Loading...

Webinar:
JAK ROZPOCZĄĆ
INWESTOWANIE TEMATYCZNE?

Dowiedz się więcej o inwestycjach tematycznych i jak dzięki tej strategii możesz dywersyfikować swój portfel!

Obejrzyj webinar i sprawdź:

  • czym jest inwestowanie tematyczne?
  • jakie są korzyści i ryzyko związane z inwestycjami tematycznymi?
  • jak inwestować tematycznie na swoim koncie na platformie?

Prowadząca: Anna Dąbrowska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Czym są Inwestycje Tematyczne? Nota prawna

Inwestycje Tematyczne to metoda inwestowania, której celem jest czerpanie korzyści z rozwoju i realizacji kluczowych globalnych trendów, mogących znacząco wpłynąć na niektóre branże, sektory, a nawet społeczeństwo jako całość.

Trendy te można podzielić na różne kategorie, w tym zmiany technologiczne, zmiany demograficzne, zmiany behawioralne, ruchy makroekonomiczne i geopolityczne oraz kwestie środowiskowe.

Inwestowanie tematyczne umożliwia inwestorom identyfikację wpływowych trendów strukturalnych o znacznym potencjale przyszłego wzrostu oraz inwestowanie poprzez instrumenty, które skutecznie wykorzystują materializację tych trendów.

KLUCZOWE TRENDY GLOBALNE

Poznaj nasze Tematy InwestycyjneNota prawna

Czysta i odnawialna energia

Wraz z globalnymi wysiłkami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej pojawiają się nowe źródła energii. Poznaj pionierów tej branży!

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja może zmieniać branże, nawyki i społeczeństwo, wpływając na transformację cyfrową i globalne rozprzestrzenianie się technologii. Odkryj obecnych liderów sztucznej inteligencji!

Metale szlachetne i spółki wydobywcze

Metale szlachetne oferują bezpieczną przystań i potencjał dywersyfikacji, pozostając istotnymi dla różnych branż i inwestorów w całym cyklu gospodarczym.

E-Commerce

Zmiany w globalnych zwyczajach konsumpcyjnych i innowacjach w ramach transakcji cyfrowych mają wpływ na wiele różnych branż.

Dywidendy

Wraz ze wzrostem stóp inflacji dywidendy mogą służyć jako stabilna alternatywa dla obligacji lub depozytów terminowych, zapewniając zdywersyfikowaną ekspozycję i równoważąc stały dochód z potencjałem wzrostu wartości akcji.

Biotechnologia

Biotechnologia odnosi się do wykorzystania procesów i technologii biologicznych, które mają na celu poprawę zdrowia ludzkiego, zwiększenie korzyść dla środowiska oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Sprawdź liderów w dziedzinie biotechnologii!

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Rosnący poziom globalnego popytu, a także bardziej zróżnicowana potrzeba cyberbezpieczeństwa zazwyczaj wspierają stały szybki wzrost tej branży.Odkryj niektóre z wiodących firm!

Ekwiwalent w gotówce

Produkty będące ekwiwalentami środków pieniężnych mogą stanowić odpowiednią alternatywę dla bardziej konserwatywnych i defensywnych inwestorów.

Akcje Mega Caps

Mega Caps można zdefiniować jako spółki notowane na giełdzie, mające wyraźnie dużą kapitalizację rynkową, tradycyjnie przekraczającą 200 miliardów dolarów. Odkryj niektóre firmy uważane za Mega Caps!

Towary luksusowe

Spektrum branż, w których szeroko obecne są dobra luksusowe, jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi: modę, samochody, biżuterię, zegarki i hotele. Odkryj obecnych liderów!

ŁATWY DOSTĘP

Jak rozpocząć Inwestycje Tematyczne?Nota prawna

 

ŁATWY DOSTĘP

Jak rozpocząć Inwestycje Tematyczne? Nota prawna

Na platformie transakcyjnej możesz łatwo wybierać spośród tematów i przeglądać związane z nimi listy instrumentów.

Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać temat pasujący do Twojego profilu inwestycyjnego i w ramach niego uzyskać zróżnicowaną ekspozycję.

Niektóre z tych produktów to produkty złożone i mogą być trudne do zrozumienia. Dowiedz się więcej, tutaj.

SPÓJRZ SZERZEJ!

Korzyści z
Inwestowania Tematycznego

monitoring

Okazja do wzrostów

Inwestowanie w tematy i trendy, które mają szanse wpłynąć na społeczeństwo w sposób przełomowy i transformacyjny, może okazać się bardzo korzystne w dłuższej perspektywie, umożliwiając inwestorom osiągnięcie potencjalnych wzrostów o charakterze wykładniczym.

ads_click

Inwestycje w zgodzie ze sobą

Inwestując w tematy, które są zgodne z Twoimi przekonaniami i wartościami, będziesz w stanie osiągnąć wysoki poziom przekonania i skupić się na długoterminowym potencjale, zmniejszając swoją wrażliwość na krótkoterminowe wahania cen i zakłócenia. Może to pomóc w zapobieganiu emocjonalnemu i irracjonalnemu podejmowaniu decyzji, co często prowadzi do słabych wyników inwestycyjnych.

diversity_2

Pozytywny wpływ na społeczeństwo

Możesz pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczeństwa inwestując w tematy, które stawiają na pierwszym miejscu wartości, takie jak: zdrowie, produktywność czy innowacje. Inwestycje tematyczne mogą wywrzeć pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia, aktywnie przyczyniając się do poprawy ich życia i promując pozytywne zmiany społeczne.

holiday_village

Dywersyfikacja i elastyczność

Inwestowanie tematyczne może zwiększyć dywersyfikację portfela, nie ograniczając inwestycji do określonych sektorów, regionów geograficznych lub stylów.
Możesz łatwiej uzyskać dostęp do szerokiej gamy odrębnych i nieskorelowanych kategorii i trendów. Takie podejście pozwala na szerszą ekspozycję tematyczną w prosty, elastyczny i skuteczny sposób, promuje dywersyfikację portfela, jednocześnie potencjalnie zwiększając długoterminowe zwroty.

Webinary Tematyczne – zarejestruj się już teraz!

Poznaj eksperckie spostrzeżenia
o Inwestowaniu Tematycznym Nota prawna

Jak rozpocząć inwestowanie tematyczne?

21 września| o godzinie 19.00 czasu polskiego

Dowiedz się więcej o inwestycjach tematycznych i sprawdź, jak dzięki tej strategii możesz dywersyfikować swój portfel!

PROGRAM:

  • Czym jest inwestowanie tematyczne?
  • Jakie są korzyści i ryzyko związane z inwestycjami tematycznymi?
  • Jak inwestować tematycznie na swoim koncie na platformie?

Prowadząca: Anna Dąbrowska

Zobacz więcej Schowaj

Sztuczna Inteligencja (AI)

31 sierpnia | o godzinie 18.00

Poznaj biznesowe zastosowania sztucznej inteligencji, które rewolucjonizują branże. Dowiedz się, jak zacząć inwestować w AI!

PROGRAM:

  • Jak inwestować w sztuczną inteligencję?
  • Korzyści i ryzyko inwestowania w AI
  • Jak inwestować tematycznie na swoim koncie na platformie?

Prowadząca: Anna Dąbrowska

Zobacz więcej Schowaj

Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdziesz najczęściej zadawane pytania
dotyczące inwestowania tematycznego.

Czym jest inwestowanie tematyczne?
Inwestowanie tematyczne koncentruje się głównie na czerpaniu korzyści z rozwoju i materializacji globalnych trendów, które mogą znacząco wpłynąć na określone sektory, branże, zachowania konsumentów i społeczeństwo jako całość. Prezentowane tematy i trendy mają unikalne cechy, które mogą mieć znaczącą siłę transformacyjną, tworząc i kształtując nowe kierunki rozwoju. Każdy wybrany temat może przynieść konkretne korzyści do portfela inwestycyjnego i przyczynić się do jego ogólnej dywersyfikacji. Tematy mogą obejmować m.in.: zakłócenia technologiczne, zrównoważony rozwój, zachowania demograficzne, trendy makroekonomiczne, dochody. Przy wyborze tematów do portfela, ważne jest, aby zrozumieć model biznesowy każdego tematu, związane z nim ryzyko i szanse, a także podstawowe wskaźniki każdej spółki bazowej. Tylko w ten sposób można podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
Czy każdy inwestor powinien rozważyć inwestowanie tematyczne?
Podobnie jak przy innych rodzajach inwestycji, każdy inwestor powinien indywidualnie ocenić, czy tematyczne podejście do inwestowania jest odpowiednie dla jego specyficznych celów, tolerancji na ryzyko oraz ogólnego profilu inwestycyjnego. Należy podkreślić, że każdy temat ma unikalne cechy i cele, które należy rozpatrywać indywidualnie. Rozważając włączenie określonego tematu do swojego portfela, inwestor powinien odpowiednio zrozumieć całą jego specyfikę i ocenić, czy pasuje on do jego indywidualnego profilu i preferencji.
Czy inwestowanie tematyczne koncentruje się na jakimś konkretnym przedziale czasowym inwestycji?
Inwestowanie tematyczne nie jest skoncentrowane na konkretnym przedziale czasowym, ponieważ każdy temat ma określone czynniki, które mogą wpływać na jego rozwój. Niemniej jednak, podejście do inwestowania tematycznego jest szczególnie odpowiednie w długoterminowej perspektywie inwestycyjnej. Ważne jest monitorowanie ewolucji różnych tematów w czasie, ponieważ nowe technologie lub indywidualne preferencje mogą zmienić argumenty stojące za decyzją o inwestowaniu w określonym temacie. Podczas analizy ważne jest uwzględnienie, że znaczenie danego tematu może w przyszłości wzrosnąć lub zmaleć.
Jak wybierane są motywy?
Przedstawione tematy są uważane za wpływowe i różnorodne, mogące odpowiadać różnym preferencjom i profilom inwestycyjnym. Przykłady tematów obejmują między innymi nowoczesne technologie czy zrównoważony rozwój. Każdy z nich posiada cechy, które czynią go atrakcyjnym dla określonych celów inwestycyjnych oraz preferencji inwestora.
Czy inwestowanie tematyczne to to samo co inwestowanie sektorowe?
Mimo że konkretny temat może skupiać się szczególnie na jednym sektorze lub branży, inwestowanie tematyczne ma zasięg szerszy niż inwestowanie sektorowe. Określony temat może obejmować kilka sektorów i grup branżowych. Odpowiednio wykorzystane inwestowanie tematyczne może skuteczniej zwiększać korzyści płynące z dywersyfikacji portfela w porównaniu z koncentracją na poszczególnych sektorach.
Jakie instrumenty finansowe są wyróżnione dla każdego tematu?
Dla każdego określonego tematu dostępna jest lista instrumentów finansowych, które potencjalnie umożliwiają ekspozycję na dany temat. Te instrumenty mogą stanowić przykładowe sposoby na uzyskanie ekspozycji na wybrane tematy. Są wśród nich zarówno pojedyncze akcje, jak i fundusze notowane na giełdzie, takie jak na przykład ETFy. Należy jednak pamiętać, że na poszczególne instrumenty mogą wpływać specyficzne czynniki, które mogą sprawić, że nie będą one konsekwentnie podążały za długoterminowym trendem i oczekiwanymi wynikami.
W jaki sposób wybierane są instrumenty finansowe?
W przypadku każdego tematu proces wyboru poszczególnych akcji odbywa się zgodnie z obiektywnymi kryteriami, począwszy od najwyższych składników indeksów referencyjnych po m.in. kapitalizację rynkową czy płynność. Uznaje się, że fundusze ETF zaproponowane dla każdego tematu wiernie odzwierciedlają ogólne wyniki i trendy danego tematu, są bardzo płynne i są notowane na głównych giełdach na świecie. Należy podkreślić, że obie grupy – pojedyncze akcje i fundusze ETF – to tylko przykłady produktów, które mogą zapewniać ekspozycję na dany temat i nie powinny być w żadnym momencie traktowane jako rekomendacje finansowe lub porady inwestycyjne.
Chcę uzyskać ekspozycję na określony temat – czy mogę rozważyć inne produkty oprócz tych na listach?
Tak. Listy produktów dla poszczególnych tematów prezentują przykładowe metody zdobycia ekspozycji na każdy z nich biorąc pod uwagę aktualne informacje. Istnieją jednak inne produkty, nieuwzględnione na tych listach, które również pozwalają inwestorom uzyskać dostęp do rozwoju, wyników i trendów każdego tematu. Ostatecznie to inwestor podejmuje decyzję. Powinien on dokładnie zrozumieć produkty, które planuje włączyć do swojego portfela, a także ocenić, czy są one zgodne z jego indywidualnym profilem inwestycyjnym.
Czy produkty na listach to konkretne rekomendacje?
Nie. Zarówno teksty opisowe, jak i listy produktów przedstawione dla danego tematu służą jedynie celom ilustracyjnym i nie należy ich traktować jako rekomendacji kupna lub sprzedaży ani jako poradę inwestycyjną. Każdy inwestor powinien uwzględnić swój własny profil inwestycyjny i dokonać wyboru najbardziej odpowiednich dla niego produktów, uwzględniając jego indywidualne cechy i cele.
Czy dostęp do każdego tematu wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Nie. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Każdy klient ma możliwość dostępu do tematycznego interfejsu inwestycyjnego i przeglądania różnych tematów bez żadnych dodatkowych opłat. Ponadto klienci mają możliwość handlu instrumentami finansowymi obecnymi na tematycznych listach produktów, zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem opłat.

Disclamer:
Treści przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i opierają się na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. Przedstawione informacje nie mogą być interpretowane jako wskazówka do osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki mogą ulec zmianie ze względu na zmiany założeń, które posłużyły za podstawę ich opracowania. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości przez dany papier wartościowy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Zmiany kursów papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą negatywnie wpłynąć na wartość, cenę lub zwrot z takich papierów wartościowych. Niniejsza informacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani propozycji zawarcia jakiejkolwiek transakcji lub operacji. Informacja ta nie odzwierciedla zdecydowanego stanowiska (własnego lub osób trzecich). DIF BROKER nie uwzględnia specyficznych celów inwestycyjnych ani konkretnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialnością Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Należy rozważyć, czy rozumie się, jak działają te produkty i czy można sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub transakcji należy rozważyć swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym (doradcami finansowymi), aby zrozumieć, czy dana transakcja jest odpowiednia dla profilu inwestora.

Zapisz się na webinar!

Zapisz się na webinar!

Na Platformie można znaleźć produkty złożone, których funkcjonowanie może być trudne do zrozumienia. DIF Broker zaleca, aby wszyscy jego Klienci dokładnie zrozumieli wszelkie ryzyko związane z inwestycjami, które zamierzają przeprowadzić, poprzez analizę odpowiednich dokumentów z podstawowymi informacjami dostępnymi tutaj.

Ta treść służy wyłącznie celom informacyjnym. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych.Przypominamy, że treść ta nie jest i nie powinna być interpretowana jako jakakolwiek rekomendacja kupna / sprzedaży / handlu / inwestycji.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i są oparte na publicznie dostępnych informacjach uzyskanych z wiarygodnych źródeł. DIF BROKER nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą poprawność dostarczonych informacji. Podane informacje nie mogą być interpretowane jako wyznacznik osiągnięcia jakichkolwiek wyników. Podkreślamy, że prognozowane wyniki są podatne na zmiany wynikające ze zmiany założeń, które były podstawą do nich. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji identycznego rezultatu w przyszłości. Zmiany kursów wymiany papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta rachunku inwestora mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia ani oferty przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowczych pozycji (własnych lub osób trzecich) uczestników rynków giełdowych. DIF BROKER nie bierze pod uwagę konkretnych celów inwestycyjnych ani szczególnych sytuacji finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych treści są wyłączną odpowiedzialność Inwestora. Niektóre z wymienionych produktów mogą być produktami złożonymi i wiązać się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na efekt dźwigni. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają te produkty i czy możesz podjąć wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzeniem transakcji należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść może przedstawiać osobistą opinię autora, która może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER.