Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

Indeks akcji technologicznych banchmarkiem XXI wieku

W ostatnich latach na to, co dzieje się na giełdzie duży wpływ miały wyniki spółek technologicznych. Tradycyjnie banchmarkiem dla giedłdy jest indeks SP500, natomiast patrząc na stale lepsze wyniki indeksu akcji technologicznych Nasdaq 100, można się zastanowić czy nie lepszym banchmarkiem na aktualne czasy nie będzie właśnie indeks Nasdaq? W artykule podejmiemy próbę wyjaśnienia przyczyn dominacji spółek technologicznych i ich głębokiego wpływu na szerszy krajobraz rynkowy.

Indeks akcji technologicznych banchmarkiem XXI wieku

Innowacje technologiczne i przełomowe technologie

U podstaw wpływu sektora technologicznego leży jego niezrównana zdolność do innowacji i przełomu. Firmy z tego sektora nieustannie przesuwają granice tego, co możliwe, rewolucjonizując branże i zmieniając zachowania konsumentów. Od postępu w sztucznej inteligencji i przetwarzaniu w chmurze, po przełomy w handlu elektronicznym i płatnościach cyfrowych – innowacje technologiczne przenikają każdy aspekt współczesnego życia.

Znaczenie ekonomiczne

Poza swoją innowacyjnością, firmy technologiczne mają znaczącą siłę ekonomiczną. Często mogą pochwalić się solidnymi strumieniami przychodów, solidnymi marżami zysku i trajektoriami wykładniczego wzrostu, co czyni je atrakcyjnymi możliwościami inwestycyjnymi. W rezultacie inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy detaliczni skupiają się w akcjach spółek technologicznych w pogoni za alfa, co podnosi ich wyceny i wywiera znaczący wpływ na indeksy rynkowe.

Globalny zasięg i skalowalność

Kolejnym czynnikiem wpływającym na dominację spółek technologicznych jest ich globalny zasięg i skalowalność. W przeciwieństwie do tradycyjnych przedsiębiorstw stacjonarnych, wiele firm technologicznych działa w sferze cyfrowej, przekraczając granice geograficzne i wchodząc na rozległe rynki międzynarodowe. Ta nieodłączna skalowalność nie tylko napędza szybki rozwój, ale także izoluje firmy technologiczne od lokalnych spadków koniunktury gospodarczej, wzmacniając ich odporność w czasach zmienności.

Przywództwo w zakresie wyników rynkowych

W ostatnich latach akcje spółek technologicznych konsekwentnie osiągały lepsze wyniki niż inne sektory, wynosząc główne indeksy rynkowe na nowe szczyty.

Indeks który pokonuje wyniki indeksu SP500 /skumulowane wyniki z ostatnich 10 lat/

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwaranci przyszłych rezultatów.

Powyżej widzimy skumulowane wyniki za ostatnie 10 lat inwestycji w szeroki rynek akcji za pomocą indeksu SP500 /ETF o tickerze SPY/ oraz inwestycji w 100 akcji technologicznych za pomocą indeksu Nasdaq 100 / ETF o tickerze QQQ/. Wyraźnie dostrzec można ogromną przewagę od 2014 wzrostów akcji technologicznych. Mówi się, że inwestorom ciężko jest pokonać wyniki indeksu SP500 i jest to powszechnie znanym faktem. Natomiast doskonale radzi sobie z tym wyzwaniem inny indeks, czyli indeks akcji technologicznych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat inwestycja w indeks SP500 wygenerowała zysk w wysokości 175%, natomiast inwestycja w indeks Nasdaq 100 wygenerowała zysk w wysokości 396%.

Indeks Nasdaq 100 w sposób stały i systematyczny pokonuje indeks SP500, dlatego można się pokusić o nazwanie indeksu Nasdaq 100 Banchmarkiem XXI wieku!

Poniżej widzimy średniooroczne zwrotu z obu funduszy tych ETF.  SPY na indeks SP500 oraz QQQ na indeks Nasdaq 100. Na przestrzeni ostatnich 10 lat średnioroczny zwrot w ETF SPY wynosi 12%, natomiast w ETF QQQ wynosi 18%.

Średnioroczne wyniki funduszy

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Czy warto inwestować jeszcze w akcje technologiczne?

Wielu z pośród inwestorów zadaje sobie pytanie, czy jeszcze warto inwestować w akcje technologiczne, czy już być może jest za późno. Oczywiście musimy pamiętać, że każda inwestycja na giełdzie jest zwiazana z ryzykiem zmienności ceny i nie jesteśmy w stanie kontrolować krótkoterminowej fluktuacji cen. Natomiast warto równocześnie pamiętać, że indeks akcji technologicznych nie jest tym samym indeksem, jakim był jeszcze 20 lat temu. W tym momencie w w indeksie znajdują się firmy z kategorii mega caps, czyli największe globalne korporacje takie jak Mictofoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alfabet, i Tesla, a to powoduje, że uzyskujemy inwestycje w największych przedsiębiorstwach na świecie, co jest uważane za stosunkowo bezpieczne w porównaniu z firmami średnimi i drobnymi, które nie posiadają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku.

Jak w prosty sposób rozpocząć inwestować w akcje technologiczne?

Wybór pojedynczych akcji wiąże się z potencjalnie dużymi zyskami, ale także z towarzyszy temu wyższe ryzyku. Dlatego wybór pojedynczych akcji można zaklasyfikować jak kolejny stopie wtajemniczenia dla inwestora. Początkującym inwestorom bezpieczniej będzie rozpocząć inwestycje w akcje technologiczne od kupna funduszu ETF. Kupując ETF inwestor nie musi wybierać, w jakie akcje zainwestować w danym momencie. Kupując ETF inwestuje tym samym np. w 100 akcji. W myśl, jeśli nie wiesz co wybrać – kup wszystko.

Poznajmy zatem największe fundusze ETF na akcje technologiczne

Fundusze ETF naśladują wyniki indeksu giełdowego. Najbardziej popularnym indeksem akcji technologicznych na świecie jest bez wątpienia indeks Nasdaq. Poniżej znajduje się lista funduszy ETF, które naśladują indeks Nasdaq. Zaczynając od największego:

  1. Invesco (QQQ)

QQQ to najpopularniejszy fundusz ETF na indeks Nasdaq 100, ponieważ wykorzystuje strategię pełnej replikacji, co oznacza, że ten ETF obejmuje wszystkie papiery wartościowe indeksu Nasdaq 100, a nie reprezentatywną próbkę. Od momentu powstania w 1999 r. Invesco QQQ oferuje roczny zwrot na poziomie 9,5%. Akcje o największej kapitalizacji posiadają największy udział w składzie funduszu.  Fundusz ten posiada w zarządzaniu 248.16 Bilionów dolarów i roczne koszty obsługi funduszu w wysokości 0,2% rocznie.

  1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

QQQM wykorzystuje również strategię pełnej replikacji indeksu, taką jak Invesco QQQ, ale oferuje niższy współczynnik kosztów. QQQM nie jest tak płynny jak QQQ, a ponieważ koszty są niższe, ten ETF może być dobrym wyborem dla inwestorów indywidualnych, którzy nie muszą często handlować akcjami. Akcje o największej kapitalizacji posiadają największy udział w składzie funduszu, natomiast jest wyznaczona maksymalny udział danej akcji w funduszu na 24%. Fundusz ten posiada w zarzadzaniu 22.66 Bilionów dolarów i roczne koszty obsługi funduszu w wysokości 0,15% rocznie.

  1. Fundusz ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ)

W przeciwieństwie do QQQ lub QQQM, ONEQ wykorzystuje podejście polegające na próbkowaniu. Inaczej mówiąc, fundusz ten inwestuje w mniejszą grupę spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq Composite. Fundusz ten posiada w zarządzaniu 5.853 Milionów dolarów i roczne koszty obsługi funduszu w wysokości 0,21% rocznie.

  1. Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE)

QQQE koncentruje się na ograniczaniu koncentracji w firmach technologicznych gigantów, takich jak Apple, Microsoft i inne. W tym funduszy każda z akcji ma taką samą wagę w funduszu, a nie jak w innych funduszach gdzie największa wage w funduszu mają wielkie korporacje. Zaletą rozłożenia kapitału w równej wadze jest bardziej zrównoważona ekspozycja. Daje to również możliwość czerpania korzyści z mniejszych spółek z giełdy Nasdaq, które mają potencjał szybkiego wzrostu. Fundusz ten posiada w zarzadzaniu 1.173 Milionów dolarów i roczne koszty obsługi funduszu w wysokości 0,35% rocznie.

Ostrzeżenie o ryzyku

Zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa, ważne jest, aby upewnić się, że rozumiesz swój plan. Fundusze ETF na akcje technologiczne umożliwiają inwestowanie w zdywersyfikowany portfel akcji technologicznych. Podobnie jak w przypadku większości papierów wartościowych, możesz spodziewać się po drodze spadków. Dodatkowo akcje  technologiczne charaktyryzują się większą zmiannością i co się z tym wiąże większe ryzko spadków. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania trzeba już być gotowym na taki negatywny scenariusz, zainwestować tylko taki kapitał jaki może zostać zamrożony na kilka lat oraz być psychicznie gotowym na podjęcie takiego ryzyka.

Otwórz konto w DIF Broker i rozpocznij inwestowanie wykorzystując do tego akcje oraz fundusze ETF.

Nie jesteś gotowy? Masz pytania?

Zarejestruj konto demo. Sprawdź, jak wygląda platforma inwestycyjna DIF Broker. Otrzymasz także instrukcję, jak poruszać sie po platformie oraz kontakt do osoby w DIF Broker, która odpowie na wszelkie Twoje pytania.