Nasz blog
COVID-19: Eliminacja gotówki?

COVID-19: Eliminacja gotówki?

 

W ostatnich tygodniach, po raz pierwszy w Europie, hiszpańska socjalistyczna partia, zaproponowała wycofanie fizycznej gotówki News, jeśli takie projekty zostaną zatwierdzone, nie będziemy już posiadać banknotów, ani monet w swoim portfelu. Wszystkie transkacje pomiędzy firmami oraz pomiędzy osobami fizycznymi stałyby się cyfrowe.

Styl oszukiwania społeczeństwa jest zawsze taki sam. W pierwszej fazie EBC zachowuje się jak przyjaciel społeczeństwa, ostrzegając o naruszeniu traktatów Unii Europejskiej, które narusza taki wniosek. Jednakże cel jest osiągięty, czyli sprawdzenie odporności społeczeństwa na taką koncepcję. Jeśli nie będzie głosów sprzeciwu,będzie jasne, że eliminacja fizycznych pieniędzy, stanie się rzeczywistością w perspektywie średniterminowej.

COVID -19 i eliminacja gotówki

Dramatyczna sytuacja w jakiej znajdują się rządy oraz banki komercyjne, szczególnie po kryzysie Covid-19, nie pozwala na inne rozwiązania.

W latach 1961-1974 wskaźnik produktu krajowego brutto był wyższy od wskaźnika zadłużenia, był to stasunek 12% do 10%. Od tego czasu, nominalny wzrost długu publicznego jest zawsze większy niż PKB. Pomiędzy latami 1974-1999 relacja ta wynosiła 17% do 24%, 1999 – 2020 3% do 7%.

Wraz z decyzją zatrzymania gospodarki, sytuacja stała się dramatyczna. Szacunkowe wyliczenia wskazują iż aktualnie dług publiczny będzie stanowić 150% PKB, co jest bliskie absurdu!

Co ciekawe, żaden program telewizyjny, żadne źródło wiadomości głónego nurtu, nie chce komentować ani omawiać tej sytuacji.

Kolejnym problemem powiązanym z aktualnym kryzysem Covid-19  jest niewypłacalność banków.

Obecnie cały ich bilans jest praktycznie długiem, którego większa część składa się z depozytów klientów: moje i twoje pieniądze!

Aby zobrazować sytuację spojrzmy na grafikę poniżej. Zobaczmy sytuację Deutche Banku. Bank ten posiada 1 298 bilionów EUR, podczas gdy wartość aktywów wynosi 1,1 bilionów EUR.

To jest tak samo, jeśli ktoś zaczałby  biznes z kwotą 100 EUR i zainwestowałby jedynie 1 EUR, a pozostałe 99 EUR pozyskałby z długu. Jeśli wartość aktywów spadłaby o 2%, z 100 do 98 EUR, oznaczałoby iż firma jest niewypłacalna, ponieważ jej likwidacja nie pozwoli na spłatę wierzycieli.

Osoby które zdeponowały pieniędze w bankach nigdy nie żądają zwrotu swoich pieniędzy i właśnie dlatego jeszcze wszystko działa. Banki choć są niewypłacalne w dalszym ciągu utrzymują swoją działalność.

Choć w czasie paniki i masowym wycofywaniu gotówki, sytuacja nie byłaby już tak oczywista.

Więc jakie jest najlepsze wyjście z tego probelmu, zarówno dla rządów jak i  banków?

Eliminacja fizycznego pieniądza, eliminacja gotówki

Takie rozwiązanie problem, rozwiąże od razu kilka kwestii:

  • Uniemożliwienie run na banki, jako iż jest to reale zagrożenie dla banków, grożące ich upadkiem;
  • Uczynienie możliwą dalszą obsługę zadłużenia, czyli umożliwienie dalszego funkcjonowania aktualnego modelu, wydawania i nielimitowanego zadłużania, połączonego ze wzrostem podatków.
  • W przypadku jakiejkolwiek sytuacji „braku zaufania” w stosunku do określonego banku, saldo można przenieść tylko do innego banku. W takim przypadku władze zawsze będą sponsorować najpotężniejsze instytucje, powodując upadek najmniejszych, powodując przenoszenie salda z małych banków do dużych. Innymi słowy, większa koncentracja na dużych, coraz potężniejszych bankach i niemożność porzucenia całego systemu, biorąc pod uwagę, że pieniędzy nigdy nie można wycofać z systemu.
  • Będąc zobowiązanym do posiadania salda w dowolnym banku w systemie, łatwiej będzie zmusić deponentów do poniesienia strat w przypadku problemów danego banku. Wyobraź sobie, że pewien bank jest zagrożony upadkiem, władze decydują, że powyżej, na przykład, 100 tysięcy euro, deponenci tracą pieniądze, uniemożliwiając rządom przetrwanie takiej sytuacji.
  • Eliminacja fizycznego pieniądza, umożliwie wprowadzenie nagatywnych stop procentowych. W ten sposób obywatele będą zmuszeni płacić bankom, czyli posiadanie oszczędności to będzie kosztowna zabawa. Łatwość praktykowania ujemnych stóp procentowych pozwoli rządom zyskiwać na swoim zadłużeniu. Będzie to ogromną zachętą, aby rządy zadłużały się jeszcze bardziej, skoro będą mogły na tym zarabiać!
  • Ostatnią ważną zaletą dla rządów przemawiąjącą za eliminacją gotówki jest całkowita eliminacja prywatności. Transakcje gotówkowe pozwalają na zachowanie anonimowości, transkacje elektroniczne już nie.

Wszystko to w imię naszego dobra: walki z terroryzmem, przestępczością, równości i ogólnego  dobra.

Koniec fizycznego pieniądza, będzie ostatnim krokiem, w celu całkowitemu eliminacji prywatności. Kryzys Covid-19 jest czynnikiem, który tylko ten proces przyspiesza.

 

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
59% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.