Nasz blog
Bessa to wyprzedaż garażowa dla ludzi, co mają pieniądze

Rok 2018 rozpoczął się dobrze lecz na przestrzeni ostatniego kwartału, zyski stopniały i większość klas aktywów zakończyła wyniki na minusie.

Czwarty kwartał był trudny dla globalnych giełdach. Rok 2018 rozpoczął się dobrze lecz na przestrzeni ostatniego kwartału, zyski stopniały i większość klas aktywów zakończyła wyniki na minusie. Akcje amerykańskie mierzone za pomocą indeksu SP500 przyniosły stratę -13,5% za ostatni kwartał i 4,4% za rok. Jeszcze słabiej wypadły akcje samll cap czyli akcji drobnych amerykańskich firm, Russell 2000 -20,20% za ostatni kwartał i -11% za rok.

Szeroko przyjęta definicja rynku niedźwiedzia, czyli bessy jest spadek o 20% lub więcej, także grupa małych spólek rozpoczeła bessę.

Akcje międzynarodowe przez cały rok notowały wyniki daleko za akcjami amerykańskimi. Za czwarty kwartał MSCI EAFE Total Return index zanotował wynik -12,5% i kraje rozwijające się mierzone przez MSCI Emerging Markets Total Return Index zanotowały wynik -7.4%. Wyniki nie sa dobre, ale z pewnością zasługuje na uwage fakt, iż w ostatnim kwartale lepsze wyniki przyniosły akcje międzynarodowe, a nie akcje amerykańskie.

Największe straty w czwartym kwartale zanotowały surowce. Indeks S&P GSCI Commodity zanotował stratę -22.9%, głównie na skutek spadków na ropie. Sektor energii notował solidne wyniki na przestrzeni ubiegłego roku, ale zostały one stracone na przestrzeni ostatniego kwartału.

Te spadki spowodowały, iż wiele wskaźników nie tylko znalazła sie w rejonach wyprzedania, ale znalazła sie na pozimach wyprzedania, które się bardzo rzadko zdarzaję. Na przyklad procentowy indeks hossy gieldy NYSE po koniec 2018 znajdował się na poziomie 16%, gdzie przyjęte jest, iż rynek jest w terytoriach wyprzedania od 30%. Wszystko to pokazuje, iż mamy aktualnie ogromną ilość niepewności i braku zaufania do rynków oraz do ekonomii. Tak jest zawsze w czasie spadków. Zawsze wygląda to strasznie kiedy ma to miejsce, lecz patrzac historycznie rynek często potem powraca do wzrostów i ma to miejsce częściej niż inwestorzy mają w pamięci. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez John Lynch w LPL, średnie spadki dla SP500 w roku midterm election to -16%, także jesteśmy tego bliscy. Nikt nie wie jak będzie tym razem, lecz dobrze jest pamietać jak rynki zachowują się w różnych warunkach.

Inwestorzy wydają się zainteresowani dwoma ważnymi kwestiami: wojna handlowa i rosnącymi stopami procentowymi. Trudno mówić o jednym bez drugiego. Ludzie obawiają się, że wojna handlowa spowolni gospodarkę i ograniczy zyski firm. Rezerwa Federalna wydaje się wierzyc, że gospodarka znajduje się na stabilnym gruncie i nadal podnosi stopy procentowe. Powolna gospodarka dzięki rosnącym stopą to ostatnia rzecz, która inwestorzy chcą zobaczyć. Krzywa zysku, która mierzy rozpietość miedzy obligacjami krótko- i dlugoterminowymi, zrobiła się bardzo płaska w wyniku prognozy gospodarczej i stóp procentowych. Kiedy krzywa ulega odwróceniu, historycznie był to wiodący wskaźnik recesji.

Nie osiagneliśmy jeszcze tego (mierzonego spreadem 2yr-10yr), ale jestesmy blisko.

Nie jest możliwe przewidzieć co sie wydarzy i bynajmniej nie zajmujemy sie przewidywaniem. Będziemy dostosowywać nasze inwestycje zgodnie z rozwojem rynku, bez angażowanie w to emocji. Nasze strategie są zaprojektowana, własnie na takie sytuacje, kiedy wszystko wydaje się niejasne i emocje są silne. Nie możemy być pewni, iż spadki się zakonczyły, ale z pewnoscią kupno na aktualnych poziomach jest lepsze aniżeli pod koniec 3 kwartału! Mike Moody nasz były zarządzający aktywami, zwykł mawiać “Bessa to wyprzedaż garażowa dla ludzi, co mają pieniądze.” Są to czasy, w których trudno jest trzymać nerwy na wodzy, ale także czasy, które mają znaczacy wpływ na długoterminowe zyski.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i odnoszące się do instrumentów finansowych, zostały one przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji dotyczącej inwestycji, zachecania lub oferty do przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają pozycji (własnych lub stron trzecich) uczestników konkretnej giełdy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź: advertenciaslegales.informesdifbroker. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, ani dokonania jakichkolwiek inwestycji. DIF Broker nie bierze pod uwagę osobistych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej klientów i nie składa żadnych oświadczeń, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniu, prognozie lub innych informacjach dostarczanych przez pracowników DIF Broker, strony trzeciej,  lub w inny sposób. Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje zawarte w tej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i / lub marketingowy. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane do kształtowania portfela inwestycyjnego ani jako podstawy do rekomendacji inwestycyjnych. Ze względu na ściśle informacyjny charakter tego bloga, decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o jego treść leżą wyłącznie w gestii inwestora. Obrót produktami i usługami DIF Broker może, nawet jeśli jest dokonywany zgodnie z Rekomendacją, skutkować zarówno stratami jak i zyskami. W szczególności obrót produktami lewarowanymi, takimi jak, ale nie tylko, pary walutowe, derywatywy i surowce, może być bardzo spekulacyjny, a straty i zyski mogą podlegać gwałtownym i szybkim fluktuacjom. Przed inwestowaniem czy tradingiem konkretnych produktów powinieneś wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i / lub porozmawiać ze swoim doradcą finansowym, aby zrozumieć ryzyko, jakie możesz ponieść i ocenić czy jest ono odpowiednie dla Twojej sytuacji. DIF Broker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie publikacje mogą odzwiercielać osobiste opinie autora, tym samym mogą nie odzwierciedlać opinii DIF Broker.