- Back
  • Entry

ZAWIERANIE TRANSAKCJI

On 25.06.13 13:53

Zawieranie transkacji

Wyszukujemy instrument w Eksploratorze instrumentów

Zawieranie transakcji>Eksplorator instrumentów

Gdy znajdziemy instrument, klikamy prawym przyskiem myszy, ukaże się na okno, takie jak poniżej

Wybieramy transakcje bezpośrednio przez akcje lub poprzed kontrakty CFD. Poniżej okno zlecenia na akcje Google. Wybrana ilość 10 akcji, widoczna wartość nominalna zlecenia wynosząca 8 791,00 USD oraz koszt zlecenia wynoszący 15 USD.

 

Notowania na platformie demo dla akcji są z 15 minutowym opóźnieniem, dlatego też należy składać zlecenie oczekującą z podaniem ceny - dolna część formularza.

Top