Portfel Sektorowy

Sektorowy Portfel Inwestycyjny

CEL: uzyskanie możliwie wysokiej stopy zwrotu z rynków amerykańkiego oraz wyników wyższych od indeksu DJ

POZIOM RYZYKA: wysokie ryzyko, inwestycja odpowiednia, jako część całościowego portfela inwestora

__________________________________________________________________________________________________________

Portfel przeznaczona są dla zamożnych inwestorów pragnących w długim terminie uzyskać stopy zwrotu wyższe od zwrotów z indeksu giełdowego. Indeksem benchmark jest iShares Dow Jones U.S.

Polityka inwestycyjna


Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela. Inwestycja przebywa 100% czasu na rynku akcji, tym samym jest to strategia wysokiego ryzyka. Dlatego też jest to strategia polecana tylko jako część w strategii inwestycyjnej. Portfel Sektorowy to strategia aktywnej alokacji. Inwestowanie odbywa się na przestrzeni sektorów na rynku amerykańskim.

 Wyniki portfela inwestycyjnego, przy stałym zaangażowaniu na rynku*

* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Stan na 31.12.2013.

Wyniki skumulowane, przy stałym zaangażowaniu na rynku*

Wartość początkowa inwestycji 50 000 USD. Przedział czasowy od 31.12.2001 do 10.01.2013.

Dla porównania wyniki indeksu iShares Dow Jones

*Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

 Minimalna początkowa wartość inwestycji wynosi 25 000 EUR lub USD. Roczny koszt zarządzania 2%.

Informacje wspólne dla wszystkich portfeli

 

Zapytaj Doradcę

   

Zainwestuj on-line

 

 Klauzula:

Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów. Wyniki zostały obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.