

  • Ostrzeżenie „Ten produkt nie jest produktem prostym i może być trudno w zrozumieniu”
  • Podsumowanie ryzyk znajduje się w dokumencie KID.

 

Wyszukiwanie funduszy ETF na platformie DIF

Logując się na koncie maklerskim, po lewej stronie dostepne są Listy instrumwentów, są to tylko przykładowe listy i można tam dodawać instrumenty według własnych preferencji. Na koncie dostepne jest znacznie więcej funduszy, niż jest to pokazane na przykładowych listach. Aby znaleść dany ETF należy przejść do pola Znajdź instrument, tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu poniżej.

W oknie tym, istnieje filtr wyszukiwania i tak możemy przejść do zakładki ETF. Po kliknięciu ukaże się na widok jak poniżej.

 

W tym widoku widzimy fundusze ETF we wszystkich walutach i notowana we wszystkich krajach. Może zawęzić nasze wyszukiwania do np. waluty CHF. Ukaże się lista ETF notowanych we frankach szwajcarskich.

Wyszukiwanie funduszy ETF, waluta

Wyszukiwanie funduszy ETF po nazwie

Jeśli szukamy konkretnie jakiegoś funduszu ETF np. na złota czy funduszu inwestującego na rynkach wschodzących, należy wpisać słowo klucz w wyszukiwarce. Uwaga słowa zawsze muszą być wpisane w języku angielskim. Poniżej wyniki wyszukiwania dla słowa pallad. Jeśli mamy włączone wszystkie instrumenty, pojawią się wyniki jak poniżej:

Widzimy ogromną ilość różnej klasy aktywów: kontrakty CFD, futures, ETF. Tutaj mała dygresja fundusze Sprotta, też są funduszami ETF, natomiast na naszym koncie są zaklasyfikowane w grupie Equity, natomiast niezmienia to faktu, iż są to fundusze ETF.

Wyszukiwanie funduszu ETF po tickerze

Możemy też w wyszukiwarce wpisać skrót danego funduszu, czyli tak zwany ticker np. IAU dla funduszu iShares Gold Trust ETF. Poniżej widok z takiego wyszukiwania.

Jak widać mamy więcej niż jeden winik dla takiego zapytania. Przed rozpoczęciem inwestycji, należy się upewnić, dla jakiego instrumentu chcemy złożyć zlecenie. Jak spojrzymy bliżej tylko pierwszy winik to fundusz który nas interesuje IAU, pozostałe wyniki po prostu mają ten sam ciąg liter.

Złożenie zlecenia na kupno funduszu ETF

Po wybraniu IAU otwiera się okno zlecenia tak jak widoczne pozniżej. Wybieramy cenę, ilość. Widzmy prowizję do transakcji 15 USD oraz wartość nominalną transakcji w wysokości 11 317,50 USD.

Tak jak zaznaczyłam na początku tego artykułu, fundusze ETF są instrumentem złożonym więc nie są zalecane dla każdego inwestora. Przed przystąpieniem do inwestowania neleży poznać dany instrument oraz ryzyka z tym związane.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.