- Back
  • Entry

FUNDUSZE ETF NA PLATFORMIE

On 20.06.13 13:29

Istnieje kilka sposobów wyszukiwanie funduszy ETF na platformie. W Menu na górze platformy wybieramy> Transakcje i następnie Eksplorator Instrumentów.

Gdy znamy symbol funduszu ETF, po prostu wpisujemy jego skrót w wyszukiwarce, tak jak na zdjęciu widocznym poniżej. Skrót funduszu złota> GLD.

Wyszukiwanie funduszu ETF, gdy znamy symbol

Pierwsze ukazują się rezultaty w kontraktach CFD. Jeśli chcemy czysty fundusz, znajdują się one zawsze zaznaczone na zielono, pod akcjami. Akcje>ETF i tutaj mamy listę funduszy ETF. Szukamy funduszu ze skrótem GLD.

Pełna lista funduszy ETF

W Eksploatorze Instrumentów, pod słowem Instrument, znajdują się trzy małe ikonki. Zaznaczamy pierwszą> Ułóż według giełd/sektorów. W rezultatach pod Akcjami znajduje się zakładka> ETF. Gdy na nią klikniemy ukaże się pełna lista funduszy ETF dostępnych na platformie DIF Freedom.

Wyszukiwanie według giełdy

W Eksploatorze Instrumentów, pod słowem Instrument, znznaczamy drugą ikonkę>Ułóż według giełd. W przykładzie poniżej, została wybrana giełda> Arka NYSE i ukazuje się pełna lista funduszy ETF notowanej na tej giełdzie.

Wyszukiwanie według sektorów

W Eksploatorze Instrumentów, pod słowem Instrument, zaznaczona trzecia ikonka> Ułóż według sektorów. Otrzymujemy wyniki dla akcji podzielonych na sektory oraz podzielone fundusze wedug rodzaju, na>

ETC Exchange traded commodities

ETF Exchange traded funds

ETN Exchange traded notes

Top