Nasz blog
Czy przyjdzie czas na giełdy krajów Emerging Markets?

 

Analiza Anna Dąbrowska

 

Indeksy amerykańskich giełd notują zdecydowaną korektę i nie jest to tak naprawdę żadnym zaskoczeniem dla inwestorów. Praktycznie nieprzerwane wzrosty na amerykańskiej giełdzie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Inwestorzy już od co najmniej 3 lat wyczekują korekty, a nawet bessy.

Szczyt dla amerykańskiego indeksu S&P500 miał miejsce 21 września na poziomie 2 940 punktów. Od tego czasu indeks notował spadki i osiągnął swoje minimum na poziomie 2 600 punktów w dniu 29 paźdzernika. Czyli największy spadek w tym roku dla indeksu to 11%.

W tym momencie indeks nadrobił część spadków i znajduje się na poziomie 2 744 punków, tym samym 6% spadku od historycznego szczytu. Tak prezentuje się giełda amerykańska. Zupełnie inaczej wyglądają giełdy z krajów rozwijających się czyli Emerging Markets. Te giełdy od czasu kryzysu z 2008 nie notowały spektakularnych wzrostów, tak jak to miało miejsce dla giełdy amerykańskiej. Poniżej wykres iShares MSCI Emerging Markets.

iShares MSCI Emerging Markets (EEM), wykres miesięczny

 

Szczyt cen akcji z grupy Emergin Markets miał miejsce w październiku 2007 kiedy instrument osiągnął poziom 55,82USD, następnie notowania spadły w czasie krachu do poziomu 18,22USD i był to poziom dna z listopada 2008. Od tego czasu prze całą dekadę notowania nie zdołały pokonać szczytu z 2007 roku.

Od 2010 do 2016 notowania znajdywały się w trendzie bocznym w przedziale 50-30USD. W styczniu tego roku ceny doszły do poziomu 52, 00 USD, poziom ten ostatni raz był widziany w 2008 roku.

Dziś notowania zatrzymały się na poziomie szczytów z 2016 roku, tak jak jest to pokazane w zbliżeniu na wykresie tygodniowym poniżej.

iShares MSCI Emerging Markets (EEM), wykres tygodniowy

 

Ostatnia dekada należała do giełdy amerykańskiej, czy przyjdzie czas na giełdy krajów Emerging Markets?

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.