- Back
  • Entry

AKCJE NA PLATFORMIE

On 20.06.13 11:29

Aby wyszukać akcji na platformie, należy wybrać w Menu na górze> Trading>Eksplorator Instrumentów. Poniżej widok z okna Eksplorator Instrumentów

Wyszukiwanie akcji na platformie

W poniższym zamieściliśmy, iż poszukujemy akcji> Apple. Pojawiły się rezultaty dla kontraktów CFD/fiolotowe/ na akcje Apple oraz na czyste Akcje/zielone/. Klikamy lewym przyskiem myszy na akcje instrumenty, ktry nas interesuje, a następnie prawym przyskiem myszy rozwijamy okno dialogowe, tak jak widoczne jest to na zdjęciu poniżej.

 Okno dialogowe zlecenia na akcje

Poniżej okno dialogowe zlecenia kupna/sprzedaży akcji. Na koncie rzczywisty, gdy mamy notowania w czasie rzeczywistym, istnieje możliwość zawierania transakcji z widocznych, tu filoletowych przycisków. Gdy notowania są rzeczywiste przyciski te są zielone, taka możliwość na platformie demo istnieje na Forex, kontraktów CFD na surowce oraz kontraktów CFD na indeksy giełdowe.

Gdy nie mamy notowań w czasie rzeczywistym lub gdy chcemy złożyć zlecenie oczekujące, wypełniamy dolną część zlecenia. Wpisuje my ilość oraz cenę. Od razu będziemy mieli widoczną wartość nominalną transakcji oraz jej koszt. Klikamy > Place Order, aby zatwierdzić zlecenie.

Top