Loading...

Blog

GIEŁDA - MATERIAŁY EDUKACYJNE
Home / Blog

ASML

Artykuł został stworzony przez BiG, Banco de Investimento Global, sprawdź pełną klauzulę poniżej.

Opis
Firma ASML założona w 1984 r. znana jest z produkcji urządzeń umożliwiających wytwarzanie półprzewodników, w szczególności tych ostatniej generacji. Ten europejski producent oferuje szeroką gamę maszyn do produkcji zarówno układów pamięci, jak i układów logicznych. ASML jest także jedyną firmą na świecie, będącą w stanie produkować maszyny wyposażone w technologię EUV – maszyny zdolne do wytwarzania półprzewodników posiadających węzły o wielkości poniżej 5 nanometrów. Ponadto firma oferuje usługi w zakresie instalacji i konserwacji maszyn. Obecnie zatrudnia ona ponad 32 000 pracowników, z czego większość w Holandii, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 230 mln euro.

 

 

Model biznesowy
ASML dostarcza głównie sprzęt (maszyny produkcyjne), ale także oprogramowanie i usługi, które umożliwiają produkcję układów scalonych metodą litografii. Głównymi klientami firmy są najwięksi na świecie producenci półprzewodników, w tym TSMC, Intel, Samsung, SK hynix i Micron.

Klientów ASML można podzielić na dwie grupy: Memory (układy umożliwiające przechowywanie informacji, stosowane w produktach elektronicznych, takich jak data centres, serwery itp.) oraz Logic (układy służące do przetwarzania informacji).

Podstawowe produkty:
• Systemy litografii Extreme Ultraviolet (EUV): Wykorzystując promieniowanie EUV, systemy NXE dostarczają litografię o wysokiej rozdzielczości, umożliwiając masową produkcję najbardziej zaawansowanych układów scalonych na świecie. Firma ASML jest jedynym na świecie producentem, maszyn EUV.
Układy scalone nowej generacji zawierają miliardów tranzystorów. W każdej generacji, często określanej mianem węzłów. Producenci układów scalonych „umieszczają” w nich stopniowo coraz mniejsze tranzystory, dzięki czemu układy stają się coraz wydajniejsze i szybsze. Systemy EUV „drukują” najcieńsze linie na chipach i są używane do produkcji najbardziej zaawansowanych układów, gdzie węzły mają rozmiar od 5 na do 3 nanometrów.
• Systemy Deep into UV (DUV): Systemy te drukują większość z różnych warstw, składających się na układy scalone. Podczas gdy we wspomnianym wcześniej systemie wykorzystuje się światło o długości fali 13,5 nanometra, w systemach DUV wartość ta wynosi 248 nanometrów i 193 nanometrów.
• Usługi: Oprócz sprzedaży maszyn, firma ASML świadczy usługi serwisowe, instalacji nowych aplikacji – aktualizacji – i relokacji sprzętu..

Teza inwestycyjna
Produkt uniklany na skalę światową (+): Systemy EUV używane są do drukowania najgłębszych warstw chipa. Przykładowo, zaawansowany układ scalony-logiczny, zawierający węzły o rozmiarze 3 nanometrów ma ponad 80 warstw. Około 26 z nich jest drukowanych przy użyciu systemów EUV, pozostałe zaś, przy użyciu systemów DUV. W najbliższych latach te dwie technologie będą nadal potrzebne jednocześnie. Firma ASML jest jedynym na świecie producentem maszyn EUV:
• EUV 0,33 NA (NXE): cena wynosi około USD 150 mln USD za urządzenie.
o TWINSCAN NXE:3600D: jest to najbardziej zaawansowana maszyna ASML. Umożliwia produkcję układów logicznych o węzłach 3- i 5-nanometrowych oraz zaawansowanych układów DRAM.
o TWINSCAN NXE:3400C: umożliwia produkcję układów scalonych z węzłami 5 i 7 nanometrowymi. Na rynku dostępny jest od drugiej połowy 2019 r.
• EUV 0,55 NA (High NA): wykorzystywana będzie na szeroką skalę w latach 2025-2026 i umożliwi produkcję układów logicznych z węzłami 2-nanometrowymi. Cena każdej maszyny przekroczy 300 mln EUR.

Ponadto, firma produkuje urządzenia wykorzystujące systemy Deep Into UV (DUV), dzielące się na Immersion i Dry. Jak wspomniano wcześniej, chipy składają się z wielu nakładających się na siebie warstw, do których stworzenia nie są niezbędne najbardziej zaawansowane maszyny typu Immersion. Na danym chipie istnieć może jedna lub dwie bardziej złożone warstwy, wymagające technologii EUV, jednakże reszta może być drukowana przy użyciu „starszych” technologii, takich jak systemy Dry.

Wzrost sprzedaży (+):
Biorąc pod uwagę wysoki popyt w branży, firma ASML w ciągu ostatnich 5 lat odnotowała średni roczny wzrost sprzedaży o ponad 20% YoY, osiągając w 2021 r. wartość 18,6 mln euro (+31% YoY). Głównym katalizatorem wzrostu są maszyny EUV, segment, który w 2021 roku wygenerował ponad 6,2 mln euro. Mając na względzie ambitne plany zwiększenia produkcji chipów przez głównych klientów ASML, w tym TSMC, Samsung i Intel, oczekiwać można, iż popyt na produkty holenderskiej firmy utrzyma się na wysokim poziomie. Do 2025 roku firma spodziewa się osiągnąć sprzedaż na poziomie 24-30 mln euro, co w scenariuszu neutralnym oznacza 45% wzrost w stosunku do poziomu z 2021 roku. Na przestrzeni 2022 r. ASML przewiduje wzrost sprzedaży o około 20%.

Stabilność finansowa (+):
Stabilna pozycja gotówkowa: pod koniec 2021 roku płynność ASML przekraczała 7,5 mln euro, pozycja gotówkowa netto zaś – 3 mln euro, co daje firmie możliwość finansowania dalszego rozwoju;
Niski poziom zadłużenia: ASML posiada około 4,5 mln USD długu o średnim terminie zapadalności 4,7 roku i średnim stałym kuponie 1,35%.

Przemysł z potencjałem rozwoju (+): W 2020 r. na świecie wyprodukowano ponad 953 mln chipów o wartości 440 mln USD, napędzając przemysł. W 2021 r. produkcja przekroczyła 1,1 mld chipów, a jej wartość osiągnęła 590 mln USD. Oczekuje się, że wzrost będzie się utrzymywał i do 2025 r. branża osiągnie wartość 700 mln USD, a kluczowymi katalizatorami będą następujące dziedziny:

  • Inteligentne domy: wydajność energetyczna, bezpieczeństwo;
  • Inteligentne miasta: optymalizacja zużycia energii, lepsze planowanie, bezpieczeństwo publiczne, etc.;
  • Inteligentny przemysł: czujniki, automatyczne zarządzanie łańcuchem dostaw, autonomiczne roboty produkcyjne, etc.;
  •  Łączność 5G;
  •  Samochody autonomiczne;
  • Medycyna predyktywna;
  • Roboty autonomiczne;
  • Rzeczywistość mieszana: rzeczywistość wirtualna i rozszerzona;
  • Wearables: rozrywka, fitness, zdrowie, etc.;

Bliskie relacje z klientami (+): Jak wspomniano powyżej, głównymi klientami firmy ASML są najwięksi producenci układów scalonych na świecie. Firma utrzymuje z nimi bardzo bliskie relacje, jako że, ze względu na jej monopolistyczną pozycję na rynku, sukces klientów (wprowadzanie na rynek bardziej zaawansowanych układów scalonych) zależy od rozwoju technologicznego holenderskiej firmy. Dowodem tego może być fakt, że w 2012 r., aby wspomóc rozwój systemów EUV, firma ASML wyemitowała akcje dla trzech największych klientów.
Szacunki branżowe wskazują, że udział TSMC w ubiegłorocznej sprzedaży ASML wyniósł ponad 35%, na drugim miejscu uplasował się Samsung z ponad 25%, a na trzecim Intel z ponad 7%. Innymi słowy, udział tych trzech gigantów w całkowitej sprzedaży wynosił około 70%.

Zakłócenia w łańcuchach dostaw i wzrost kosztów (-): W marcu 2022 r., firma uprzedziła, iż zakłócenia w łańcuchach dostaw i brak niektórych kluczowych urządzeń utrudnią plany ekspansji jej głównych klientów, co z kolei wpłynie na popyt na produkty ASML. Mimo tych ograniczeń, biorąc pod uwagę szacowany popyt, holenderska firma uważa, że istnieje potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych o ponad 50%. Ponadto wzrost kosztów może wpłynąć na marże zwrotne firmy, jeśli nie będzie ona w stanie przenieść ich na klientów.

Wykres

Zarządzanie ryzykiem
Podjęcie decyzji o jakiejkolwiek inwestycji opierać się musi na procesie zarządzania ryzykiem uwzględniającym takie aspekty, jak profil ryzyka inwestora, horyzont czasowy i globalna ekspozycja portfela inwestycyjnego. Ponadto, zarządzanie ryzykiem inwestycji powinno obejmować uprzednie zdefiniowanie limitów strat/zysków procentowych lub nominalnych i/lub poziomów gotowości technologicznej.

Załączniki
Proces produkcji półprzewodników:


Glosariusz

Półprzewodnik – substancja, której konduktywność znajduje się pomiędzy przewodnikiem a izolatorem. Konduktywność może być pomiędzy nimi regulowana.

Chip – zestaw obwodów elektronicznych na małym fragmencie krzemionki. Na chipie tranzystory działają, jak małe przełączniki elektryczne, mogące przewodzić, lub blokować prąd.

Tranzystor – materiał półprzewodnikowy mający możliwość wzmacniania, sterowania, lub generowania sygnałów elektrycznych. Aktywny komponent układów scalonych.

 


DISCLOSURES
This document has been prepared exclusively for informative purposes, and is based on publicly available information, retrieved from sources deemed trustworthy. BiG does not assume any responsibility for the full correction of the information provided, and the information here provided should not be interpreted as an indicator that any results will be achieved. We emphasize that the projected results are susceptible to alterations due to changes in the assumptions that have served as basis to the
information here provided. We forewarn that the previous performance of a security is not a guarantee of identical performance in the future. Changes in exchange rates of securities denominated in a currency different from that of the investor may lead to a negative impact on the value, price or return of such securities. BiG may provide
additional information, if so is requested. This document is not a sale proposal, nor a purchase solicitation for the subscription of any securities. BiG ensures independence in investment recommendations under the terms of points 7.23 and 7.24 of BiG’s Conflict of Interest Management Policy. BiG continuously monitors the recommendations issued by analysts under the terms of the Code of Conduct and Personal Transactions Policy.
• Banco de Investimento Global, S.A. is an institution registered on and regulated by the Bank of Portugal and by the
Portuguese Securities Market Commission, the two main entities that regulate financial activities in Portugal.
• BiG has a Code of Conduct, applicable to all its employees that carry out activities as financial analysts, with the
aim to ensure the continuation of the accuracy, competence and excellence that characterize its institutional image. This
document is available for external consultation, if required.
• The analysts in BiG’s Research Team do not, and will not, receive any kind of compensation in the scope of the
regular carrying out of its recommendations, which reflect strictly personal opinions.
• There isn’t a predefined coverage policy in regards to the selection of stocks that are subject to investment
recommendations.